ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

1/2019 Απόφαση              2/2019 Απόφαση          4/2019 Απόφαση             5/2019 Απόφαση             8/2019 Απόφαση          9/2019 Απόφαση             10/2019 Απόφαση         

19/2019 Απόφαση           20/2019 Απόφαση         22/2019 Απόφαση           29/2019 Απόφαση           30/2019 Απόφαση         32/2019 Απόφαση           33/2019 Απόφαση

34/2019 Απόφαση           38/2019 Απόφαση        42/2019 Απόφαση           43/2019 Απόφαση           45/2019 Απόφαση          48/2019 Απόφαση          50/2019 Απόφαση 

51/2019 Απόφαση           55/2019 Απόφαση        56/2019 Απόφαση    61-62-63/2019 Απόφαση        64/2019 Απόφαση          65/2019 Απόφαση          67/2019 Απόφαση

74_75/2019 Απόφαση     76/2019 Απόφαση         82/2019 Απόφαση           85/2019 Απόφαση          86/2019 Απόφαση          88/2019 Απόφαση           89/2019 Απόφαση         

90/2019 Απόφαση           91/2019 Απόφαση        92/2019 Απόφαση           93/2019 Απόφαση          94/2019 Αποόφαση         95/2019 Απόφαση           97/2019 Απόφαση         

98/2019 Απόφαση          99/2019 Απόφαση          

 

100-199: 

100/2019 Απόφαση       103/2019 Απόφαση       103/2019 Απόφαση       107/2019 Απόφαση         116/2019 Απόφαση       118/2019 Απόφαση        120/2019 Απόφαση   

123/2019 Απόφαση       124/2019 Απόφαση       125/2019 Απόφαση       127/2019 Απόφαση         136/2019 Απόφαση       144/2019 Απόφαση        145_146/2019 Απόφαση     

149/2019 Απόφαση       152/2019 Απόφαση          

154/2019 Απόφαση       163/2019 Απόφαση       164/2019 Απόφαση         167/2019 Απόφαση       168/2019 Απόφαση       170/2019 Απόφαση             171/2019 Απόφαση   

173/2019 Απόφαση       

175/2019 Απόφαση       178/2019 Απόφαση       180/2019 Απόφαση         189/2019 Απόφαση       190/2019 Απόφαση       194/2019 Απόφαση

 

200-299:

201/2019 Απόφαση      202/2019 Απόφαση          203/2019 Απόφαση      206/2019 Απόφαση        208/2019 Απόφαση        210/2019 Απόφαση        211/2019 Απόφαση         

215/2019 Απόφαση      221/2019 Απόφαση          222/2019 Απόφαση      223/2019 Απόφαση        227/2019 Απόφαση        228/2019 Απόφαση        229/2019 Απόφαση         

230/2019 Απόφαση      234/2019 Απόφαση          236/2019 Απόφαση      237/2019 Απόφαση        239/2019 Απόφαση        240/2019 Απόφαση        248/2019 Απόφαση

252/2019 Απόφαση      257/2019 Απόφαση          264/2019 Απόφαση      265/2019 Απόφαση        267/2019 Απόφαση        270/2019 Απόφαση        274/2019 Απόφαση       

280/2019 Απόφαση      287/2019 Απόφαση          289/2019 Απόφαση      295/2019 Απόφαση        297/2019 Απόφαση        299/2019 Απόφαση

 

300-399:

300/2019 Απόφαση     310/2019 Απόφαση                  311/2019 Απόφαση             312/2019 Απόφαση              313/2019 Απόφαση           320/2019 Απόφαση       

323/2019 Απόφαση     324/2019 Απόφαση                  336/2019 Απόφαση             350/2019 Απόφαση              367/2019 Απόφαση           368/2019 Απόφαση                  

369/2019 Απόφαση     370/2019 Απόφαση                  371/2019 Απόφαση             380/2019 Απόφαση              389/2019 Απόφαση      390,391,392/2019 Απόφαση    

395/2019 Απόφαση     397/2019 Απόφαση                  399/2019 Απόφαση

 

400-499:

403/2019 Απόφαση          405/2019 Απόφαση               411/2019 Απόφαση             413/2019 Απόφαση           415-416-417/2019 Απόφαση      418/2019 Απόφαση     

