ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2023

A1-A99:

         
A5/2023 Απόφαση A6/2023 Απόφαση A7/2023 Απόφαση A8/2023 Απόφαση A9/2023 Απόφαση
A10/2023 Απόφαση A11/2023 Απόφαση     A14/2023 Απόφαση
      A18/2023 Απόφαση  
  A21/2023 Απόφαση     A24/2023 Απόφαση
A25/2023 Απόφαση   A27/2023 Απόφαση A28/2023 Απόφαση A29/2023 Απόφαση
A30/2023 Απόφαση A31/2023 Απόφαση   A33/2023 Απόφαση A34/2023 Απόφαση
A35/2023 Απόφαση A36/2023 Απόφαση      
      A43/2023 Απόφαση  
      A48/2023 Απόφαση  
A50/2023 Απόφαση A51/2023 Απόφαση      
      A58/2023 Απόφαση  
         
  A66/2023 Απόφαση   A68/2023 Απόφαση A69/2023 Απόφαση
A70/2023 Απόφαση A71/2023 Απόφαση      
      A78/2023 Απόφαση  
A80/2023 Απόφαση A81/2023 Απόφαση A82/2023 Απόφαση A83/2023 Απόφαση A84/2023 Απόφαση
A85/2023 Απόφαση       A89/2023 Απόφαση
A90/2023 Απόφαση A91/2023 Απόφαση A92/2023 Απόφαση    
  A96/2023 Απόφαση   A98/2023 Απόφαση  

A100-A199:

        A104/2023 Απόφαση
A105/2023 Απόφαση   A107/2023 Απόφαση    Α109/2023 Απόφαση 
Α110/2023 Απόφαση  Α111/2023 Απόφαση       
   Α116/2023 Απόφαση A117/2023 Απόφαση   A119/2023 Απόφαση
  A121/2023 Απόφαση Α122/2023 Απόφαση  Α123/2023 Απόφαση   
      A128/2023 Απόφαση  
         
     Α137/2023 Απόφαση    
    Α142/2023 Απόφαση     
Α145/2023 Απόφαση         
         Α154/2023 Απόφαση
A155/2023 Απόφαση A156/2023 Απόφαση A157/2023 Απόφαση    
  A161/2023 Απόφαση A162/2023 Απόφαση A163/2023 Απόφαση Α164/2023 Απόφαση 
A165/2023 Απόφαση   A167/2023 Απόφαση   Α169/2023 Απόφαση 
         
Α175/2023 Απόφαση    Α177/2023 Απόφαση  Α178/2023 Απόφαση   
    Α182/2023 Απόφαση     
  A186/2023 Απόφαση   Α188/2023 Απόφαση  Α189/2023 Απόφαση 
      Α193/2023 Απόφαση  A194/2023 Απόφαση
A195/2023 Απόφαση     Α198/2023 Απόφαση  A199/2023 Απόφαση

A200-A299:

 Α200/2023 Απόφαση        
    Α207/2023 Απόφαση  Α208/2023 Απόφαση   
  A211/2023 Απόφαση Α212/2023 Απόφαση  A213/2023 Απόφαση  
         
         
A225/2023 Απόφαση Α226/2023 Απόφαση    Α228/2023 Απόφαση  Α229/2023 Απόφαση 
Α230/2023 Απόφαση  Α231/2023 Απόφαση       
    A237/2023 Απόφαση A238/2023 Απόφαση A239/2023 Απόφαση
 Α240/2023 Απόφαση A241/2023 Απόφαση Α242/2023 Απόφαση  A243/2023 Απόφαση A244/2023 Απόφαση
A245/2023 Απόφαση        
    A252/2023 Απόφαση Α253/2023 Απόφαση   
     Α257/2023 Απόφαση A258/2023 Απόφαση A259/2023 Απόφαση
    Α262/2023 Απόφαση  Α263/2023 Απόφαση  Α264/2023 Απόφαση 
Α265/2023 Απόφαση         
         
A275/2023 Απόφαση       A279/2023 Απόφαση
       Α283/2023 Απόφαση A284/2023 Απόφαση
A285/2023 Απόφαση  Α286/2023 Απόφαση A287/2023 Απόφαση   A289/2023 Απόφαση 
    A292/2023 Απόφαση A293/2023 Απόφαση  
Α295/2023 Απόφαση         

A300-A399:

    Α302/2023 Απόφαση    A304/2023 Απόφαση
A305/2023 Απόφαση A306/2023 Απόφαση A307/2023 Απόφαση A308/2023 Απόφαση  
  A311/2023 Απόφαση Α312/2023 Απόφαση  Α313/2023 Απόφαση  A314/2023 Απόφαση
  A316/2023 Απόφαση   Α318/2023 Απόφαση   
A320/2023 Απόφαση A321/2023 Απόφαση   Α323/2023 Απόφαση   
A325/2023 Απόφαση A326/2023 Απόφαση     A329/2023 Απόφαση
A330/2023 Απόφαση A331/2023 Απόφαση Α332/2023 Απόφαση     
A335/2023 Απόφαση   A337/2023 Απόφαση Α338/2023 Απόφαση  Α339/2023 Απόφαση 
    Α342/2023 Απόφαση     
  A346/2023 Απόφαση A347/2023 Απόφαση A348/2023 Απόφαση A349/2023 Απόφαση
A350/2023 Απόφαση  Α351/2023 Απόφαση Α352/2023 Απόφαση  A353/2023 Απόφαση  
    Α357/2023 Απόφαση  Α358/2023 Απόφαση  Α359/2023 Απόφαση 
A360/2023 Απόφαση A361/2023 Απόφαση A362/2023 Απόφαση   A364/2023 Απόφαση
A365/2023 Απόφαση A366/2023 Απόφαση A367/2023 Απόφαση A368/2023 Απόφαση  
        Α374/2023 Απόφαση 
 Α375/2023 Απόφαση Α376/2023 Απόφαση  Α377/2023 Απόφαση   Α378/2023 Απόφαση  
    A382/2023 Απόφαση A383/2023 Απόφαση  
      A388/2023 Απόφαση  
         
Α395/2023 Απόφαση   Α396/2023 Απόφαση A397/2023 Απόφαση A398/2023 Απόφαση A399/2023 Απόφαση

A400-A499:

  A401/2023 Απόφαση A402/2023 Απόφαση   A404/2023 Απόφαση
        Α409/2023 Απόφαση 
  A411/2023 Απόφαση Α412/2023 Απόφαση Α413/2023 Απόφαση Α414/2023 Απόφαση
Α415/2023 Απόφαση     A418/2023 Απόφαση  
  Α421/2023 Απόφαση      
    Α427/2023 Απόφαση   A429/2023 Απόφαση
A430/2023 Απόφαση Α431/2023 Απόφαση A432/2023 Απόφαση Α433/2023 Απόφαση  
A435/2023 Απόφαση A436/2023 Απόφαση      
  A441/2023 Απόφαση A442/2023 Απόφαση A443/2023 Απόφαση Α444/2023 Απόφαση
A445/2023 Απόφαση   Α447/2023 Απόφαση   A449/2023 Απόφαση
A450/2023 Απόφαση A451/2023 Απόφαση Α452/2023 Απόφαση   A454/2023 Απόφαση
    Α457/2023 Απόφαση A458/2023 Απόφαση A459/2023 Απόφαση
        Α464/2023 Απόφαση
Α465/2023 Απόφαση     Α468/2023 Απόφαση Α469/2023 Απόφαση
        Α474/2023 Απόφαση
         
         
    A487/2023 Απόφαση   Α488/2023 Απόφαση   
         
  Α496/2023 Απόφαση Α497/2023 Απόφαση Α498/2023 Απόφαση  

A500-A599:

         
Α505/2023 Απόφαση     Α508/2023 Απόφαση  
  Α511/2023 Απόφαση Α512/2023 Απόφαση    
  Α516/2023 Απόφαση   Α518/2023 Απόφαση Α519/2023 Απόφαση
    Α522/2023 Απόφαση    
         
  Α531/2023 Απόφαση   Α533/2023 Απόφαση  
  Α536/2023 Απόφαση   Α538/2023 Απόφαση  
      Α543/2023 Απόφαση Α544/2023 Απόφαση
  Α546/2023 Απόφαση      
         
Α555/2023 Απόφαση Α556/2023 Απόφαση Α557/2023 Απόφαση    
Α560/2023 Απόφαση Α561/2023 Απόφαση      
Α565/2023 Απόφαση Α566/2023 Απόφαση Α567/2023 Απόφαση    
         
Α575/2023 Απόφαση Α576/2023 Απόφαση Α577/2023 Απόφαση    
  Α581/2023 Απόφαση Α582/2023 Απόφαση Α583/2023 Απόφαση Α584/2023 Απόφαση
    Α587/2023 Απόφαση   Α589/2023 Απόφαση
Α590/2023 Απόφαση        
    Α597/2023 Απόφαση Α598/2023 Απόφαση  

A600-A699:

  Α601/2023 Απόφαση      
         
        Α614/2023 Απόφαση
Α615/2023 Απόφαση        
      A623/2023 Απόφαση Α624/2023 Απόφαση
Α625/2023 Απόφαση Α626/2023 Απόφαση      
      Α633/2023 Απόφαση Α634/2023 Απόφαση
Α635/2023 Απόφαση       Α639/2023 Απόφαση
Α640/2023 Απόφαση        
  Α646/2023 Απόφαση      
         
