ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

 1/2019 Απόφαση 2/2019 Απόφαση 3/2019 Απόφαση 4/2019 Απόφαση 
5/2019 Απόφαση 6/2019 Απόφαση 7/2019 Απόφαση 8/2019 Απόφαση 9/2019 Απόφαση 
10/2019 Απόφαση 11/2019 Απόφαση 12/2019 Απόφαση 13/2019 Απόφαση 14/2019 Απόφαση 
15/2019 Απόφαση 16/2019 Απόφαση 17/2019 Απόφαση 18/2019 Απόφαση 19/2019 Απόφαση 
20/2019 Απόφαση 21/2019 Απόφαση 22/2019 Απόφαση 23/2019 Απόφαση 24/2019 Απόφαση 
25/2019 Απόφαση 26/2019 Απόφαση 27/2019 Απόφαση 28/2019 Απόφαση 29/2019 Απόφαση 
30/2019 Απόφαση 31/2019 Απόφαση 32/2019 Απόφαση 33/2019 Απόφαση 34/2019 Απόφαση 
35/2019 Απόφαση 36/2019 Απόφαση 37/2019 Απόφαση 38/2019 Απόφαση 39/2019 Απόφαση 
 41/2019 Απόφαση 42/2019 Απόφαση 43/2019 Απόφαση  
45/2019 Απόφαση 46/2019 Απόφαση  48/2019 Απόφαση 49/2019 Απόφαση 
50/2019 Απόφαση 51/2019 Απόφαση 52/2019 Απόφαση 53/2019 Απόφαση 54/2019 Απόφαση 
55/2019 Απόφαση 56/2019 Απόφαση 57/2019 Απόφαση 58/2019 Απόφαση 59/2019 Απόφαση 
60/2019 Απόφαση 61/2019 Απόφαση 62/2019 Απόφαση 63/2019 Απόφαση 64/2019 Απόφαση 
65/2019 Απόφαση 66/2019 Απόφαση 67/2019 Απόφαση 68/2019 Απόφαση 69/2019 Απόφαση 
70/2019 Απόφαση    74/2019 Απόφαση 
75/2019 Απόφαση 76/2019 Απόφαση 77/2019 Απόφαση 78/2019 Απόφαση 79/2019 Απόφαση 
80/2019 Απόφαση 81/2019 Απόφαση 82/2019 Απόφαση 83/2019 Απόφαση 84/2019 Απόφαση 
85/2019 Απόφαση 86/2019 Απόφαση 87/2019 Απόφαση 88/2019 Απόφαση 89/2019 Απόφαση 
90/2019 Απόφαση 91/2019 Απόφαση 92/2019 Απόφαση 93/2019 Απόφαση 94/2019 Απόφαση 
95/2019 Απόφαση 96/2019 Απόφαση 97/2019 Απόφαση 98/2019 Απόφαση 99/2019 Απόφαση 

100-199:

