ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2020

1-99:

  1/2020 Απόφαση 2/2020 Απόφαση 3/2020 Απόφαση 4/2020 Απόφαση
5/2020 Απόφαση 6/2020 Απόφαση 7/2020 Απόφαση 8/2020 Απόφαση 9/2020 Απόφαση
10/2020 Απόφαση 11/2020 Απόφαση 12/2020 Απόφαση 13/2020 Απόφαση 14/2020 Απόφαση
15/2020 Απόφαση 16/2020 Απόφαση 17/2020 Απόφαση 18/2020 Απόφαση 19/2020 Απόφαση
20/2020 Απόφαση 21/2020 Απόφαση 22/2020 Απόφαση 23/2020 Απόφαση 24/2020 Απόφαση
25/2020 Απόφαση 26/2020 Απόφαση 27/2020 Απόφαση 28/2020 Απόφαση 29/2020 Απόφαση
30/2020 Απόφαση 31/2020 Απόφαση 32/2020 Απόφαση 33/2020 Απόφαση 34/2020 Απόφαση
35/2020 Απόφαση 36/2020 Απόφαση 37/2020 Απόφαση 38/2020 Απόφαση 39/2020 Απόφαση
40/2020 Απόφαση   42/2020 Απόφαση 43/2020 Απόφαση 44/2020 Απόφαση
45/2020 Απόφαση 46/2020 Απόφαση 47/2020 Απόφαση 48/2020 Απόφαση 49/2020 Απόφαση
50/2020 Απόφαση 51/2020 Απόφαση 52/2020 Απόφαση 53/2020 Απόφαση 54/2020 Απόφαση
55/2020 Απόφαση 56/2020 Απόφαση 57/2020 Απόφαση 58/2020 Απόφαση 59/2020 Απόφαση
60/2020 Απόφαση 61/2020 Απόφαση 62/2020 Απόφαση 63/2020 Απόφαση  
65/2020 Απόφαση 66/2020 Απόφαση 67/2020 Απόφαση 68/2020 Απόφαση 69/2020 Απόφαση
70/2020 Απόφαση 71/2020 Απόφαση 72/2020 Απόφαση 73/2020 Απόφαση 74/2020 Απόφαση
75/2020 Απόφαση 76/2020 Απόφαση 77/2020 Απόφαση 78/2020 Απόφαση 79/2020 Απόφαση
80/2020 Απόφαση 81/2020 Απόφαση 82/2020 Απόφαση 83/2020 Απόφαση 84/2020 Απόφαση
85/2020 Απόφαση 86/2020 Απόφαση 87/2020 Απόφαση 88/2020 Απόφαση  
90/2020 Απόφαση 91/2020 Απόφαση 92/2020 Απόφαση 93/2020 Απόφαση 94/2020 Απόφαση
95/2020 Απόφαση 96/2020 Απόφαση 97/2020 Απόφαση 98/2020 Απόφαση 99/2020 Απόφαση

100-199:

100/2020 Απόφαση 101/2020 Απόφαση 102/2020 Απόφαση 103/2020 Απόφαση 104/2020 Απόφαση
105/2020 Απόφαση 106/2020 Απόφαση 107/2020 Απόφαση 108/2020 Απόφαση 109/2020 Απόφαση
110/2020 Απόφαση 111/2020 Απόφαση 112/2020 Απόφαση 113/2020 Απόφαση 114/2020 Απόφαση
115/2020 Απόφαση 116/2020 Απόφαση 117/2020 Απόφαση 118/2020 Απόφαση 119/2020 Απόφαση
120/2020 Απόφαση 121/2020 Απόφαση 122/2020 Απόφαση 123/2020 Απόφαση 124/2020 Απόφαση
125/2020 Απόφαση 126/2020 Απόφαση 127/2020 Απόφαση 128/2020 Απόφαση 129/2020 Απόφαση
130/2020 Απόφαση 131/2020 Απόφαση 132/2020 Απόφαση 133/2020 Απόφαση 134/2020 Απόφαση
135/2020 Απόφαση 136/2020 Απόφαση 137/2020 Απόφαση 138/2020 Απόφαση 139/2020 Απόφαση
140/2020 Απόφαση 141/2020 Απόφαση 142/2020 Απόφαση 143/2020 Απόφαση 144/2020 Απόφαση
145/2020 Απόφαση 146/2020 Απόφαση 147/2020 Απόφαση 148/2020 Απόφαση 149/2020 Απόφαση
150/2020 Απόφαση 151/2020 Απόφαση 152/2020 Απόφαση 153/2020 Απόφαση 154/2020 Απόφαση
155/2020 Απόφαση 156/2020 Απόφαση 157/2020 Απόφαση 158/2020 Απόφαση 159/2020 Απόφαση
160/2020 Απόφαση 161/2020 Απόφαση 162/2020 Απόφαση 163/2020 Απόφαση 164/2020 Απόφαση
165/2020 Απόφαση 166/2020 Απόφαση 167/2020 Απόφαση 168/2020 Απόφαση 169/2020 Απόφαση
170/2020 Απόφαση 171/2020 Απόφαση 172/2020 Απόφαση 173/2020 Απόφαση 174/2020 Απόφαση
175/2020 Απόφαση 176/2020 Απόφαση 177/2020 Απόφαση 178/2020 Απόφαση 179/2020 Απόφαση
180/2020 Απόφαση   182/2020 Απόφαση 183/2020 Απόφαση 184/2020 Απόφαση
185/2020 Απόφαση   187/2020 Απόφαση 188/2020 Απόφαση 189/2020 Απόφαση
190/2020 Απόφαση 191/2020 Απόφαση 192/2020 Απόφαση 193/2020 Απόφαση 194/2020 Απόφαση
195/2020 Απόφαση 196/2020 Απόφαση 197/2020 Απόφαση 198/2020 Απόφαση 199/2020 Απόφαση

