Συγκρότηση Κλιμακίων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Η Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 10 και 13 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 347 ν. 4412/2016, Συγκρότηση της Αρχής - Αντικατάσταση άρθρου 348 ν. 4412/2016, Λειτουργία της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 353 ν.4412/2016, Αρμοδιότητες Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής – Αντικατάσταση άρθρου 355 ν.4412/2016).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 38/2017 «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α΄63).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α΄63).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2017 «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ Α΄ 88).
5. Την υπ΄ αρίθμ. 29/27.09.2022 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
6. Την υπ΄αρίθμ. 66/05.10.2022 Πράξη Προέδρου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
7. Την υπ΄αρίθμ. 84/01.12.2022 Πράξη Προέδρου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
8. Την υπ΄αρίθμ. 105/30.12.2022 Πράξη Προέδρου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
9. Την υπ΄αρίθμ. 15/09.03.2023 Πράξη Προέδρου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της 12ης Συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αρχής της 8ης Ιουνίου 2023 (θέμα Α’).

 

Κλιμάκιο

Ιδιότητα

Επώνυμο

Όνομα

Γραφείο

E-mail

Τηλέφωνα

1ο

Πρόεδρος

Χαλκιάς  Ιωάννης-Κωνσταντίνος 

 5.1.43

   

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τόλης  Κωνσταντίνος

 

   
Μέλος Ζερβού  Αικατερίνη       

Μέλος

Μπουζιούρη  Αθηνά       
Αναπληρωματικό Μέλος Σώκος  Χρήστος       

Γραμματεία

Ελευθεριάδης  Γεώργιος Βασίλειος

 5.1.1

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

213 2141 241

2ο

Πρόεδρος

Τόλης  Κωνσταντίνος 

 5.1.41

   

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Χαλκιάς  Ιωάννης-Κωνσταντίνος 

 5.1.43

   
Μέλος Χαραλαμποπούλου  Χρυσάνθη       
Μέλος Σώκος  Χρήστος       
Αναπληρωματικό Μέλος Μπουζιούρη  Αθηνά       

Γραμματεία

Κατσαρού  Μαρία

 5.1.1

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

213 2141 231

3ο

Πρόεδρος

Λαμπρόπουλος  Ιωάννης 

 5.1.36

   
Αναπληρωτής Πρόεδρος Καραδήμα  Βασιλική   5.1.39    

Μέλος

Πουλοπούλου  Αγγελική       

Μέλος

Πισμίρη  Βικτωρία       
Μέλος            
Αναπληρωματικό Μέλος Κανάβα  Μαργαρίτα       

Γραμματεία

Μαραντίδου  Φωτεινή

 5.1.1

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 213 2141 260

4ο

Πρόεδρος

Καραδήμα  Βασιλική 

 5.1.39

   
Αναπληρωτής Πρόεδρος Λαμπρόπουλος  Ιωάννης  5.1.36    

Μέλος

Μανδράκη  Μαρία       

Μέλος

Κανάβα  Μαργαρίτα      
Μέλος          
Αναπληρωματικό Μέλος Πισμίρη  Βικτωρία       

Γραμματεία

Ρουμελιώτη  Αναστασία 

 5.1.3

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 213 2141 226

5ο

Πρόεδρος

Σκιάνη  Γαρυφαλλιά  5.1.39    
Αναπληρωτής Πρόεδρος Σβολοπούλου  Ελένη  5.1.38    
Μέλος Οικονόμου  Μιχαήλ      
Μέλος Βύρρα  Μαρία       
Αναπληρωματικό Μέλος Σταματοπούλου  Σωτηρία      

Γραμματεία

Νικολακοπούλου

 Ηλέκτρα   5.1.1  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 213 2141 247

6ο

Πρόεδρος

Σβολοπούλου  Ελένη  5.1.38  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Σκιάνη  Γαρυφαλλιά  5.1.39  
Μέλος Δρακονταειδή  Γερασιμούλα-Μαρία      

Μέλος

Σταματοπούλου  Σωτηρία    
 Μέλος        
Αναπληρωματικό Μέλος Βύρρα  Μαρία     
Γραμματεία Κυριαζή  Δέσποινα   5.1.3  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 213 2141 244

7ο

Πρόεδρος

       

Μέλος

       

Μέλος

       

Γραμματεία

   

8ο

Πρόεδρος

 

       

Μέλος

 

       

Μέλος

 

       

Γραμματεία