100/2019 Απόφαση 101/2019 Απόφαση 102/2019 Απόφαση 103/2019 Απόφαση  
105/2019 Απόφαση 106/2019 Απόφαση 107/2019 Απόφαση 108/2019 Απόφαση  
110/2019 Απόφαση 111/2019 Απόφαση  113/2019 Απόφαση 114/2019 Απόφαση 
115/2019 Απόφαση 116/2019 Απόφαση 117/2019 Απόφαση 118/2019 Απόφαση 119/2019 Απόφαση 
120/2019 Απόφαση 121/2019 Απόφαση 122/2019 Απόφαση 123/2019 Απόφαση 124/2019 Απόφαση 
125/2019 Απόφαση 126/2019 Απόφαση 127/2019 Απόφαση  129/2019 Απόφαση 
130/2019 Απόφαση 131/2019 Απόφαση 132/2019 Απόφαση 133/2019 Απόφαση 134/2019 Απόφαση 
135/2019 Απόφαση 136/2019 Απόφαση 137/2019 Απόφαση 138/2019 Απόφαση 139/2019 Απόφαση 
140/2019 Απόφαση 141/2019 Απόφαση 142/2019 Απόφαση 143/2019 Απόφαση 144/2019 Απόφαση 
145/2019 Απόφαση 146/2019 Απόφαση 147/2019 Απόφαση 148/2019 Απόφαση 149/2019 Απόφαση 
150/2019 Απόφαση 151/2019 Απόφαση 152/2019 Απόφαση 153/2019 Απόφαση 154/2019 Απόφαση 
155/2019 Απόφαση 156/2019 Απόφαση 157/2019 Απόφαση 158/2019 Απόφαση 159/2019 Απόφαση 
160/2019 Απόφαση 161/2019 Απόφαση 162/2019 Απόφαση 163/2019 Απόφαση 164/2019 Απόφαση 
165/2019 Απόφαση 166/2019 Απόφαση 167/2019 Απόφαση 168/2019 Απόφαση 169/2019 Απόφαση 
170/2019 Απόφαση 171/2019 Απόφαση 172/2019 Απόφαση 173/2019 Απόφαση 174/2019 Απόφαση 
175/2019 Απόφαση 176/2019 Απόφαση 177/2019 Απόφαση 178/2019 Απόφαση 179/2019 Απόφαση 
180/2019 Απόφαση 181/2019 Απόφαση 182/2019 Απόφαση 183/2019 Απόφαση 184/2019 Απόφαση 
185/2019 Απόφαση 186/2019 Απόφαση 187/2019 Απόφαση 188/2019 Απόφαση 189/2019 Απόφαση 
190/2019 Απόφαση 191/2019 Απόφαση 192/2019 Απόφαση 193/2019 Απόφαση 194/2019 Απόφαση 
195/2019 Απόφαση 196/2019 Απόφαση  198/2019 Απόφαση 199/2019 Απόφαση 

200-299:

200/2019 Απόφαση 201/2019 Απόφαση 202/2019 Απόφαση 203/2019 Απόφαση 204/2019 Απόφαση 
205/2019 Απόφαση 206/2019 Απόφαση 207/2019 Απόφαση 208/2019 Απόφαση 209/2019 Απόφαση 
210/2019 Απόφαση 211/2019 Απόφαση 212/2019 Απόφαση 213/2019 Απόφαση  
215/2019 Απόφαση 216/2019 Απόφαση 217/2019 Απόφαση 218/2019 Απόφαση 219/2019 Απόφαση 
220/2019 Απόφαση 221/2019 Απόφαση 222/2019 Απόφαση 223/2019 Απόφαση 224/2019 Απόφαση 
225/2019 Απόφαση 226/2019 Απόφαση 227/2019 Απόφαση 228/2019 Απόφαση 229/2019 Απόφαση 
230/2019 Απόφαση 231/2019 Απόφαση 232/2019 Απόφαση 233/2019 Απόφαση 234/2019 Απόφαση 
 236/2019 Απόφαση 237/2019 Απόφαση 238/2019 Απόφαση 239/2019 Απόφαση 
240/2019 Απόφαση 241/2019 Απόφαση 242/2019 Απόφαση 243/2019 Απόφαση 244/2019 Απόφαση 
245/2019 Απόφαση 246/2019 Απόφαση  248/2019 Απόφαση 249/2019 Απόφαση 
250/2019 Απόφαση 251/2019 Απόφαση 252/2019 Απόφαση 253/2019 Απόφαση 254/2019 Απόφαση 
255/2019 Απόφαση 256/2019 Απόφαση 257/2019 Απόφαση 258/2019 Απόφαση 259/2019 Απόφαση 
260/2019 Απόφαση 261/2019 Απόφαση 262/2019 Απόφαση 263/2019 Απόφαση 264/2019 Απόφαση 
265/2019 Απόφαση 266/2019 Απόφαση 267/2019 Απόφαση 268/2019 Απόφαση 269/2019 Απόφαση 
270/2019 Απόφαση 271/2019 Απόφαση 272/2019 Απόφαση 273/2019 Απόφαση 274/2019 Απόφαση 
275/2019 Απόφαση 276/2019 Απόφαση   279/2019 Απόφαση 
280/2019 Απόφαση     
  287/2019 Απόφαση  289/2019 Απόφαση 
     
