ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02.01.2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΠΠ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΟΧ 2Α/2018 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων  για την Σύμβαση 2Α/2018 ΣΟΧ

λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00,  για όσους ενδιαφερόμενους καταθέτουν αυτοπροσώπως

τις  αιτήσεις  τους στην έδρα της ΑΕΠΠ, Θηβών 196-198 Άγιος Ιωάννης Ρέντη.

Για όσες αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου, την ημέρα της ταχυδρόμησής τους.

06.09.2018

Σας ενημερώνουμε, ότι από 10/09/2018 θα αντικατασταθεί το email της Αρχής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στο νέο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα γίνεται η αποστολή των Προσφυγών.

Στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα αποστέλλονται τα υπόλοιπα μηνύματα που αφορούν την Αρχή.

04.07.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς ότι από 01-02-2018 το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., που ήδη εκδίδεται από την εφαρμογή του e − παραβόλου της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]) θα δεσμεύεται αυτόματα με την πληρωμή στην Τράπεζα (άρθρο 4  της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΕΚ 2957 Β΄). Η ΑΕΠΠ δεν θα εκδίδει βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης. Ως βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης, κατά την έννοια του αρ. 5 παρ. 4 ΠΔ 39/17, παρακαλείσθε να εκτυπώνετε το παράβολο, μετά την πληρωμή του, με την ένδειξη «δεσμευμένο» και να το επισυνάπτετε, μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα, στην Προδικαστική Προσφυγή.  Τέλος παρακαλείσθε, στα πρόσθετα στοιχεία του παραβόλου, να συμπληρώνετε επωνυμία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

________________________________________________________________________________________________

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 19-12-2017, για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται από την εφαρμογή του e−παραβόλου της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]).

Σημείωση: Τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα ηλεκτρονικά παράβολα για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών στην ΑΕΠΠ υπό τις καταργηθείσες επιλογές: α/Υπό τον Φορέα «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» -  Προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και β/ «Όλοι οι Φορείς (Οριζόντια Παράβολα)» - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν.4412/2017)», μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.

________________________________________________________________________________________________

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΘ (πατήστε εδώ)

________________________________________________________________________________________________

Νέος λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς με

  • IBAN: GR19 0172 1360 0051 3608 8985 432
  • Α.Φ.Μ.: 997036228
  • Δ.Ο.Υ.: Νίκαιας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης της ΑΕΠΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να υφίσταται.

 ________________________________________________________________________________________________

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:  “Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και Περιφέρειες”  Τρίτη 07.11.2017 ώρα 18:00

 ________________________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με την αριθ. 505/18-10-2017 προκήρυξη της Α.Ε.Π.Π. (Α.Δ.Α.: ΩΓΜ846Μ4Χ7-Ν54), λήγει τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου  2017 (τελευταία ημέρα υποβολής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

19.10.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ στην ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ στην ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.

21.08.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Έντυπο αίτησης για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

________________________________________________________________________________________________

Ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με

  • IBAN: 20 0100 0240 0000 0002 6180 286
  • Α.Φ.Μ.: 997036228
  • Δ.Ο.Υ.: Νίκαιας