ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

1-99:

1/2018 Απόφαση          2/2018 Απόφαση         3/2018 Απόφαση         4/2018 Απόφαση         5/2018 Απόφαση        6/2018 Απόφαση        7/2018 Απόφαση         

8/2018 Απόφαση             9/2018 Απόφαση         10/2018 Απόφαση       11/2018 Απόφαση       12/2018 Απόφαση       13/2018 Απόφαση       14/2018 Απόφαση     

15/2018 Απόφαση       16/2018 Απόφαση        17/2018 Απόφαση       18/2018 Απόφαση       19/2018 Απόφαση      20/2018 Απόφαση      21/2018 Απόφαση     

22/2018 Απόφαση       24/2018 Απόφαση        25/2018 Απόφαση       26/2018 Απόφαση       27/2018 Απόφαση      28/2018 Απόφαση      29/2018 Απόφαση

30/2018 Απόφαση       31/2018 Απόφαση        32/2018 Απόφαση       34/2018 Απόφαση       35/2018 Απόφαση      36/2018 Απόφαση      37/2018 Απόφαση

38/2018 Απόφαση       39/2018 Απόφαση        40/2018 Απόφαση       41/2018 Απόφαση       42/2018 Απόφαση      43/2018 Απόφαση       45/2018 Απόφαση       

46/2018 Απόφαση       47/2018 Απόφαση       48/2018 Απόφαση       49/2018 Απόφαση        50/2018 Απόφαση       51/2018 Απόφαση      52/2018 Απόφαση       

53/2018 Απόφαση       54/2018 Απόφαση       55/2018 Απόφαση        57/2018 Απόφαση       59/2018 Απόφαση       60/2018 Απόφαση      89/2018 Απόφαση

61/2018 Απόφαση         

  

100-199:

173/2018 Απόφαση          189/2018 Απόφαση

200-299:

230/2018 Απόφαση          268/2018 Απόφαση           269/2018 Απόφαση               298/2018 Απόφαση

300-399:

312/2018 Απόφαση         368/2018 Απόφαση           373/2018 Απόφαση          378/2018 Απόφαση        389_390/2018 Απόφαση     395/2018 Απόφαση

398/2018 Απόφαση

400-499:

409/2018 Απόφαση          413/2018 Απόφαση         414/2018 Απόφαση           426/2018 Απόφαση         429/2018 Απόφαση       433/2018 Απόφαση        436/2018 Απόφαση

445/2018 Απόφαση         447/2018 Απόφαση           461/2018 Απόφαση          463/2018 Απόφαση        465/2018 Απόφαση        473/2018 Απόφαση        491/2018 Απόφαση   

500-599:

501/2018 Απόφαση           505/2018 Απόφαση

521/2018 Απόφαση           523/2018 Απόφαση        541/2018 Απόφαση          547/2018 Απόφαση 

554/2018 Απόφαση          562/2018 Απόφαση         571/2018 Απόφαση  

572/2018 Απόφαση           576/2018 Απόφαση        580/2018 Απόφαση         581_582/2018 Απόφαση      586/2018 Απόφαση

588/2018 Απόφαση          589/2018 Απόφαση         590/2018 Απόφαση         592/2018 Απόφαση

593/2018 Απόφαση     

 

600-699:

603/2018 Απόφαση           605/2018 Απόφαση          608/2018 Απόφαση         

612/2018 Απόφαση           615/2018 Απόφαση          616/2018 Απόφαση         617/2018 Απόφαση          620/2018 Απόφαση        621/2018 Απόφαση

625/2018 Απόφαση           628/2018 Απόφαση          629/2018 Απόφαση         630/2018 Απόφαση          631/2018 Απόφαση        632/2018 Απόφαση   

633/2018 Απόφαση

641/2018 Απόφαση           642/2018 Απόφαση          643/2018 Απόφαση          647/2018 Απόφαση         648/2018 Απόφαση        650/2018 Απόφαση       

652/2018 Απόφαση           654/2018 Απόφαση          656/2018 Απόφαση          658/2018 Απόφαση         660/2018 Απόφαση        662/2018 Απόφαση