295/2019 Απόφαση  297/2019 Απόφαση  299/2019 Απόφαση 

300-399:

300/2019 Απόφαση 301/2019 Απόφαση   304/2019 Απόφαση 
305/2019 Απόφαση 306/2019 Απόφαση 307/2019 Απόφαση  309/2019 Απόφαση 
310/2019 Απόφαση 311/2019 Απόφαση 312/2019 Απόφαση 313/2019 Απόφαση 314/2019 Απόφαση 
315/2019 Απόφαση 316/2019 Απόφαση 317/2019 Απόφαση 318/2019 Απόφαση 319/2019 Απόφαση 
320/2019 Απόφαση 321/2019 Απόφαση 322/2019 Απόφαση 323/2019 Απόφαση 324/2019 Απόφαση 
325/2019 Απόφαση 326/2019 Απόφαση 327/2019 Απόφαση 328/2019 Απόφαση 329/2019 Απόφαση 
330/2019 Απόφαση 331/2019 Απόφαση 332/2019 Απόφαση 333/2019 Απόφαση 334/2019 Απόφαση 
335/2019 Απόφαση 336/2019 Απόφαση 337/2019 Απόφαση   
340/2019 Απόφαση 341/2019 Απόφαση 342/2019 Απόφαση 343/2019 Απόφαση 344/2019 Απόφαση 
345/2019 Απόφαση 346/2019 Απόφαση 347/2019 Απόφαση 348/2019 Απόφαση 349/2019 Απόφαση 
350/2019 Απόφαση 351/2019 Απόφαση 352/2019 Απόφαση 353/2019 Απόφαση 354/2019 Απόφαση 
355/2019 Απόφαση 356/2019 Απόφαση 357/2019 Απόφαση 358/2019 Απόφαση 359/2019 Απόφαση 
360/2019 Απόφαση 361/2019 Απόφαση 362/2019 Απόφαση 363/2019 Απόφαση 364/2019 Απόφαση 
365/2019 Απόφαση 366/2019 Απόφαση 367/2019 Απόφαση 368/2019 Απόφαση 369/2019 Απόφαση 
370/2019 Απόφαση 371/2019 Απόφαση 372/2019 Απόφαση  374/2019 Απόφαση 
375/2019 Απόφαση 376/2019 Απόφαση 377/2019 Απόφαση 378/2019 Απόφαση 379/2019 Απόφαση 
380/2019 Απόφαση 381/2019 Απόφαση 382/2019 Απόφαση 383/2019 Απόφαση 384/2019 Απόφαση 
385/2019 Απόφαση 386/2019 Απόφαση 387/2019 Απόφαση 388/2019 Απόφαση 389/2019 Απόφαση 
390/2019 Απόφαση 391/2019 Απόφαση 392/2019 Απόφαση 393/2019 Απόφαση 394/2019 Απόφαση 
395/2019 Απόφαση 396/2019 Απόφαση 397/2019 Απόφαση 398/2019 Απόφαση 399/2019 Απόφαση 

400-499:

400/2019 Απόφαση 401/2019 Απόφαση 402/2019 Απόφαση 403/2019 Απόφαση 404/2019 Απόφαση 
405/2019 Απόφαση 406/2019 Απόφαση 407/2019 Απόφαση 408/2019 Απόφαση 409/2019 Απόφαση 
410/2019 Απόφαση 411/2019 Απόφαση 412/2019 Απόφαση 413/2019 Απόφαση 414/2019 Απόφαση 
415/2019 Απόφαση 416/2019 Απόφαση 417/2019 Απόφαση 418/2019 Απόφαση 419/2019 Απόφαση 
420/2019 Απόφαση 421/2019 Απόφαση 422/2019 Απόφαση 423/2019 Απόφαση 424/2019 Απόφαση 
425/2019 Απόφαση 426/2019 Απόφαση 427/2019 Απόφαση 428/2019 Απόφαση 429/2019 Απόφαση 
430/2019 Απόφαση 431/2019 Απόφαση 432/2019 Απόφαση 433/2019 Απόφαση 434/2019 Απόφαση 
435/2019 Απόφαση 436/2019 Απόφαση 437/2019 Απόφαση 438/2019 Απόφαση 439/2019 Απόφαση 
440/2019 Απόφαση 441/2019 Απόφαση 442/2019 Απόφαση 443/2019 Απόφαση 444/2019 Απόφαση 
445/2019 Απόφαση 446/2019 Απόφαση 447/2019 Απόφαση 448/2019 Απόφαση 449/2019 Απόφαση 
450/2019 Απόφαση 451/2019 Απόφαση 452/2019 Απόφαση 453/2019 Απόφαση 454/2019 Απόφαση 
455/2019 Απόφαση 456/2019 Απόφαση 457/2019 Απόφαση 458/2019 Απόφαση 459/2019 Απόφαση 
460/2019 Απόφαση 461/2019 Απόφαση 462/2019 Απόφαση 463/2019 Απόφαση 464/2019 Απόφαση 
465/2019 Απόφαση 466/2019 Απόφαση 467/2019 Απόφαση 468/2019 Απόφαση 469/2019 Απόφαση 
470/2019 Απόφαση 471/2019 Απόφαση 472/2019 Απόφαση 473/2019 Απόφαση 474/2019 Απόφαση 
475/2019 Απόφαση 476/2019 Απόφαση 477/2019 Απόφαση 478/2019 Απόφαση 479/2019 Απόφαση 
480/2019 Απόφαση 481/2019 Απόφαση 482/2019 Απόφαση 483/2019 Απόφαση 484/2019 Απόφαση 
485/2019 Απόφαση 486/2019 Απόφαση 487/2019 Απόφαση 488/2019 Απόφαση 489/2019 Απόφαση 
490/2019 Απόφαση  492/2019 Απόφαση 493/2019 Απόφαση 494/2019 Απόφαση 
495/2019 Απόφαση 496/2019 Απόφαση 497/2019 Απόφαση 498/2019 Απόφαση 499/2019 Απόφαση 

500-599:

500/2019 Απόφαση 501/2019 Απόφαση 502/2019 Απόφαση 503/2019 Απόφαση 504/2019 Απόφαση 
505/2019 Απόφαση 506/2019 Απόφαση 507/2019 Απόφαση 508/2019 Απόφαση  
510/2019 Απόφαση 511/2019 Απόφαση 512/2019 Απόφαση 513/2019 Απόφαση 514/2019 Απόφαση 
515/2019 Απόφαση  517/2019 Απόφαση 518/2019 Απόφαση  
520/2019 Απόφαση  522/2019 Απόφαση  524/2019 Απόφαση 
525/2019 Απόφαση 526/2019 Απόφαση   529/2019 Απόφαση 
530/2019 Απόφαση 531/2019 Απόφαση  533/2019 Απόφαση 534/2019 Απόφαση 
535/2019 Απόφαση     
 541/2019 Απόφαση 542/2019 Απόφαση 543/2019 Απόφαση 544/2019 Απόφαση 
545/2019 Απόφαση  547/2019 Απόφαση 548/2019 Απόφαση 549/2019 Απόφαση 
550/2019 Απόφαση 551/2019 Απόφαση 552/2019 Απόφαση  554/2019 Απόφαση 
555/2019 Απόφαση  557/2019 Απόφαση 558/2019 Απόφαση 559/2019 Απόφαση 
  562/2019 Απόφαση 563/2019 Απόφαση  
 566/2019 Απόφαση  568/2019 Απόφαση 569/2019 Απόφαση 
570/2019 Απόφαση 571/2019 Απόφαση 572/2019 Απόφαση   
575/2019 Απόφαση 576/2019 Απόφαση   579/2019 Απόφαση 
580/2019 Απόφαση     
 586/2019 Απόφαση 587/2019 Απόφαση  589/2019 Απόφαση 
590/2019 Απόφαση 591/2019 Απόφαση 592/2019 Απόφαση 593/2019 Απόφαση 594/2019 Απόφαση 
595/2019 Απόφαση 596/2019 Απόφαση 597/2019 Απόφαση 598/2019 Απόφαση 599/2019 Απόφαση 

600-699:

600/2019 Απόφαση 601/2019 Απόφαση 602/2019 Απόφαση 603/2019 Απόφαση 604/2019 Απόφαση 
605/2019 Απόφαση 606/2019 Απόφαση 607/2019 Απόφαση 608/2019 Απόφαση 609/2019 Απόφαση 
610/2019 Απόφαση 611/2019 Απόφαση 612/2019 Απόφαση 613/2019 Απόφαση 614/2019 Απόφαση 
615/2019 Απόφαση 616/2019 Απόφαση 617/2019 Απόφαση 618/2019 Απόφαση 619/2019 Απόφαση 
620/2019 Απόφαση 621/2019 Απόφαση 622/2019 Απόφαση 623/2019 Απόφαση 624/2019 Απόφαση 
625/2019 Απόφαση 626/2019 Απόφαση 627/2019 Απόφαση 628/2019 Απόφαση 629/2019 Απόφαση 
630/2019 Απόφαση 631/2019 Απόφαση 632/2019 Απόφαση 633/2019 Απόφαση 634/2019 Απόφαση 
635/2019 Απόφαση 636/2019 Απόφαση 637/2019 Απόφαση 638/2019 Απόφαση 639/2019 Απόφαση 
640/2019 Απόφαση 641/2019 Απόφαση 642/2019 Απόφαση 643/2019 Απόφαση 644/2019 Απόφαση 
645/2019 Απόφαση 646/2019 Απόφαση 647/2019 Απόφαση  649/2019 Απόφαση 
650/2019 Απόφαση 651/2019 Απόφαση   654/2019 Απόφαση 
655/2019 Απόφαση  657/2019 Απόφαση 658/2019 Απόφαση  
660/2019 Απόφαση   663/2019 Απόφαση 664/2019 Απόφαση 
665/2019 Απόφαση 666/2019 Απόφαση 667/2019 Απόφαση 668/2019 Απόφαση 669/2019 Απόφαση 
  672/2019 Απόφαση 673/2019 Απόφαση  
 676/2019 Απόφαση 677/2019 Απόφαση 678/2019 Απόφαση  
 681/2019 Απόφαση 682/2019 Απόφαση 683/2019 Απόφαση  
 686/2019 Απόφαση 687/2019 Απόφαση 688/2019 Απόφαση 689/2019 Απόφαση 
690/2019 Απόφαση 691/2019 Απόφαση 692/2019 Απόφαση 693/2019 Απόφαση 694/2019 Απόφαση 
695/2019 Απόφαση   698/2019 Απόφαση 699/2019 Απόφαση 

700-799:

700/2019 Απόφαση   703/2019 Απόφαση 704/2019 Απόφαση 
705/2019 Απόφαση 706/2019 Απόφαση 707/2019 Απόφαση 708/2019 Απόφαση 709/2019 Απόφαση 
710/2019 Απόφαση 711/2019 Απόφαση    
715/2019 Απόφαση 716/2019 Απόφαση 717/2019 Απόφαση 718/2019 Απόφαση 719/2019 Απόφαση 
720/2019 Απόφαση 721/2019 Απόφαση 722/2019 Απόφαση 723/2019 Απόφαση 724/2019 Απόφαση 
725/2019 Απόφαση  727/2019 Απόφαση 728/2019 Απόφαση 729/2019 Απόφαση 
730/2019 Απόφαση   733/2019 Απόφαση 734/2019 Απόφαση 
  737/2019 Απόφαση 738/2019 Απόφαση 739/2019 Απόφαση 
740/2019 Απόφαση 741/2019 Απόφαση 742/2019 Απόφαση 743/2019 Απόφαση 744/2019 Απόφαση 
745/2019 Απόφαση 746/2019 Απόφαση 747/2019 Απόφαση 748/2019 Απόφαση 749/2019 Απόφαση 
750/2019 Απόφαση 751/2019 Απόφαση 752/2019 Απόφαση 753/2019 Απόφαση 754/2019 Απόφαση 
755/2019 Απόφαση 756/2019 Απόφαση 757/2019 Απόφαση 758/2019 Απόφαση 759/2019 Απόφαση 
760/2019 Απόφαση 761/2019 Απόφαση 762/2019 Απόφαση   
    769/2019 Απόφαση 
     
