ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Α1-Α99:

A1/2018 Απόφαση              A3/2018 Απόφαση            A5/2018 Απόφαση            A6/2018 Απόφαση            A7/2018 Απόφαση            A8/2018 Απόφαση            A10/2018 Απόφαση

Α11/2018 Απόφαση            Α12/2018 Απόφαση          Α14/2018 Απόφαση           Α15/2018 Απόφαση         Α16/2018 Απόφαση           Α17/2018 Απόφαση          Α19/2018 Απόφαση

Α21/2018 Απόφαση            Α22/2018 Απόφαση          Α24/2018 Απόφαση           Α25/2018 Απόφαση         Α28/2018 Απόφαση           Α29/2018 Απόφαση          Α35/2018 Απόφαση

Α36/2018 Απόφαση            Α37/2018 Απόφαση          Α38/2018 Απόφαση           Α41/2018 Απόφαση         Α42/2018 Απόφαση           Α45/2018 Απόφαση          Α46/2018 Απόφαση

Α49/2018 Απόφαση            Α51/2018 Απόφαση          Α53/2018 Απόφαση           Α54/2018 Απόφαση         Α55/2018 Απόφαση           Α56/2018 Απόφαση          Α57/2018 Απόφαση

Α58/2018 Απόφαση            Α59/2018 Απόφαση          Α60/2018 Απόφαση           Α65/2018 Απόφαση         Α66/2018 Απόφαση           Α67/2018 Απόφαση          Α68/2018 Απόφαση

Α69/2018 Απόφαση            Α70/2018 Απόφαση          Α71/2018 Απόφαση           Α72/2018 Απόφαση         Α73/2018 Απόφαση           Α74/2018 Απόφαση          Α75/2018 Απόφαση

Α76/2018 Απόφαση            Α77/2018 Απόφαση          Α78/2018 Απόφαση           Α79/2018 Απόφαση         Α80/2018 Απόφαση           Α81/2018 Απόφαση          Α85/2018 Απόφαση

Α86/2018 Απόφαση            Α87/2018 Απόφαση          Α88/2018 Απόφαση           Α90/2018 Απόφαση         Α91/2018 Απόφαση           Α93/2018 Απόφαση          Α94/2018 Απόφαση

Α95/2018 Απόφαση            Α96/2018 Απόφαση          Α97/2018 Απόφαση           Α98/2018 Απόφαση       

 

Α100-Α199: 

Α105/2018 Απόφαση        Α106/2018 Απόφαση         Α107/2018 Απόφαση          Α108/2018 Απόφαση       Α109/2018 Απόφαση          Α111/2018 Απόφαση        Α113/2018 Απόφαση

Α114/2018 Απόφαση        Α118/2018 Απόφαση         Α119/2018 Απόφαση          Α120/2018 Απόφαση

Α122/2018 Απόφαση       Α125/2018 Απόφαση          Α126/2018 Απόφαση          Α130/2018 Απόφαση

Α131/2018 Απόφαση        Α132/2018 Απόφαση         Α133/2018 Απόφαση          Α134/2018 Απόφαση       Α135/2018 Απόφαση          Α136/2018 Απόφαση        Α138/2018 Απόφαση 

Α114/2018 Απόφαση        Α114/2018 Απόφαση                   

 

Α200-Α299:

Α256/2018 Απόφαση        Α257/2018 Απόφαση        Α263/2018 Απόφαση

 

Α300-Α399:

Α351/2018 Απόφαση      Α378/2018 Απόφαση          Α382/2018 Απόφαση        Α391/2018 Απόφαση         Α393/2018 Απόφαση              Α394/2018 Απόφαση

Α398/2018 Απόφαση

 

Α400-Α499:   

Α405/2018 Απόφαση        A406/2018 Απόφαση         A408/2018 Απόφαση        Α411/2018 Απόφαση        Α412_413/2018 Απόφαση       A416/2018 Απόφαση       

Α418/2018 Απόφαση

Α424/2018 Απόφαση        Α425/2018 Απόφαση         Α427/2018 Απόφαση        A428/2018 Απόφαση

Α435/2018 Απόφαση        A437/2018 Απόφαση         Α438/2018 Απόφαση        Α439/2018 Απόφαση       Α440/2018 Απόφαση

Α456/2018 Απόφαση        Α457/2018 Απόφαση         A460/2018 Απόφαση        Α461/2018 Απόφαση

Α467/2018 Απόφαση        A477/2018 Απόφαση         A478/2018 Απόφαση        Α480/2018 Απόφαση       Α481/2018 Απόφαση         Α485/2018 Απόφαση

Α489/2018 Απόφαση        Α490/2018 Απόφαση

Α490/2018 Απόφαση        Α496/2018 Απόφαση         Α498/2018 Απόφαση

 

Α500-Α599:

Α500/2018 Απόφαση       Α501/2018 Απόφαση          Α502/2018 Απόφαση        Α504/2018 Απόφαση       Α507/2018 Απόφαση         Α509/2018 Απόφαση        

Α516/2018 Απόφαση       Α518/2018 Απόφαση          Α523/2018 Απόφαση        Α530/2018 Απόφαση       Α535_536/2018 Απόφαση       

Α542/2018 Απόφαση       Α544/2018 Απόφαση          Α551/2018 Απόφαση