ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

1-99:

1/2018 Απόφαση           2/2018 Απόφαση         3/2018 Απόφαση         4/2018 Απόφαση           5/2018 Απόφαση           6/2018 Απόφαση       7/2018 Απόφαση         

8/2018 Απόφαση             9/2018 Απόφαση          10/2018 Απόφαση        11/2018 Απόφαση        12/2018 Απόφαση        13/2018 Απόφαση      14/2018 Απόφαση     

15/2018 Απόφαση       16/2018 Απόφαση         17/2018 Απόφαση         18/2018 Απόφαση       19/2018 Απόφαση        20/2018 Απόφαση       21/2018 Απόφαση     

22/2018 Απόφαση       24/2018 Απόφαση          25/2018 Απόφαση         26/2018 Απόφαση       27/2018 Απόφαση        28/2018 Απόφαση       29/2018 Απόφαση

30/2018 Απόφαση       31/2018 Απόφαση          32/2018 Απόφαση        34/2018 Απόφαση        35/2018 Απόφαση        36/2018 Απόφαση      37/2018 Απόφαση

38/2018 Απόφαση        39/2018 Απόφαση        40/2018 Απόφαση        41/2018 Απόφαση       42/2018 Απόφαση          43/2018 Απόφαση     45/2018 Απόφαση       

46/2018 Απόφαση      47/2018 Απόφαση        48/2018 Απόφαση       49/2018 Απόφαση         50/2018 Απόφαση      51/2018 Απόφαση         52/2018 Απόφαση       

53/2018 Απόφαση       54/2018 Απόφαση       55/2018 Απόφαση        57/2018 Απόφαση        59/2018 Απόφαση       60/2018 Απόφαση         89/2018 Απόφαση

61/2018 Απόφαση         

  

100-199:

173/2018 Απόφαση          189/2018 Απόφαση

200-299:

230/2018 Απόφαση          268/2018 Απόφαση           269/2018 Απόφαση               298/2018 Απόφαση

300-399:

312/2018 Απόφαση         368/2018 Απόφαση           373/2018 Απόφαση          378/2018 Απόφαση        389_390/2018 Απόφαση     395/2018 Απόφαση

398/2018 Απόφαση

400-499:

409/2018 Απόφαση          413/2018 Απόφαση         414/2018 Απόφαση           426/2018 Απόφαση         429/2018 Απόφαση       433/2018 Απόφαση        436/2018 Απόφαση

445/2018 Απόφαση         447/2018 Απόφαση           461/2018 Απόφαση          463/2018 Απόφαση        465/2018 Απόφαση        473/2018 Απόφαση        491/2018 Απόφαση   

500-599:

501/2018 Απόφαση           505/2018 Απόφαση

521/2018 Απόφαση           523/2018 Απόφαση        541/2018 Απόφαση          547/2018 Απόφαση 

554/2018 Απόφαση          562/2018 Απόφαση         571/2018 Απόφαση  

572/2018 Απόφαση           576/2018 Απόφαση        580/2018 Απόφαση         581_582/2018 Απόφαση      586/2018 Απόφαση

588/2018 Απόφαση          589/2018 Απόφαση         590/2018 Απόφαση         592/2018 Απόφαση

593/2018 Απόφαση     

 

600-699:

603/2018 Απόφαση           605/2018 Απόφαση          608/2018 Απόφαση         

612/2018 Απόφαση           615/2018 Απόφαση          616/2018 Απόφαση         617/2018 Απόφαση          620/2018 Απόφαση        621/2018 Απόφαση

630/2018 Απόφαση           633/2018 Απόφαση

641/2018 Απόφαση           642/2018 Απόφαση          643/2018 Απόφαση          647/2018 Απόφαση         648/2018 Απόφαση        650/2018 Απόφαση       

652/2018 Απόφαση           654/2018 Απόφαση          658/2018 Απόφαση          660/2018 Απόφαση

665/2018 Απόφαση           668/2018 Απόφαση          669/2018 Απόφαση          673/2018 Απόφαση

675/2018 Απόφαση           691/2018 Απόφαση          697/2018 Απόφαση          698/2018 Απόφαση          699/2018 Απόφαση    

 

700-799:

704/2018 Απόφαση          707/2018 Απόφαση          708/2018 Απόφαση          715_716/2018 Απόφαση        728/2018 Απόφαση      734/2018 Απόφαση        741/2018 Απόφαση           

744/2018 Απόφαση          746/2018 Απόφαση

749/2018 Απόφαση          758/2018 Απόφαση          760/2018 Απόφαση

763/2018 Απόφαση          764/2018 Απόφαση          765/2018 Απόφαση          768/2018 Απόφαση          769/2018 Απόφαση                   

771/2018 Απόφαση          770/2018 Απόφαση          775/2018 Απόφαση          776/2018 Απόφαση          778/2018 Απόφαση          782/2018 Απόφαση         789/2018 Απόφαση 

798_799_800/2018 Απόφαση   795/2018 Απόφαση   797/2018 Απόφαση

 