     
780/2019 Απόφαση  782/2019 Απόφαση 783/2019 Απόφαση 784/2019 Απόφαση 
   788/2019 Απόφαση 789/2019 Απόφαση 
790/2019 Απόφαση  792/2019 Απόφαση   
 796/2019 Απόφαση    

800-899:

     
     
810/2019 Απόφαση  812/2019 Απόφαση   
  817/2019 Απόφαση 818/2019 Απόφαση  
 821/2019 Απόφαση  823/2019 Απόφαση  
825/2019 Απόφαση 826/2019 Απόφαση 827/2019 Απόφαση   
830/2019 Απόφαση 831/2019 Απόφαση    
   838/2019 Απόφαση 839/2019 Απόφαση 
840/2019 Απόφαση 841/2019 Απόφαση 842/2019 Απόφαση 843/2019 Απόφαση 844/2019 Απόφαση 
845/2019 Απόφαση 846/2019 Απόφαση 847/2019 Απόφαση 848/2019 Απόφαση 849/2019 Απόφαση 
     
   858/2019 Απόφαση 859/2019 Απόφαση 
  862/2019 Απόφαση 863/2019 Απόφαση 864/2019 Απόφαση 
     
870/2019 Απόφαση     
875/2019 Απόφαση  877/2019 Απόφαση   
 881/2019 Απόφαση 882/2019 Απόφαση 883/2019 Απόφαση 884/2019 Απόφαση 
885/2019 Απόφαση 886/2019 Απόφαση 887/2019 Απόφαση 888/2019 Απόφαση 889/2019 Απόφαση 
890/2019 Απόφαση 891/2019 Απόφαση 892/2019 Απόφαση 893/2019 Απόφαση 894/2019 Απόφαση 
895/2019 Απόφαση 896/2019 Απόφαση 897/2019 Απόφαση 898/2019 Απόφαση 899/2019 Απόφαση 

900-999:

900/2019 Απόφαση 901/2019 Απόφαση 902/2019 Απόφαση 903/2019 Απόφαση 904/2019 Απόφαση 
905/2019 Απόφαση 906/2019 Απόφαση 907/2019 Απόφαση 908/2019 Απόφαση 909/2019 Απόφαση 
910/2019 Απόφαση 911/2019 Απόφαση 912/2019 Απόφαση 913/2019 Απόφαση  
915/2019 Απόφαση 916/2019 Απόφαση    
920/2019 Απόφαση   923/2019 Απόφαση  
925/2019 Απόφαση 926/2019 Απόφαση 927/2019 Απόφαση   
930/2019 Απόφαση 931/2019 Απόφαση    
 936/2019 Απόφαση 937/2019 Απόφαση 938/2019 Απόφαση  
     
   948/2019 Απόφαση  
   953/2019 Απόφαση  
     
  962/2019 Απόφαση   
   968/2019 Απόφαση 969/2019 Απόφαση 
970/2019 Απόφαση  972/2019 Απόφαση 973/2019 Απόφαση  
   978/2019 Απόφαση 979/2019 Απόφαση 
  982/2019 Απόφαση 983/2019 Απόφαση  
   988/2019 Απόφαση  
 991/2019 Απόφαση   994/2019 Απόφαση 
995/2019 Απόφαση 996/2019 Απόφαση 997/2019 Απόφαση   

1000-1099:

1000/2019 Απόφαση 1001/2019 Απόφαση 1002/2019 Απόφαση 1003/2019 Απόφαση  
 1006/2019 Απόφαση 1007/2019 Απόφαση 1008/2019 Απόφαση 1009/2019 Απόφαση 
   1013/2019 Απόφαση  
1015/2019 Απόφαση  1017/2019 Απόφαση 1018/2019 Απόφαση 1019/2019 Απόφαση 
1020/2019 Απόφαση 1021/2019 Απόφαση 1022/2019 Απόφαση 1023/2019 Απόφαση  
    1029/2019 Απόφαση 
1030/2019 Απόφαση 1031/2019 Απόφαση 1032/2019 Απόφαση 1033/2019 Απόφαση 1034/2019 Απόφαση 
1035/2019 Απόφαση 1036/2019 Απόφαση 1037/2019 Απόφαση 1038/2019 Απόφαση 1039/2019 Απόφαση 
1040/2019 Απόφαση 1041/2019 Απόφαση 1042/2019 Απόφαση 1043/2019 Απόφαση 1044/2019 Απόφαση 
1045/2019 Απόφαση 1046/2019 Απόφαση 1047/2019 Απόφαση 1048/2019 Απόφαση 1049/2019 Απόφαση 
1050/2019 Απόφαση 1051/2019 Απόφαση 1052/2019 Απόφαση 1053/2019 Απόφαση 1054/2019 Απόφαση 
1055/2019 Απόφαση 1056/2019 Απόφαση 1057/2019 Απόφαση 1058/2019 Απόφαση 1059/2019 Απόφαση 
1060/2019 Απόφαση 1061/2019 Απόφαση 1062/2019 Απόφαση 1063/2019 Απόφαση 1064/2019 Απόφαση 
1065/2019 Απόφαση 1066/2019 Απόφαση 1067/2019 Απόφαση 1068/2019 Απόφαση 1069/2019 Απόφαση 
1070/2019 Απόφαση 1071/2019 Απόφαση 1072/2019 Απόφαση 1073/2019 Απόφαση 1074/2019 Απόφαση 
1075/2019 Απόφαση 1076/2019 Απόφαση 1077/2019 Απόφαση 1078/2019 Απόφαση  
1080/2019 Απόφαση 1081/2019 Απόφαση  1083/2019 Απόφαση 1084/2019 Απόφαση 
1085/2019 Απόφαση 1086/2019 Απόφαση 1087/2019 Απόφαση 1088/2019 Απόφαση 1089/2019 Απόφαση 
1090/2019 Απόφαση 1091/2019 Απόφαση 1092/2019 Απόφαση 1093/2019 Απόφαση 1094/2019 Απόφαση 
1095/2019 Απόφαση 1096/2019 Απόφαση 1097/2019 Απόφαση 1098/2019 Απόφαση 1099/2019 Απόφαση 

1100-1199:

1100/2019 Απόφαση 1101/2019 Απόφαση 1102/2019 Απόφαση 1103/2019 Απόφαση 1104/2019 Απόφαση 
1105/2019 Απόφαση 1106/2019 Απόφαση 1107/2019 Απόφαση 1108/2019 Απόφαση 1109/2019 Απόφαση 
1110/2019 Απόφαση 1111/2019 Απόφαση 1112/2019 Απόφαση 1113/2019 Απόφαση 1114/2019 Απόφαση 
1115/2019 Απόφαση 1116/2019 Απόφαση    
1120/2019 Απόφαση  1122/2019 Απόφαση 1123/2019 Απόφαση 1124/2019 Απόφαση 
1125/2019 Απόφαση    1129/2019 Απόφαση 
1130/2019 Απόφαση 1131/2019 Απόφαση 1132/2019 Απόφαση 1133/2019 Απόφαση 1134/2019 Απόφαση 
1135/2019 Απόφαση 1136/2019 Απόφαση 1137/2019 Απόφαση 1138/2019 Απόφαση 1139/2019 Απόφαση 
 1141/2019 Απόφαση  1143/2019 Απόφαση 1144/2019 Απόφαση 
1145/2019 Απόφαση 1146/2019 Απόφαση 1147/2019 Απόφαση 1148/2019 Απόφαση 1149/2019 Απόφαση 
1150/2019 Απόφαση  1152/2019 Απόφαση 1153/2019 Απόφαση 1154/2019 Απόφαση 
 1156/2019 Απόφαση 1157/2019 Απόφαση 1158/2019 Απόφαση 1159/2019 Απόφαση 
1160/2019 Απόφαση 1161/2019 Απόφαση 1162/2019 Απόφαση 1163/2019 Απόφαση 1164/2019 Απόφαση 
1165/2019 Απόφαση 1166/2019 Απόφαση 1167/2019 Απόφαση 1168/2019 Απόφαση 1169/2019 Απόφαση 
1170/2019 Απόφαση 1171/2019 Απόφαση 1172/2019 Απόφαση 1173/2019 Απόφαση 1174/2019 Απόφαση 
1175/2019 Απόφαση 1176/2019 Απόφαση 1177/2019 Απόφαση 1178/2019 Απόφαση 1179/2019 Απόφαση 
1180/2019 Απόφαση 1181/2019 Απόφαση 1182/2019 Απόφαση 1183/2019 Απόφαση 1184/2019 Απόφαση 
1185/2019 Απόφαση 1186/2019 Απόφαση 1187/2019 Απόφαση 1188/2019 Απόφαση 1189/2019 Απόφαση 
1190/2019 Απόφαση 1191/2019 Απόφαση 1192/2019 Απόφαση 1193/2019 Απόφαση 1194/2019 Απόφαση 
1195/2019 Απόφαση 1196/2019 Απόφαση 1197/2019 Απόφαση 1198/2019 Απόφαση 1199/2019 Απόφαση 

