ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019

A1-A99:

 A1/2019 Απόφαση A2/2019 Απόφαση A3/2019 Απόφαση A4/2019 Απόφαση 
A5/2019 Απόφαση A6/2019 Απόφαση A7/2019 Απόφαση A8/2019 Απόφαση A9/2019 Απόφαση 
A10/2019 Απόφαση A11/2019 Απόφαση A12/2019 Απόφαση A13/2019 Απόφαση A14/2019 Απόφαση 
A15/2019 Απόφαση A16/2019 Απόφαση A17/2019 Απόφαση A18/2019 Απόφαση A19/2019 Απόφαση 
A20/2019 Απόφαση A21/2019 Απόφαση A22/2019 Απόφαση A23/2019 Απόφαση A24/2019 Απόφαση 
A25/2019 Απόφαση A26/2019 Απόφαση A27/2019 Απόφαση A28/2019 Απόφαση A29/2019 Απόφαση 
A30/2019 Απόφαση A31/2019 Απόφαση A32/2019 Απόφαση A33/2019 Απόφαση A34/2019 Απόφαση 
A35/2019 Απόφαση A36/2019 Απόφαση A37/2019 Απόφαση  A39/2019 Απόφαση 
A40/2019 Απόφαση A41/2019 Απόφαση A42/2019 Απόφαση A43/2019 Απόφαση A44/2019 Απόφαση 
A45/2019 Απόφαση A46/2019 Απόφαση A47/2019 Απόφαση A48/2019 Απόφαση A49/2019 Απόφαση 
A50/2019 Απόφαση A51/2019 Απόφαση A52/2019 Απόφαση  A54/2019 Απόφαση 
A55/2019 Απόφαση A56/2019 Απόφαση A57/2019 Απόφαση A58/2019 Απόφαση A59/2019 Απόφαση 
A60/2019 Απόφαση  A62/2019 Απόφαση A63/2019 Απόφαση A64/2019 Απόφαση 
A65/2019 Απόφαση A66/2019 Απόφαση A67/2019 Απόφαση A68/2019 Απόφαση A69/2019 Απόφαση 
A70/2019 Απόφαση A71/2019 Απόφαση A72/2019 Απόφαση A73/2019 Απόφαση A74/2019 Απόφαση 
A75/2019 Απόφαση A76/2019 Απόφαση A77/2019 Απόφαση A78/2019 Απόφαση A79/2019 Απόφαση 
A80/2019 Απόφαση A81/2019 Απόφαση A82/2019 Απόφαση A83/2019 Απόφαση A84/2019 Απόφαση 
A85/2019 Απόφαση A86/2019 Απόφαση A87/2019 Απόφαση A88/2019 Απόφαση A89/2019 Απόφαση 
A90/2019 Απόφαση A91/2019 Απόφαση A92/2019 Απόφαση A93/2019 Απόφαση A94/2019 Απόφαση 
A95/2019 Απόφαση A96/2019 Απόφαση A97/2019 Απόφαση A98/2019 Απόφαση A99/2019 Απόφαση 

A100-A199:

A100/2019 Απόφαση A101/2019 Απόφαση A102/2019 Απόφαση A103/2019 Απόφαση A104/2019 Απόφαση 
A105/2019 Απόφαση A106/2019 Απόφαση A107/2019 Απόφαση A108/2019 Απόφαση A109/2019 Απόφαση 
A110/2019 Απόφαση A111/2019 Απόφαση A112/2019 Απόφαση A113/2019 Απόφαση A114/2019 Απόφαση 
A115/2019 Απόφαση A116/2019 Απόφαση A117/2019 Απόφαση A118/2019 Απόφαση A119/2019 Απόφαση 
A120/2019 Απόφαση  A122/2019 Απόφαση A123/2019 Απόφαση A124/2019 Απόφαση 
A125/2019 Απόφαση A126/2019 Απόφαση A127/2019 Απόφαση A128/2019 Απόφαση A129/2019 Απόφαση 
A130/2019 Απόφαση A131/2019 Απόφαση A132/2019 Απόφαση A133/2019 Απόφαση A134/2019 Απόφαση 
A135/2019 Απόφαση A136/2019 Απόφαση A137/2019 Απόφαση A138/2019 Απόφαση A139/2019 Απόφαση 
A140/2019 Απόφαση A141/2019 Απόφαση A142/2019 Απόφαση A143/2019 Απόφαση A144/2019 Απόφαση 
A145/2019 Απόφαση A146/2019 Απόφαση A147/2019 Απόφαση A148/2019 Απόφαση A149/2019 Απόφαση 
A150/2019 Απόφαση A151/2019 Απόφαση A152/2019 Απόφαση A153/2019 Απόφαση A154/2019 Απόφαση 
A155/2019 Απόφαση A156/2019 Απόφαση A157/2019 Απόφαση A158/2019 Απόφαση A159/2019 Απόφαση 
A160/2019 Απόφαση A161/2019 Απόφαση A162/2019 Απόφαση A163/2019 Απόφαση A164/2019 Απόφαση 
A165/2019 Απόφαση A166/2019 Απόφαση A167/2019 Απόφαση A168/2019 Απόφαση A169/2019 Απόφαση 
A170/2019 Απόφαση A171/2019 Απόφαση A172/2019 Απόφαση A173/2019 Απόφαση A174/2019 Απόφαση 
A175/2019 Απόφαση A176/2019 Απόφαση A177/2019 Απόφαση A178/2019 Απόφαση A179/2019 Απόφαση 
A180/2019 Απόφαση A181/2019 Απόφαση A182/2019 Απόφαση A183/2019 Απόφαση A184/2019 Απόφαση 
A185/2019 Απόφαση A186/2019 Απόφαση A187/2019 Απόφαση A188/2019 Απόφαση A189/2019 Απόφαση 
A190/2019 Απόφαση A191/2019 Απόφαση  A193/2019 Απόφαση A194/2019 Απόφαση 
  A197/2019 Απόφαση A198/2019 Απόφαση A199/2019 Απόφαση 

A200-A299:

A200/2019 Απόφαση A201/2019 Απόφαση A202/2019 Απόφαση A203/2019 Απόφαση A204/2019 Απόφαση 
A205/2019 Απόφαση A206/2019 Απόφαση A207/2019 Απόφαση A208/2019 Απόφαση A209/2019 Απόφαση 
A210/2019 Απόφαση A211/2019 Απόφαση A212/2019 Απόφαση A213/2019 Απόφαση A214/2019 Απόφαση 
A215/2019 Απόφαση A216/2019 Απόφαση A217/2019 Απόφαση A218/2019 Απόφαση A219/2019 Απόφαση 
A220/2019 Απόφαση A221/2019 Απόφαση A222/2019 Απόφαση A223/2019 Απόφαση A224/2019 Απόφαση 
A225/2019 Απόφαση A226/2019 Απόφαση A227/2019 Απόφαση A228/2019 Απόφαση A229/2019 Απόφαση 
A230/2019 Απόφαση A231/2019 Απόφαση A232/2019 Απόφαση A233/2019 Απόφαση  
A235/2019 Απόφαση A236/2019 Απόφαση A237/2019 Απόφαση A238/2019 Απόφαση A239/2019 Απόφαση 
A240/2019 Απόφαση A241/2019 Απόφαση A242/2019 Απόφαση A243/2019 Απόφαση A244/2019 Απόφαση 
A245/2019 Απόφαση A246/2019 Απόφαση A247/2019 Απόφαση A248/2019 Απόφαση A249/2019 Απόφαση 
A250/2019 Απόφαση A251/2019 Απόφαση A252/2019 Απόφαση A253/2019 Απόφαση A254/2019 Απόφαση 
A255/2019 Απόφαση A256/2019 Απόφαση A257/2019 Απόφαση A258/2019 Απόφαση A259/2019 Απόφαση 
A260/2019 Απόφαση A261/2019 Απόφαση A262/2019 Απόφαση A263/2019 Απόφαση A264/2019 Απόφαση 
A265/2019 Απόφαση A266/2019 Απόφαση A267/2019 Απόφαση A268/2019 Απόφαση A269/2019 Απόφαση 
A270/2019 Απόφαση A271/2019 Απόφαση A272/2019 Απόφαση A273/2019 Απόφαση A274/2019 Απόφαση 
A275/2019 Απόφαση A276/2019 Απόφαση A277/2019 Απόφαση A278/2019 Απόφαση A279/2019 Απόφαση 
A280/2019 Απόφαση A281/2019 Απόφαση A282/2019 Απόφαση A283/2019 Απόφαση A284/2019 Απόφαση 
A285/2019 Απόφαση A286/2019 Απόφαση A287/2019 Απόφαση A288/2019 Απόφαση A289/2019 Απόφαση 
A290/2019 Απόφαση A291/2019 Απόφαση A292/2019 Απόφαση A293/2019 Απόφαση A294/2019 Απόφαση 
A295/2019 Απόφαση A296/2019 Απόφαση A297/2019 Απόφαση A298/2019 Απόφαση  