200-299:

200/2020 Απόφαση 201/2020 Απόφαση 202/2020 Απόφαση 203/2020 Απόφαση  
  206/2020 Απόφαση 207/2020 Απόφαση 208/2020 Απόφαση 209/2020 Απόφαση
210/2020 Απόφαση 211/2020 Απόφαση 212/2020 Απόφαση 213/2020 Απόφαση 214/2020 Απόφαση
215/2020 Απόφαση 216/2020 Απόφαση 217/2020 Απόφαση 218/2020 Απόφαση 219/2020 Απόφαση
220/2020 Απόφαση 221/2020 Απόφαση 222/2020 Απόφαση 223/2020 Απόφαση 224/2020 Απόφαση
225/2020 Απόφαση 226/2020 Απόφαση 227/2020 Απόφαση 228/2020 Απόφαση 229/2020 Απόφαση
230/2020 Απόφαση 231/2020 Απόφαση 232/2020 Απόφαση 233/2020 Απόφαση 234/2020 Απόφαση
  236/2020 Απόφαση 237/2020 Απόφαση 238/2020 Απόφαση 239/2020 Απόφαση
  241/2020 Απόφαση 242/2020 Απόφαση 243/2020 Απόφαση 244/2020 Απόφαση
245/2020 Απόφαση 246/2020 Απόφαση 247/2020 Απόφαση 248/2020 Απόφαση 249/2020 Απόφαση
250/2020 Απόφαση 251/2020 Απόφαση 252/2020 Απόφαση 253/2020 Απόφαση 254/2020 Απόφαση
255/2020 Απόφαση 256/2020 Απόφαση 257/2020 Απόφαση 258/2020 Απόφαση 259/2020 Απόφαση
260/2020 Απόφαση 261/2020 Απόφαση 262/2020 Απόφαση 263/2020 Απόφαση 264/2020 Απόφαση
265/2020 Απόφαση 266/2020 Απόφαση 267/2020 Απόφαση 268/2020 Απόφαση 269/2020 Απόφαση
270/2020 Απόφαση 271/2020 Απόφαση 272/2020 Απόφαση 273/2020 Απόφαση 274/2020 Απόφαση
275/2020 Απόφαση 276/2020 Απόφαση   278/2020 Απόφαση 279/2020 Απόφαση
280/2020 Απόφαση 281/2020 Απόφαση 282/2020 Απόφαση 283/2020 Απόφαση 284/2020 Απόφαση
285/2020 Απόφαση 286/2020 Απόφαση 287/2020 Απόφαση 288/2020 Απόφαση 289/2020 Απόφαση
290/2020 Απόφαση 291/2020 Απόφαση 292/2020 Απόφαση 293/2020 Απόφαση 294/2020 Απόφαση
295/2020 Απόφαση 296/2020 Απόφαση 297/2020 Απόφαση   299/2020 Απόφαση

300-399:

300/2020 Απόφαση 301/2020 Απόφαση 302/2020 Απόφαση 303/2020 Απόφαση 304/2020 Απόφαση
  306/2020 Απόφαση 307/2020 Απόφαση 308/2020 Απόφαση 309/2020 Απόφαση
310/2020 Απόφαση 311/2020 Απόφαση 312/2020 Απόφαση 313/2020 Απόφαση 314/2020 Απόφαση
315/2020 Απόφαση 316/2020 Απόφαση 317/2020 Απόφαση 318/2020 Απόφαση 319/2020 Απόφαση
320/2020 Απόφαση 321/2020 Απόφαση 322/2020 Απόφαση 323/2020 Απόφαση 324/2020 Απόφαση
325/2020 Απόφαση 326/2020 Απόφαση 327/2020 Απόφαση 328/2020 Απόφαση 329/2020 Απόφαση
  331/2020 Απόφαση 332/2020 Απόφαση 333/2020 Απόφαση 334/2020 Απόφαση
335/2020 Απόφαση 336/2020 Απόφαση 337/2020 Απόφαση 338/2020 Απόφαση 339/2020 Απόφαση
340/2020 Απόφαση 341/2020 Απόφαση 342/2020 Απόφαση   344/2020 Απόφαση
345/2020 Απόφαση 346/2020 Απόφαση 347/2020 Απόφαση 348/2020 Απόφαση 349/2020 Απόφαση
350/2020 Απόφαση 351/2020 Απόφαση 352/2020 Απόφαση 353/2020 Απόφαση 354/2020 Απόφαση
355/2020 Απόφαση 356/2020 Απόφαση 357/2020 Απόφαση 358/2020 Απόφαση 359/2020 Απόφαση
360/2020 Απόφαση 361/2020 Απόφαση 362/2020 Απόφαση    
  366/2020 Απόφαση 367/2020 Απόφαση 368/2020 Απόφαση 369/2020 Απόφαση
370/2020 Απόφαση       374/2020 Απόφαση
375/2020 Απόφαση 376/2020 Απόφαση 377/2020 Απόφαση 378/2020 Απόφαση  
    382/2020 Απόφαση   384/2020 Απόφαση