ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2020

1-99:

  1/2020 Απόφαση 2/2020 Απόφαση 3/2020 Απόφαση 4/2020 Απόφαση
5/2020 Απόφαση 6/2020 Απόφαση 7/2020 Απόφαση 8/2020 Απόφαση 9/2020 Απόφαση
10/2020 Απόφαση 11/2020 Απόφαση 12/2020 Απόφαση 13/2020 Απόφαση 14/2020 Απόφαση
15/2020 Απόφαση 16/2020 Απόφαση 17/2020 Απόφαση 18/2020 Απόφαση 19/2020 Απόφαση
20/2020 Απόφαση 21/2020 Απόφαση 22/2020 Απόφαση 23/2020 Απόφαση 24/2020 Απόφαση
25/2020 Απόφαση 26/2020 Απόφαση 27/2020 Απόφαση 28/2020 Απόφαση 29/2020 Απόφαση
30/2020 Απόφαση 31/2020 Απόφαση 32/2020 Απόφαση 33/2020 Απόφαση 34/2020 Απόφαση
35/2020 Απόφαση 36/2020 Απόφαση 37/2020 Απόφαση 38/2020 Απόφαση 39/2020 Απόφαση
40/2020 Απόφαση   42/2020 Απόφαση 43/2020 Απόφαση 44/2020 Απόφαση
45/2020 Απόφαση 46/2020 Απόφαση 47/2020 Απόφαση 48/2020 Απόφαση 49/2020 Απόφαση
50/2020 Απόφαση 51/2020 Απόφαση 52/2020 Απόφαση 53/2020 Απόφαση 54/2020 Απόφαση
55/2020 Απόφαση 56/2020 Απόφαση 57/2020 Απόφαση 58/2020 Απόφαση 59/2020 Απόφαση
60/2020 Απόφαση 61/2020 Απόφαση 62/2020 Απόφαση 63/2020 Απόφαση  
65/2020 Απόφαση 66/2020 Απόφαση 67/2020 Απόφαση 68/2020 Απόφαση 69/2020 Απόφαση
70/2020 Απόφαση 71/2020 Απόφαση 72/2020 Απόφαση 73/2020 Απόφαση 74/2020 Απόφαση
75/2020 Απόφαση 76/2020 Απόφαση 77/2020 Απόφαση 78/2020 Απόφαση 79/2020 Απόφαση
80/2020 Απόφαση 81/2020 Απόφαση 82/2020 Απόφαση 83/2020 Απόφαση 84/2020 Απόφαση
85/2020 Απόφαση 86/2020 Απόφαση 87/2020 Απόφαση 88/2020 Απόφαση  
90/2020 Απόφαση 91/2020 Απόφαση 92/2020 Απόφαση 93/2020 Απόφαση 94/2020 Απόφαση
95/2020 Απόφαση 96/2020 Απόφαση 97/2020 Απόφαση 98/2020 Απόφαση 99/2020 Απόφαση

100-199:

100/2020 Απόφαση 101/2020 Απόφαση 102/2020 Απόφαση 103/2020 Απόφαση 104/2020 Απόφαση
105/2020 Απόφαση 106/2020 Απόφαση 107/2020 Απόφαση 108/2020 Απόφαση 109/2020 Απόφαση
110/2020 Απόφαση 111/2020 Απόφαση 112/2020 Απόφαση 113/2020 Απόφαση 114/2020 Απόφαση
115/2020 Απόφαση 116/2020 Απόφαση 117/2020 Απόφαση 118/2020 Απόφαση 119/2020 Απόφαση
120/2020 Απόφαση 121/2020 Απόφαση 122/2020 Απόφαση 123/2020 Απόφαση 124/2020 Απόφαση
125/2020 Απόφαση 126/2020 Απόφαση 127/2020 Απόφαση 128/2020 Απόφαση  
130/2020 Απόφαση 131/2020 Απόφαση 132/2020 Απόφαση 133/2020 Απόφαση 134/2020 Απόφαση
135/2020 Απόφαση 136/2020 Απόφαση 137/2020 Απόφαση 138/2020 Απόφαση 139/2020 Απόφαση
140/2020 Απόφαση 141/2020 Απόφαση 142/2020 Απόφαση 143/2020 Απόφαση 144/2020 Απόφαση
145/2020 Απόφαση 146/2020 Απόφαση   148/2020 Απόφαση 149/2020 Απόφαση
150/2020 Απόφαση 151/2020 Απόφαση 152/2020 Απόφαση 153/2020 Απόφαση 154/2020 Απόφαση
155/2020 Απόφαση 156/2020 Απόφαση 157/2020 Απόφαση 158/2020 Απόφαση 159/2020 Απόφαση
160/2020 Απόφαση 161/2020 Απόφαση      
165/2020 Απόφαση 166/2020 Απόφαση 167/2020 Απόφαση 168/2020 Απόφαση 169/2020 Απόφαση
170/2020 Απόφαση   172/2020 Απόφαση 173/2020 Απόφαση 174/2020 Απόφαση
175/2020 Απόφαση 176/2020 Απόφαση 177/2020 Απόφαση 178/2020 Απόφαση 179/2020 Απόφαση
180/2020 Απόφαση   182/2020 Απόφαση 183/2020 Απόφαση 184/2020 Απόφαση
185/2020 Απόφαση       189/2020 Απόφαση
        194/2020 Απόφαση
  196/2020 Απόφαση 197/2020 Απόφαση 198/2020 Απόφαση 199/2020 Απόφαση