A300-A399:

A300/2019 Απόφαση A301/2019 Απόφαση A302/2019 Απόφαση A303/2019 Απόφαση A304/2019 Απόφαση 
A305/2019 Απόφαση A306/2019 Απόφαση A307/2019 Απόφαση A308/2019 Απόφαση A309/2019 Απόφαση 
A310/2019 Απόφαση A311/2019 Απόφαση A312/2019 Απόφαση A313/2019 Απόφαση A314/2019 Απόφαση 
A315/2019 Απόφαση A316/2019 Απόφαση A317/2019 Απόφαση A318/2019 Απόφαση A319/2019 Απόφαση 
A320/2019 Απόφαση A321/2019 Απόφαση A322/2019 Απόφαση A323/2019 Απόφαση A324/2019 Απόφαση 
A325/2019 Απόφαση A326/2019 Απόφαση A327/2019 Απόφαση A328/2019 Απόφαση A329/2019 Απόφαση 
A330/2019 Απόφαση A331/2019 Απόφαση A332/2019 Απόφαση A333/2019 Απόφαση A334/2019 Απόφαση 
A335/2019 Απόφαση A336/2019 Απόφαση A337/2019 Απόφαση A338/2019 Απόφαση A339/2019 Απόφαση 
A340/2019 Απόφαση A341/2019 Απόφαση A342/2019 Απόφαση A343/2019 Απόφαση A344/2019 Απόφαση 
A345/2019 Απόφαση A346/2019 Απόφαση A347/2019 Απόφαση A348/2019 Απόφαση  
A350/2019 Απόφαση A351/2019 Απόφαση A352/2019 Απόφαση A353/2019 Απόφαση A354/2019 Απόφαση 
A355/2019 Απόφαση A356/2019 Απόφαση A357/2019 Απόφαση A358/2019 Απόφαση A359/2019 Απόφαση 
A360/2019 Απόφαση A361/2019 Απόφαση  A363/2019 Απόφαση A364/2019 Απόφαση 
A365/2019 Απόφαση  A367/2019 Απόφαση A368/2019 Απόφαση A369/2019 Απόφαση 
A370/2019 Απόφαση A371/2019 Απόφαση A372/2019 Απόφαση A373/2019 Απόφαση A374/2019 Απόφαση 
 A376/2019 Απόφαση A377/2019 Απόφαση A378/2019 Απόφαση A379/2019 Απόφαση 
A380/2019 Απόφαση A381/2019 Απόφαση A382/2019 Απόφαση A383/2019 Απόφαση A384/2019 Απόφαση 
A385/2019 Απόφαση A386/2019 Απόφαση A387/2019 Απόφαση A388/2019 Απόφαση A389/2019 Απόφαση 
A390/2019 Απόφαση A391/2019 Απόφαση A392/2019 Απόφαση A393/2019 Απόφαση A394/2019 Απόφαση 
A395/2019 Απόφαση A396/2019 Απόφαση A397/2019 Απόφαση A398/2019 Απόφαση A399/2019 Απόφαση 