665/2018 Απόφαση           668/2018 Απόφαση          669/2018 Απόφαση          671/2019 Απόφαση         673/2018 Απόφαση

675/2018 Απόφαση           680/2018 Απόφαση          689/2018 Απόφαση

691/2018 Απόφαση           697/2018 Απόφαση          698/2018 Απόφαση         699/2018 Απόφαση    

 

700-799:

704/2018 Απόφαση          707/2018 Απόφαση          708/2018 Απόφαση          715_716/2018 Απόφαση         722/2018 Απόφαση        723/2018 Απόφαση

728/2018 Απόφαση          734/2018 Απόφαση       

741/2018 Απόφαση          742/2018 Απόφαση          744/2018 Απόφαση          746/2018 Απόφαση

749/2018 Απόφαση          756/2018 Απόφαση          758/2018 Απόφαση          760/2018 Απόφαση

763/2018 Απόφαση          764/2018 Απόφαση          765/2018 Απόφαση          768/2018 Απόφαση          769/2018 Απόφαση                   

771/2018 Απόφαση          770/2018 Απόφαση          772/2018 Απόφαση          775/2018 Απόφαση          776/2018 Απόφαση          778/2018 Απόφαση         

782/2018 Απόφαση          789/2018 Απόφαση 

790/2018 Απόφαση          798_799_800/2018 Απόφαση   795/2018 Απόφαση   797/2018 Απόφαση

 

800-899:

801/2018 Απόφαση        802/2018 Απόφαση          803/2018 Απόφαση       804/2018 Απόφαση       806/2018 Απόφαση         807/2018 Απόφαση       808/2018 Απόφαση

809/2018 Απόφαση        810/2018 Απόφαση          812/2018 Απόφαση       814/2018 Απόφαση       815/2018 Απόφαση         818/2018 Απόφαση       819/2018 Απόφαση

820/2018 Απόφαση        821/2018 Απόφαση          825/2018 Απόφαση       826/2018 Απόφαση       831/2018 Απόφαση         835/2018 Απόφαση       836/2018 Απόφαση

838/2018 Απόφαση        839/2018 Απόφαση    

840/2018 Απόφαση        841/2018 Απόφαση          842/2018 Απόφαση         843/2018 Απόφαση        844/2018 Απόφαση         845/2018 Απόφαση      846/2018 Απόφαση

848/2018 Απόφαση        849/2018 Απόφαση          850/2018 Απόφαση         854/2018 Απόφαση

852/2018 Απόφαση        853/2018 Απόφαση          856/2018 Απόφαση         859/2018 Απόφαση        863/2018 Απόφαση

864/2018 Απόφαση        866/2018 Απόφαση          867/2018 Απόφαση         868/2018 Απόφαση        870/2018 Απόφαση         872/2018 Απόφαση       873/2018 Απόφαση       

874/2018 Απόφαση        875/2018 Απόφαση   

877/2018 Απόφαση        878/2018 Απόφαση          880/2018 Απόφαση         881_882/2018 Απόφαση  884/2018 Απόφαση    

885/2018 Απόφαση        888/2018 Απόφαση          889/2018 Απόφαση         891/2018 Απόφαση          892/2018 Απόφαση       897/2018 Απόφαση       899/2018 Απόφαση

 

900-999:

900/2018 Απόφαση           901/2018 Απόφαση          902/2018 Απόφαση             904/2018 Απόφαση             905/2018 Απόφαση          906/2018 Απόφαση 

907/2018 Απόφαση       

910_911/2018 Απόφαση     912/2018 Απόφαση           

917/2018 Απόφαση      918/2018 Απόφαση         919/2018 Απόφαση          920/2018 Απόφαση         921/2018 Απόφαση

923/2018 Απόφαση      926/2018 Απόφαση         927/2018 Απόφαση          928/2018 Απόφαση         929/2018 Απόφαση

