ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

1/2019 Απόφαση              2/2019 Απόφαση            4/2019 Απόφαση             5/2019 Απόφαση             8/2019 Απόφαση              9/2019 Απόφαση               10/2019 Απόφαση         

19/2019 Απόφαση           20/2019 Απόφαση         22/2019 Απόφαση           29/2019 Απόφαση           30/2019 Απόφαση             33/2019 Απόφαση               38/2019 Απόφαση           

42/2019 Απόφαση           43/2019 Απόφαση         45/2019 Απόφαση           48/2019 Απόφαση           51/2019 Απόφαση              55/2019 Απόφαση              56/2019 Απόφαση

61-62-63/2019 Απόφαση                                       64/2019 Απόφαση            65/2019 Απόφαση           67/2019 Απόφαση          74_75/2019 Απόφαση            76/2019 Απόφαση         

82/2019 Απόφαση           86/2019 Απόφαση          88/2019 Απόφαση           89/2019 Απόφαση           90/2019 Απόφαση              91/2019 Απόφαση             92/2019 Απόφαση        

93/2019 Απόφαση          94/2019 Αποόφαση         95/2019 Απόφαση           97/2019 Απόφαση           98/2019 Απόφαση

99/2019 Απόφαση          

 

100-199:

103/2019 Απόφαση       107/2019 Απόφαση         116/2019 Απόφαση       118/2019 Απόφαση      120/2019 Απόφαση          123/2019 Απόφαση          124/2019 Απόφαση       

125/2019 Απόφαση       127/2019 Απόφαση         136/2019 Απόφαση       144/2019 Απόφαση      149/2019 Απόφαση          154/2019 Απόφαση          163/2019 Απόφαση       

164/2019 Απόφαση       167/2019 Απόφαση         170/2019 Απόφαση           171/2019 Απόφαση       173/2019 Απόφαση          175/2019 Απόφαση          178/2019 Απόφαση         

180/2019 Απόφαση 

194/2019 Απόφαση

 

200-299:

201/2019 Απόφαση      202/2019 Απόφαση          203/2019 Απόφαση      206/2019 Απόφαση        208/2019 Απόφαση        210/2019 Απόφαση          211/2019 Απόφαση         

215/2019 Απόφαση      222/2019 Απόφαση          227/2019 Απόφαση      229/2019 Απόφαση        230/2019 Απόφαση        234/2019 Απόφαση          236/2019 Απόφαση       

237/2019 Απόφαση                                                239/2019 Απόφαση      240/2019 Απόφαση         252/2019 Απόφαση       264/2019 Απόφαση          267/2019 Απόφαση

270/2019 Απόφαση      280/2019 Απόφαση           287/2019 Απόφαση     295/2019 Απόφαση         297/2019 Απόφαση

 

300-399:

300/2019 Απόφαση     310/2019 Απόφαση         311/2019 Απόφαση       313/2019 Απόφαση        320/2019 Απόφαση             323/2019 Απόφαση        324/2019 Απόφαση     

336/2019 Απόφαση         

367/2019 Απόφαση     368/2019 Απόφαση         369/2019 Απόφαση        389/2019 Απόφαση      390,391,392/2019 Απόφαση                                       397/2019 Απόφαση   

399/2019 Απόφαση

 

400-499:

411/2019 Απόφαση      418/2019 Απόφαση       436/2019 Απόφαση           437/2019 Απόφαση        442/2019 Απόφαση            450-451/2019 Απόφαση 

476/2019 Απόφαση      486/2019 Απόφαση      494/2019 Απόφαση