ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Α1-Α99:

A2/2019 Απόφαση               A3/2019 Απόφαση             Α4/2019 Απόφαση            A18/2019 Απόφαση           A27/2019 Απόφαση             A28/2019 Απόφαση

A31/2019 Απόφαση             A32/2019 Απόφαση           A33_34/2019 Απόφαση   

A70/2019 Απόφαση             A74/2019 Απόφαση           A77/2019 Απόφαση           Α84/2019 Απόφαση          Α95/2019 Απόφαση              A97/2019 Απόφαση

 

Α100-Α199:

Α100/2019 Απόφαση           A105/2019 Απόφαση         A107/2019 Απόφαση         A110/2019 Απόφαση         A113/2019 Απόφαση            A121/2019 Απόφαση          

A122/2019 Απόφαση              

A126/2019 Απόφαση       

A135/2019 Απόφαση           A138/2019 Απόφαση         A147/2019 Απόφαση         A152_153/2019 Απόφαση                                           A172/2019 Απόφαση

 

Α200-Α299:

Α203/2019 Απόφαση          Α208/2019 Απόφαση         Α213/2019 Απόφαση  

A225/2019 Απόφαση          A253/2019 Απόφαση         A258/2019 Απόφαση        A259/2019 Απόφαση         A271_272_273/2019 Απόφαση 

A287/2019 Απόφαση          A289/2019 Απόφαση

 

 

Α300-Α399:

A280/2019 Απόφαση        A316/2019 Απόφαση        A317/2019 Απόφαση       

A345/2019 Απόφαση        A356/2019 Απόφαση       A365_366/2019 Απόφαση    A367/2019 Απόφαση         A370/2019 Απόφαση            A373/2019 Απόφαση            

Α389-390/2019 Απόφαση

 

Α400-Α499:

A421/2019 Απόφαση