931/2018 Απόφαση      933_934/2018 Απόφαση  936/2018 Απόφαση         937/2018 Απόφαση         941/2018 Απόφαση           942/2018 Απόφαση       943/2018 Απόφαση

944/2018 Απόφαση      947/2018 Απόφαση         948/2018 Απόφαση         949/2018 Απόφαση         951/2018 Απόφαση

952/2018 Απόφαση      955/2018 Απόφαση         956/2018 Απόφαση         957/2018 Απόφαση         958/2018 Απόφαση            959/2018 Απόφαση

961/2018 Απόφαση      962/2018 Απόφαση         967/2018 Απόφαση         968/2018 Απόφαση         969_970/2018 Απόφαση     971/2018 Απόφαση

972/2018 Απόφαση      974/2018 Απόφαση         975/2018 Απόφαση         976/2018 Απόφαση         978/2018 Απόφαση    

979/2018 Απόφαση      980/2018 Απόφαση

982/2018 Απόφαση      983/2018 Απόφαση       984/2018 Απόφαση         985/2018 Απόφαση           986/2018 Απόφαση           987/2018 Απόφαση

988/2018 Απόφαση      989/2018 Απόφαση          991/2018 Απόφαση             992/2018 Απόφαση              993/2018 Απόφαση           996/2018 Απόφαση        997/2018 Απόφαση

 

1000-1099: 

1001/2018 Απόφαση      1002/2018 Απόφαση       1004/2018 Απόφαση

1006/2018 Απόφαση      1007/2018 Απόφαση       1008/2018 Απόφαση       1009/2018 Απόφαση        1010/2018 Απόφαση        1011/2018 Απόφαση

1012/2018 Απόφαση      1013/2018 Απόφαση       1017/2018 Απόφαση       1018/2018 Απόφαση

1022/2018 Απόφαση       1023/2018 Απόφαση      1024/2018 Απόφαση       1029/2018 Απόφαση

1031/2018 Απόφαση      1034/2018 Απόφαση       1035/2018 Απόφαση

1036/2018 Απόφαση      1037/2018 Απόφαση       1039/2018 Απόφαση       1040/2018 Απόφαση       1042/2018 Απόφαση         1043/2018 Απόφαση

1044/2018 Απόφαση      1045/2018 Απόφαση       1048/2018 Απόφαση       1049/2018 Απόφαση       1050/2018 Απόφαση

1051/2018 Απόφαση      1052/2018 Απόφαση       1054/2018 Απόφαση       1055/2018 Απόφαση       1056/2018 Απόφαση         1057/2018 Απόφαση       

1062/2018 Απόφαση      1063/2018 Απόφαση       1068/2018 Απόφαση       1069/2018 Απόφαση       1071/2018 Απόφαση         1073/2018 Απόφαση   

1074/2018 Απόφαση      1075/2018 Απόφαση       1077/2018 Απόφαση       1078/2018 Απόφαση

1080/2018 Απόφαση      1081/2018 Απόφαση       1082/2018 Απόφαση       1083/2018 Απόφαση       1087/2018 Απόφαση         1088/2018 Απόφαση       

1089/2018 Απόφαση      1090/2018 Απόφαση       1094/2018 Απόφαση       1099/2018 Απόφαση         

 

 

1100-1199: 

1100/2018 Απόφαση        1106/2018 Απόφαση              1108/2018 Απόφαση               1115/2018 Απόφαση          1117/2018 Απόφαση        1121/2018 Απόφαση

1122/2018 Απόφαση        1123/2018 Απόφαση              1130/2018 Απόφαση             1132_1133/2018 Απόφαση   1134/2018 Απόφαση        1137/2018 Απόφαση   

1136/2018 Απόφαση        1138/2018 Απόφαση      

1145/2018 Απόφαση        1147/2018 Απόφαση

1148/2018 Απόφαση        1150/2018 Απόφαση             1151/2018 Απόφαση                1163/2018 Απόφαση           1164/2018 Απόφαση

1166/2018 Απόφαση        1171/2018 Απόφαση             1173/2018 Απόφαση                1176/2018 Απόφαση           1177/2018 Απόφαση