ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2017

 1. Απόφαση 25/2017
 2. Απόφαση 26/2017
 3. Απόφαση 5/2017
 4. Απόφαση 15/2017
 5. Απόφαση 21/2017
 6. Απόφαση 1/2017
 7. Απόφαση 23/2017
 8. Απόφαση 24/2017
 9. Απόφαση 2/2017
 10. Απόφαση 22/2017
 11. Απόφαση 3/2017
 12. Απόφαση 6/2017
 13. Απόφαση 8/2017
 14. Απόφαση 12/2017
 15. Απόφαση 14/2017
 16. Απόφαση 16/2017
 17. Απόφαση 17/2017
 18. Απόφαση 18/2017
 19. Απόφαση 19/2017
 20. Απόφαση 30/2017
 21. Απόφαση 31/2017
 22. Απόφαση 34/2017
 23. Απόφαση 13/2017
 24. Απόφαση 37/2017
 25. Απόφαση 4/2017
 26. Απόφαση 39/2017
 27. Απόφαση 43/2017
 28. Απόφαση 42/2017
 29. Απόφαση 40/2017
 30. Απόφαση 36/2017
 31. Απόφαση 50/2017
 32. Απόφαση 33/2017
 33. Απόφαση 38/2017
 34. Απόφαση 46/2017
 35. Απόφαση 53/2017
 36. Απόφαση 54/2017
 37. Απόφαση 7/2017
 38. Απόφαση 9/2017
 39. Απόφαση 27/2017
 40. Απόφαση 28/2017
 41. Απόφαση 29/2017
 42. Απόφαση 35/2017
 43. Απόφαση 52/2017
 44. Απόφαση 44/2017
 45. Απόφαση 49/2017
 46. Απόφαση 58/2017
 47. Απόφαση 60/2017
 48. Απόφαση 67/2017
 49. Απόφαση 10/2017
 50. Απόφαση 56/2017
 51. Απόφαση A3/2017
 52. Απόφαση 73/2017
 53. Απόφαση 74/2017
 54. Απόφαση A4/2017
 55. Απόφαση 71/2017
 56. Απόφαση 64/2017
 57. Απόφαση 65/2017
 58. Απόφαση 66/2017
 59. Απόφαση A6/2017
 60. Απόφαση 63/2017
 61. Απόφαση 68/2017
 62. Απόφαση 69/2017
 63. Απόφαση 57/2017
 64. Απόφαση 62/2017
 65. Απόφαση 75/2017
 66. Απόφαση 70/2017
 67. Απόφαση 59/2017
 68. Απόφαση A1/2017
 69. Απόφαση A9/2017
 70. Απόφαση A10/2017
 71. Απόφαση 79/2017
 72. Απόφαση 80/2017
 73. Απόφαση 82/2017
 74. Απόφαση 81/2017
 75. Απόφαση 86/2017
 76. Απόφαση A7/2017
 77. Απόφαση 83/2017
 78. Απόφαση 84/2017
 79. Απόφαση 85/2017
 80. Απόφαση A11/2017
 81. Απόφαση 89/2017
 82. Απόφαση 88/2017
 83. Απόφαση A13/2017
 84. Απόφαση 87/2017
 85. Απόφαση 92/2017
 86. Απόφαση 94/2017
 87. Απόφαση A16/2017
 88. Απόφαση 97/2017
 89. Απόφαση 93/2017
 90. Απόφαση 100/2017
 91. Απόφαση 102/2017
 92. Απόφαση 103/2017
 93. Απόφαση 96/2017
 94. Απόφαση A18/2017
 95. Απόφαση A27/2017
 96. Απόφαση 72/2017
 97. Απόφαση 101/2017
 98. Απόφαση 112/2017
 99. Απόφαση 99/2017
 100. Απόφαση 106/2017
 101. Απόφαση 107/2017
 102. Απόφαση A14/2017
 103. Απόφαση A21/2017
 104. Απόφαση A25/2017
 105. Απόφαση 104/2017
 106. Απόφαση 109/2017
 107. Απόφαση 114/2017
 108. Απόφαση 115/2017
 109. Απόφαση A22/2017
 110. Απόφαση A28/2017
 111. Απόφαση A31/2017
 112. Απόφαση 116/2017
 113. Απόφαση 117/2017
 114. Απόφαση 118/2017
 115. Απόφαση 119/2017
 116. Απόφαση 120/2017
 117. Απόφαση 124/2017
 118. Απόφαση A33/2017
 119. Απόφαση 129/2017
 120. Απόφαση 105/2017
 121. Απόφαση A36/2017
 122. Απόφαση 76/2017
 123. Απόφαση 121/2017
 124. Απόφαση 125/2017
 125. Απόφαση 126/2017
 126. Απόφαση A35/2017
 127. Απόφαση A37/2017
 128. Απόφαση A38/2017
 129. Απόφαση A39/2017
 130. Απόφαση 123/2017
 131. Απόφαση A40/2017
 132. Απόφαση 110/2017
 133. Απόφαση 111/2017
 134. Απόφαση 130/2017
 135. Απόφαση 139/2017
 136. Απόφαση A44/2017
 137. Απόφαση 127/2017
 138. Απόφαση 128/2017
 139. Απόφαση 136/2017
 140. Απόφαση A42/2017
 141. Απόφαση 98/2017
 142. Απόφαση 132/2017
 143. Απόφαση 133/2017
 144. Απόφαση 140/2017
 145. Απόφαση 122/2017
 146. Απόφαση 138/2017
 147. Απόφαση 144/2017
 148. Απόφαση A47/2017
 149. Απόφαση 134/2017
 150. Απόφαση 147/2017
 151. Απόφαση 148/2017
