ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

1/2019 Απόφαση             2/2019 Απόφαση          5/2019 Απόφαση           8/2019 Απόφαση          9/2019 Απόφαση             10/2019 Απόφαση         

20/2019 Απόφαση           22/2019 Απόφαση        29/2019 Απόφαση         33/2019 Απόφαση         43/2019 Απόφαση           45/2019 Απόφαση

48/2019 Απόφαση           51/2019 Απόφαση        55/2019 Απόφαση         56/2019 Απόφαση        61-62-63/2019 Απόφαση  64/2019 Απόφαση         

74_75/2019 Απόφαση     76/2019 Απόφαση         88/2019 Απόφαση         89/2019 Απόφαση        90/2019 Απόφαση            91/2019 Απόφαση       

92/2019 Απόφαση           93/2019 Απόφαση        94/2019 Αποόφαση        95/2019 Απόφαση        98/2019 Απόφαση           99/2019 Απόφαση

118/2019 Απόφαση       

 

100-199:

107/2019 Απόφαση       116/2019 Απόφαση         120/2019 Απόφαση       123/2019 Απόφαση      124/2019 Απόφαση          127/2019 Απόφαση

136/2019 Απόφαση       149/2019 Απόφαση         164/2019 Απόφαση       167/2019 Απόφαση      173/2019 Απόφαση          175/2019 Απόφαση       

195/2019 Απόφαση       198/2019 Απόφαση

 

200-299:

202/2019 Απόφαση        208/2019 Απόφαση       210/2019 Απόφαση       222/2019 Απόφαση       229/2019 Απόφαση          230/2019 Απόφαση