800-899:

801/2018 Απόφαση        802/2018 Απόφαση          803/2018 Απόφαση       804/2018 Απόφαση       806/2018 Απόφαση         807/2018 Απόφαση       808/2018 Απόφαση

809/2018 Απόφαση        810/2018 Απόφαση          812/2018 Απόφαση       814/2018 Απόφαση       815/2018 Απόφαση         818/2018 Απόφαση       819/2018 Απόφαση

820/2018 Απόφαση        821/2018 Απόφαση          825/2018 Απόφαση       826/2018 Απόφαση       831/2018 Απόφαση    

838/2018 Απόφαση        839/2018 Απόφαση    

840/2018 Απόφαση        841/2018 Απόφαση          842/2018 Απόφαση         843/2018 Απόφαση       844/2018 Απόφαση         845/2018 Απόφαση      846/2018 Απόφαση

848/2018 Απόφαση        849/2018 Απόφαση          850/2018 Απόφαση         854/2018 Απόφαση

852/2018 Απόφαση        853/2018 Απόφαση          856/2018 Απόφαση         859/2018 Απόφαση       863/2018 Απόφαση

864/2018 Απόφαση        866/2018 Απόφαση          867/2018 Απόφαση         868/2018 Απόφαση       870/2018 Απόφαση          873/2018 Απόφαση       875/2018 Απόφαση   

877/2018 Απόφαση        878/2018 Απόφαση          881_882/2018 Απόφαση  884/2018 Απόφαση    

885/2018 Απόφαση        888/2018 Απόφαση          889/2018 Απόφαση         891/2018 Απόφαση          892/2018 Απόφαση       899/2018 Απόφαση

 

900-999:

900/2018 Απόφαση      901/2018 Απόφαση         904/2018 Απόφαση            905/2018 Απόφαση         907/2018 Απόφαση       910_911/2018 Απόφαση     912/2018 Απόφαση           

917/2018 Απόφαση      918/2018 Απόφαση         919/2018 Απόφαση            920/2018 Απόφαση

923/2018 Απόφαση      926/2018 Απόφαση         927/2018 Απόφαση            928/2018 Απόφαση         929/2018 Απόφαση

931/2018 Απόφαση      933_934/2018 Απόφαση  936/2018 Απόφαση            941/2018 Απόφαση         942/2018 Απόφαση       943/2018 Απόφαση

944/2018 Απόφαση      947/2018 Απόφαση

948/2018 Απόφαση      951/2018 Απόφαση

952/2018 Απόφαση      955/2018 Απόφαση       956/2018 Απόφαση         957/2018 Απόφαση        958/2018 Απόφαση            959/2018 Απόφαση

961/2018 Απόφαση      962/2018 Απόφαση       967/2018 Απόφαση         968/2018 Απόφαση        969_970/2018 Απόφαση     971/2018 Απόφαση

972/2018 Απόφαση      974/2018 Απόφαση       975/2018 Απόφαση         976/2018 Απόφαση        978/2018 Απόφαση    

979/2018 Απόφαση      980/2018 Απόφαση

982/2018 Απόφαση      983/2018 Απόφαση       984/2018 Απόφαση         985/2018 Απόφαση        986/2018 Απόφαση          987/2018 Απόφαση

988/2018 Απόφαση       989/2018 Απόφαση       992/2018 Απόφαση            993/2018 Απόφαση      997/2018 Απόφαση

 

1000-1099: 

1001/2018 Απόφαση      1004/2018 Απόφαση

1006/2018 Απόφαση      1007/2018 Απόφαση       1008/2018 Απόφαση      1009/2018 Απόφαση        1010/2018 Απόφαση       1011/2018 Απόφαση

1012/2018 Απόφαση      1013/2018 Απόφαση

1017/2018 Απόφαση      1022/2018 Απόφαση       1023/2018 Απόφαση      1024/2018 Απόφαση        1029/2018 Απόφαση

1031/2018 Απόφαση

1036/2018 Απόφαση       1037/2018 Απόφαση      1040/2018 Απόφαση        1044/2018 Απόφαση       1045/2018 Απόφαση       1049/2018 Απόφαση

1050/2018 Απόφαση

1051/2018 Απόφαση       1052/2018 Απόφαση      1054/2018 Απόφαση        1055/2018 Απόφαση       1057/2018 Απόφαση       1068/2018 Απόφαση

1069/2018 Απόφαση       1078/2018 Απόφαση

1080/2018 Απόφαση

1081/2018 Απόφαση       1082/2018 Απόφαση      1083/2018 Απόφαση        1108/2018 Απόφαση       1163/2018 Απόφαση       1171/2018 Απόφαση

1173/2018 Απόφαση

 

1100-1199: 

1106/2018 Απόφαση       1115/2018 Απόφαση

1122/2018 Απόφαση       1132_1133/2018 Απόφαση         1137/2018 Απόφαση       1136/2018 Απόφαση        1138/2018 Απόφαση      1166/2018 Απόφαση

1164/2018 Απόφαση