 152. Απόφαση 135/2017
 153. Απόφαση 141/2017
 154. Απόφαση A30/2017
 155. Απόφαση A46/2017
 156. Απόφαση A49/2017
 157. Απόφαση 152/2017
 158. Απόφαση 146/2017
 159. Απόφαση 149/2017
 160. Απόφαση 153/2017
 161. Απόφαση A45/2017
 162. Απόφαση A51/2017
 163. Απόφαση 142/2017
 164. Απόφαση 145/2017
 165. Απόφαση A52/2017
 166. Απόφαση A94/2017
 167. Απόφαση 150/2017
 168. Απόφαση 151/2017
 169. Απόφαση A50/2017
 170. Απόφαση 155/2017
 171. Απόφαση 162/2017
 172. Απόφαση 161/2017
 173. Απόφαση 160/2017
 174. Απόφαση A58/2017
 175. Απόφαση 171/2017
 176. Απόφαση 169/2017
 177. Απόφαση 170/2017
 178. Απόφαση A54/2017
 179. Απόφαση 173/2017
 180. Απόφαση 174/2017
 181. Απόφαση 176/2017
 182. Απόφαση A61/2017
 183. Απόφαση A63/2017
 184. Απόφαση A65/2017
 185. Απόφαση A66/2017
 186. Απόφαση 175/2017
 187. Απόφαση 183/2017
 188. Απόφαση 184/2017
 189. Απόφαση A67/2017
 190. Απόφαση 156/2017
 191. Απόφαση 131/2017
 192. Απόφαση 185/2017
 193. Απόφαση 168/2017
 194. Απόφαση 167/2017
 195. Απόφαση 188/2017
 196. Απόφαση 189/2017
 197. Απόφαση 190/2017
 198. Απόφαση 178/2017
 199. Απόφαση 177/2017
 200. Απόφαση A72/2017
 201. Απόφαση 191/2017
 202. Απόφαση 181/2017
 203. Απόφαση 182/2017
 204. Απόφαση A59/2017
 205. Απόφαση 158/2017
 206. Απόφαση 179/2017
 207. Απόφαση 180/2017
 208. Απόφαση 198/2017
 209. Απόφαση 194/2017
 210. Απόφαση 206/2017
 211. Απόφαση A82/2017
 212. Απόφαση A83/2017
 213. Απόφαση 207/2017
 214. Απόφαση A87/2017
 215. Απόφαση 214/2017
 216. Απόφαση 157/2017
 217. Απόφαση 203/2017
 218. Απόφαση 204/2017
 219. Απόφαση 195/2017
 220. Απόφαση 205/2017
 221. Απόφαση 212/2017
 222. Απόφαση 216/2017
 223. Απόφαση 215/2017
 224. Απόφαση A86/2017
 225. Απόφαση 210/2017
 226. Απόφαση 211/2017
 227. Απόφαση 228/2017
 228. Απόφαση 159/2017
 229. Απόφαση 165/2017
 230. Απόφαση 166/2017
 231. Απόφαση 201/2017
 232. Απόφαση 202/2017
 233. Απόφαση 226/2017
 234. Απόφαση 227/2017
 235. Απόφαση 230/2017
 236. Απόφαση 224/2017
 237. Απόφαση A91/2017
 238. Απόφαση A92/2017
 239. Απόφαση 220/2017
 240. Απόφαση 232/2017
 241. Απόφαση 213/2017
 242. Απόφαση 243/2017
 243. Απόφαση 250/2017
 244. Απόφαση 241/2017
 245. Απόφαση 242/2017
 246. Απόφαση 245/2017
 247. Απόφαση A103/2017
 248. Απόφαση A104/2017
 249. Απόφαση 200/2017
 250. Απόφαση 229/2017
 251. Απόφαση A53/2017
 252. Απόφαση A105/2017
 253. Απόφαση A99/2017
 254. Απόφαση A97/2017
 255. Απόφαση 231/2017
 256. Απόφαση 233/2017
 257. Απόφαση 234/2017
 258. Απόφαση 235/2017
 259. Απόφαση 236/2017
 260. Απόφαση 237/2017
 261. Απόφαση 238/2017
 262. Απόφαση 246/2017
 263. Απόφαση 247/2017
 264. Απόφαση 251/2017
 265. Απόφαση 187/2017
 266. Απόφαση 208/2017
 267. Απόφαση 209/2017
 268. Απόφαση 137/2017
 269. Απόφαση 252/2017
 270. Απόφαση 253/2017
 271. Απόφαση 254/2017
 272. Απόφαση A100/2017
 273. Απόφαση 193/2017
 274. Απόφαση 248/2017
 275. Απόφαση A98/2017
 276. Απόφαση A80/2017
 277. Απόφαση A81/2017
 278. Απόφαση 196/2017
 279. Απόφαση 244/2017
 280. Απόφαση 221/2017
 281. Απόφαση 222/2017
 282. Απόφαση 223/2017
 283. Απόφαση A108/2017
 284. Απόφαση 20/2017
 285. Απόφαση 192/2017
 286. Απόφαση A9/2017
 287. Απόφαση A33/2017
 288. Απόφαση 225/2017
 289. Απόφαση 143/2017
 290. Απόφαση 163/2017
 291. Απόφαση 164/2017
 292. Απόφαση 113/2017
 293. Απόφαση 186/2017
 294. Απόφαση 199/2017
 295. Απόφαση 217/2017