ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

1/2019 Απόφαση              2/2019 Απόφαση            4/2019 Απόφαση             5/2019 Απόφαση             8/2019 Απόφαση              9/2019 Απόφαση               10/2019 Απόφαση         

19/2019 Απόφαση           20/2019 Απόφαση         22/2019 Απόφαση           29/2019 Απόφαση           30/2019 Απόφαση             33/2019 Απόφαση               38/2019 Απόφαση           

42/2019 Απόφαση           43/2019 Απόφαση         45/2019 Απόφαση           48/2019 Απόφαση           51/2019 Απόφαση              55/2019 Απόφαση              56/2019 Απόφαση

61-62-63/2019 Απόφαση                                       64/2019 Απόφαση            65/2019 Απόφαση           67/2019 Απόφαση          74_75/2019 Απόφαση            76/2019 Απόφαση         

82/2019 Απόφαση           86/2019 Απόφαση          88/2019 Απόφαση           89/2019 Απόφαση           90/2019 Απόφαση              91/2019 Απόφαση             92/2019 Απόφαση        

93/2019 Απόφαση          94/2019 Αποόφαση         95/2019 Απόφαση           97/2019 Απόφαση           98/2019 Απόφαση

99/2019 Απόφαση          

 

100-199:

103/2019 Απόφαση       107/2019 Απόφαση         116/2019 Απόφαση       118/2019 Απόφαση      120/2019 Απόφαση          123/2019 Απόφαση          124/2019 Απόφαση       

125/2019 Απόφαση       127/2019 Απόφαση         136/2019 Απόφαση       144/2019 Απόφαση      149/2019 Απόφαση          154/2019 Απόφαση          163/2019 Απόφαση       

164/2019 Απόφαση       167/2019 Απόφαση         168/2019 Απόφαση        170/2019 Απόφαση         171/2019 Απόφαση           173/2019 Απόφαση          175/2019 Απόφαση         

178/2019 Απόφαση       180/2019 Απόφαση 

194/2019 Απόφαση

 

200-299:

201/2019 Απόφαση      202/2019 Απόφαση          203/2019 Απόφαση      206/2019 Απόφαση        208/2019 Απόφαση        210/2019 Απόφαση          211/2019 Απόφαση         

215/2019 Απόφαση      222/2019 Απόφαση          223/2019 Απόφαση      227/2019 Απόφαση        228/2019 Απόφαση        229/2019 Απόφαση          230/2019 Απόφαση   

234/2019 Απόφαση      236/2019 Απόφαση       

237/2019 Απόφαση                                             239/2019 Απόφαση        240/2019 Απόφαση         252/2019 Απόφαση       264/2019 Απόφαση          265/2019 Απόφαση   

267/2019 Απόφαση                                                                                 270/2019 Απόφαση         274/2019 Απόφαση       280/2019 Απόφαση          287/2019 Απόφαση   

289/2019 Απόφαση      295/2019 Απόφαση          297/2019 Απόφαση

 

300-399:

300/2019 Απόφαση     310/2019 Απόφαση           311/2019 Απόφαση        312/2019 Απόφαση          313/2019 Απόφαση       320/2019 Απόφαση          323/2019 Απόφαση   

324/2019 Απόφαση     

336/2019 Απόφαση     350/2019 Απόφαση

367/2019 Απόφαση     368/2019 Απόφαση                  369/2019 Απόφαση             370/2019 Απόφαση               371/2019 Απόφαση           380/2019 Απόφαση

389/2019 Απόφαση      390,391,392/2019 Απόφαση    397/2019 Απόφαση   

399/2019 Απόφαση

 

400-499:

403/2019 Απόφαση          405/2019 Απόφαση               411/2019 Απόφαση             415-416-417/2019 Απόφαση     418/2019 Απόφαση          434/2019 Απόφαση 

436/2019 Απόφαση          437/2019 Απόφαση               438/2019 Απόφαση

442/2019 Απόφαση       

450-451/2019 Απόφαση                 

476/2019 Απόφαση         484-485/2019 Απόφαση          486/2019 Απόφαση                487/2019 Απόφαση              490/2019 Απόφαση            495/2019 Απόφαση       

494/2019 Απόφαση

498-499/2019 Απόφαση

 

500-599:

520/2019 Απόφαση          522/2019 Απόφαση               531/2019 Απόφαση        541-542/2019 Απόφαση      544/2019 Απόφαση         549/2019 Απόφαση     

550/2019 Απόφαση          552/2019 Απόφαση                                                       562/2019 Απόφαση             566/2019 Απόφαση         571/2019 Απόφαση     

586/2019 Απόφαση          593/2019 Απόφαση               594/2019 Απόφαση

 

600-699:

607/2019 Απόφαση         610/2019 Απόφαση               615/2019 Απόφαση             617/2019 Απόφαση        625/2019 Απόφαση           626/2019 Απόφαση       635/2019 Απόφαση   

654/2019 Απόφαση         657/2019 Απόφαση               671/2019 Απόφαση

672/2019 Απόφαση         673/2019 Απόφαση               694/2019 Απόφαση              699/2019 Απόφαση

 

 

700-799:

716/2019 Απόφαση      728/2019 Απόφαση               729/2019 Απόφαση           756/2019 Απόφαση