1200-1299:

1200/2019 Απόφαση 1201/2019 Απόφαση 1202/2019 Απόφαση 1203/2019 Απόφαση 1204/2019 Απόφαση 
1205/2019 Απόφαση 1206/2019 Απόφαση 1207/2019 Απόφαση 1208/2019 Απόφαση 1209/2019 Απόφαση 
1210/2019 Απόφαση 1211/2019 Απόφαση 1212/2019 Απόφαση 1213/2019 Απόφαση 1214/2019 Απόφαση 
1215/2019 Απόφαση 1216/2019 Απόφαση 1217/2019 Απόφαση 1218/2019 Απόφαση 1219/2019 Απόφαση 
1220/2019 Απόφαση 1221/2019 Απόφαση 1222/2019 Απόφαση 1223/2019 Απόφαση 1224/2019 Απόφαση 
1225/2019 Απόφαση 1226/2019 Απόφαση 1227/2019 Απόφαση 1228/2019 Απόφαση 1229/2019 Απόφαση 
1230/2019 Απόφαση 1231/2019 Απόφαση 1232/2019 Απόφαση 1233/2019 Απόφαση 1234/2019 Απόφαση 
1235/2019 Απόφαση 1236/2019 Απόφαση 1237/2019 Απόφαση 1238/2019 Απόφαση 1239/2019 Απόφαση 
1240/2019 Απόφαση 1241/2019 Απόφαση 1242/2019 Απόφαση 1243/2019 Απόφαση 1244/2019 Απόφαση 
1245/2019 Απόφαση 1246/2019 Απόφαση 1247/2019 Απόφαση 1248/2019 Απόφαση 1249/2019 Απόφαση 
1250/2019 Απόφαση 1251/2019 Απόφαση 1252/2019 Απόφαση 1253/2019 Απόφαση  
1255/2019 Απόφαση 1256/2019 Απόφαση 1257/2019 Απόφαση  1259/2019 Απόφαση 
1260/2019 Απόφαση 1261/2019 Απόφαση 1262/2019 Απόφαση 1263/2019 Απόφαση 1264/2019 Απόφαση 
1265/2019 Απόφαση 1266/2019 Απόφαση 1267/2019 Απόφαση 1268/2019 Απόφαση 1269/2019 Απόφαση 
1270/2019 Απόφαση 1271/2019 Απόφαση 1272/2019 Απόφαση 1273/2019 Απόφαση 1274/2019 Απόφαση 
1275/2019 Απόφαση 1276/2019 Απόφαση 1277/2019 Απόφαση 1278/2019 Απόφαση 1279/2019 Απόφαση 
 1281/2019 Απόφαση 1282/2019 Απόφαση 1283/2019 Απόφαση 1284/2019 Απόφαση 
 1286/2019 Απόφαση 1287/2019 Απόφαση 1288/2019 Απόφαση 1289/2019 Απόφαση 
1290/2019 Απόφαση 1291/2019 Απόφαση 1292/2019 Απόφαση  1294/2019 Απόφαση 
1295/2019 Απόφαση 1296/2019 Απόφαση 1297/2019 Απόφαση