A400-A499:

A400/2019 Απόφαση A401/2019 Απόφαση A402/2019 Απόφαση A403/2019 Απόφαση A404/2019 Απόφαση 
A405/2019 Απόφαση A406/2019 Απόφαση A407/2019 Απόφαση A408/2019 Απόφαση A409/2019 Απόφαση 
A410/2019 Απόφαση A411/2019 Απόφαση A412/2019 Απόφαση A413/2019 Απόφαση A414/2019 Απόφαση 
A415/2019 Απόφαση A416/2019 Απόφαση A417/2019 Απόφαση A418/2019 Απόφαση A419/2019 Απόφαση 
A420/2019 Απόφαση A421/2019 Απόφαση A422/2019 Απόφαση A423/2019 Απόφαση  
A425/2019 Απόφαση A426/2019 Απόφαση A427/2019 Απόφαση A428/2019 Απόφαση A429/2019 Απόφαση 
A430/2019 Απόφαση A431/2019 Απόφαση A432/2019 Απόφαση A433/2019 Απόφαση A434/2019 Απόφαση 
A435/2019 Απόφαση A436/2019 Απόφαση A437/2019 Απόφαση A438/2019 Απόφαση A439/2019 Απόφαση 
A440/2019 Απόφαση A441/2019 Απόφαση A442/2019 Απόφαση A443/2019 Απόφαση A444/2019 Απόφαση 
A445/2019 Απόφαση A446/2019 Απόφαση A447/2019 Απόφαση A448/2019 Απόφαση A449/2019 Απόφαση 
A450/2019 Απόφαση A451/2019 Απόφαση A452/2019 Απόφαση A453/2019 Απόφαση A454/2019 Απόφαση 
A455/2019 Απόφαση A456/2019 Απόφαση A457/2019 Απόφαση A458/2019 Απόφαση A459/2019 Απόφαση 
A460/2019 Απόφαση A461/2019 Απόφαση A462/2019 Απόφαση A463/2019 Απόφαση A464/2019 Απόφαση 
A465/2019 Απόφαση A466/2019 Απόφαση A467/2019 Απόφαση A468/2019 Απόφαση A469/2019 Απόφαση 
A470/2019 Απόφαση A471/2019 Απόφαση A472/2019 Απόφαση A473/2019 Απόφαση A474/2019 Απόφαση 
A475/2019 Απόφαση A476/2019 Απόφαση A477/2019 Απόφαση A478/2019 Απόφαση A479/2019 Απόφαση 
A480/2019 Απόφαση A481/2019 Απόφαση A482/2019 Απόφαση A483/2019 Απόφαση A484/2019 Απόφαση 
A485/2019 Απόφαση A486/2019 Απόφαση    
     
  A497/2019 Απόφαση A498/2019 Απόφαση  

A500-A599:

A500/2019 Απόφαση A501/2019 Απόφαση A502/2019 Απόφαση A503/2019 Απόφαση A504/2019 Απόφαση 
A505/2019 Απόφαση A506/2019 Απόφαση A507/2019 Απόφαση A508/2019 Απόφαση A509/2019 Απόφαση 
A510/2019 Απόφαση  A512/2019 Απόφαση A513/2019 Απόφαση  
A515/2019 Απόφαση A516/2019 Απόφαση A517/2019 Απόφαση  A519/2019 Απόφαση 
A520/2019 Απόφαση   A523/2019 Απόφαση  
A525/2019 Απόφαση A526/2019 Απόφαση A527/2019 Απόφαση A528/2019 Απόφαση A529/2019 Απόφαση 
A530/2019 Απόφαση A531/2019 Απόφαση  A533/2019 Απόφαση A534/2019 Απόφαση