434/2019 Απόφαση          436/2019 Απόφαση               437/2019 Απόφαση             438/2019 Απόφαση           442/2019 Απόφαση                   450-451/2019 Απόφαση     

454/2019 Απόφαση          461/2019 Απόφαση           

464/2019 Απόφαση          476/2019 Απόφαση               478/2019 Απόφαση            484-485/2019 Απόφαση      486/2019 Απόφαση                  487/2019 Απόφαση       

490/2019 Απόφαση          495/2019 Απόφαση               494/2019 Απόφαση            498-499/2019 Απόφαση

 

500-599:

501-502/2019 Απόφαση    507/2019 Απόφαση              520/2019 Απόφαση         522/2019 Απόφαση                531/2019 Απόφαση             534/2019 Απόφαση      

535/2019 Απόφαση           541-542/2019 Απόφαση       544/2019 Απόφαση         549/2019 Απόφαση                550/2019 Απόφαση             552/2019 Απόφαση       

554/2019 Απόφαση           562/2019 Απόφαση              566/2019 Απόφαση         571/2019 Απόφαση                575/2019 Απόφαση             586/2019 Απόφαση          

593/2019 Απόφαση           594/2019 Απόφαση

 

600-699:

606/2019 Απόφαση         607/2019 Απόφαση               608-609/2019 Απόφαση            610/2019 Απόφαση                 615/2019 Απόφαση              617/2019 Απόφαση           

618/2019 Απόφαση         625/2019 Απόφαση               626/2019 Απόφαση                   628/2019 Απόφαση                  632/2019 Απόφαση              633/2019Απόφαση           

635/2019 Απόφαση   

654/2019 Απόφαση         655/2019 Απόφαση                657/2019 Απόφαση                  658/2019 Απόφαση                 660/2019 Απόφαση               671/2019 Απόφαση

672/2019 Απόφαση         673/2019 Απόφαση                692-693/2019 Απόφαση           694/2019 Απόφαση                 699/2019 Απόφαση

 

 

700-799:

703/2019 Απόφαση           715/2019 Απόφαση         716/2019 Απόφαση             722/2019 Απόφαση           728/2019 Απόφαση        733/2019 Απόφαση     

729/2019 Απόφαση           744/2019 Απόφαση         755/2019 Απόφαση             756/2019 Απόφαση           760/2019 Απόφαση        761/2019 Απόφαση

783/2019 Απόφαση            784/2019 Απόφαση        788/2019Απόφαση              789/2019 Απόφαση           792/2019 Απόφαση

 

 

800-899:

810/2019 Απόφαση          812/2019 Απόφαση                   821_823/2019 Απόφαση    825/2019Απόφαση           826/2019Απόφαση              827/2019Απόφαση         

838-839/2019 Απόφαση   841_842_843/2019 Απόφαση   844/2019 Απόφαση           846/2019 Απόφαση           858_859/2019 Απόφαση

862/2019 Απόφαση          863/2019 Απόφαση                   864/2019 Απόφαση           870/2019 Απόφαση           877/2019 Απόφαση             889/2019Απόφαση       

892/2019 Απόφαση          893/2019 Απόφαση

 

900-999:

902/2019 Απόφαση        903/2019 Απόφαση       908/2019 Απόφαση             910/2019 Απόφαση             912/2019 Απόφαση           913/2019 Απόφαση       

915/2019Απόφαση         925/2019 Απόφαση        926/2019 Απόφαση             927/2019 Απόφαση             936/2019 Απόφαση           953/2019 Απόφαση           

972/2019 Απόφαση        973/2019 Απόφαση        982/2019 Απόφαση             983/2019 Απόφαση             988/2019 Απόφαση           991/2019 Απόφαση       

994/2019 Απόφαση        995-996/2019 Απόφαση

 

1000-1099:

1000/2019 Απόφαση      1006/2019 Απόφαση     1007/2019 Απόφαση      1008/2019 Απόφαση           1009/2019 Απόφαση            1018/2019 Απόφαση

1019/2019 Απόφαση     1020/2019 Απόφαση      1035/2019 Απόφαση      1039-1040/2019 Απόφαση   1044/2019 Απόφαση           1055/2019 Απόφαση             

1061/2019 Απόφαση