Α655/2023 Απόφαση Α656/2023 Απόφαση Α657/2023 Απόφαση Α658/2023 Απόφαση  
  Α661/2023 Απόφαση Α662/2023 Απόφαση Α663/2023 Απόφαση  
Α665/2023 Απόφαση       Α669/2023 Απόφαση
Α670/2023 Απόφαση        
A675/2023 Απόφαση   Α677/2023 Απόφαση    
    Α682/2023 Απόφαση Α683/2023 Απόφαση  
    Α687/2023 Απόφαση Α688/2023 Απόφαση Α689/2023 Απόφαση
Α690/2023 Απόφαση     Α693/2023 Απόφαση  
      Α698/2023 Απόφαση  

A700-A799:

         
Α705/2023 Απόφαση Α706/2023 Απόφαση Α707/2023 Απόφαση Α708/2023 Απόφαση  
        Α714/2023 Απόφαση
Α715/2023 Απόφαση   Α717/2023 Απόφαση Α718/2023 Απόφαση Α719/2023 Απόφαση
  Α721/2023 Απόφαση Α722/2023 Απόφαση    
        Α729/2023 Απόφαση
Α730/2023 Απόφαση   Α732/2023 Απόφαση A733/2023 Απόφαση  
  A736/2023 Απόφαση Α737/2023 Απόφαση Α738/2023 Απόφαση Α739/2023 Απόφαση
  Α741/2023 Απόφαση      
        Α749/2023 Απόφαση
  Α751/2023 Απόφαση      
  Α756/2023 Απόφαση      
      Α763/2023 Απόφαση  
         
Α770/2023 Απόφαση Α771/2023 Απόφαση Α772/2023 Απόφαση Α773/2023 Απόφαση  
         
Α780/2023 Απόφαση   Α782/2023 Απόφαση Α783/2023 Απόφαση  
Α785/2023 Απόφαση   Α787/2023 Απόφαση    
         
         

A800-A899:

         
Α805/2023 Απόφαση Α806/2023 Απόφαση Α807/2023 Απόφαση Α808/2023 Απόφαση Α809/2023 Απόφαση
Α810/2023 Απόφαση Α811/2023 Απόφαση Α812/2023 Απόφαση   Α814/2023 Απόφαση
Α815/2023 Απόφαση Α816/2023 Απόφαση Α817/2023 Απόφαση Α818/2023 Απόφαση  
        Α824/2023 Απόφαση
         
         
    Α837/2023 Απόφαση Α838/2023 Απόφαση  
Α840/2023 Απόφαση        
        Α849/2023 Απόφαση
Α850/2023 Απόφαση        
Α855/2023 Απόφαση     Α858/2023 Απόφαση Α859/2023 Απόφαση
    Α862/2023 Απόφαση    
Α865/2023 Απόφαση        
         
         
Α880/2023 Απόφαση        
         
A890/2023 Απόφαση       Α894/2023 Απόφαση
  Α896/2023 Απόφαση   Α898/2023 Απόφαση Α899/2023 Απόφαση

A900-A999:

         
  Α906/2023 Απόφαση      
  Α911/2023 Απόφαση     Α914/2023 Απόφαση 
    Α917/2023 Απόφαση     
  Α920/2023 Απόφαση       Α924/2023 Απόφαση 
Α925/2023 Απόφαση         
  A931/2023 Απόφαση Α932/2023 Απόφαση     
Α935/2023 Απόφαση         
         
         
Α950/2023 Απόφαση    Α952/2023 Απόφαση   Α953/2023 Απόφαση  
   Α956/2023 Απόφαση      
    Α962/2023 Απόφαση  Α963/2023 Απόφαση   
      Α968/2023 Απόφαση   
 Α970/2023 Απόφαση Α971/2023 Απόφαση       
         
  Α981/2023 Απόφαση       
    Α987/2023 Απόφαση    Α989/2023 Απόφαση 
        Α994/2023 Απόφαση 
         

A1000-A1099:

      A1003/2023 Απόφαση   
         
 Α1010/2023 Απόφαση        
  Α1016/2023 Απόφαση       
 Α1020/2023 Απόφαση        
     Α1027/2023 Απόφαση Α1028/2023 Απόφαση   Α1029/2023 Απόφαση
 Α1030/2023 Απόφαση Α1031/2023 Απόφαση       Α1034/2023 Απόφαση
         
         
        Α1049/2023 Απόφαση 
 Α1050/2023 Απόφαση        
  Α1056/2023 Απόφαση  Α1057/2023 Απόφαση     
         
         
  Α1071/2023 Απόφαση     Α1073/2023 Απόφαση Α1074/2023 Απόφαση 
    Α1077/2023 Απόφαση Α1078/2023 Απόφαση Α1079/2023 Απόφαση
         
         
    Α1092/2023 Απόφαση Α1093/2023 Απόφαση Α1094/2023 Απόφαση
Α1095/2023 Απόφαση Α1096/2023 Απόφαση      

A1100-A1199:

         
         
         
  Α1116/2023 Απόφαση      
         
Α1125/2023 Απόφαση        
        Α1134/2023 Απόφαση
  Α1136/2023 Απόφαση      
         
         
         
      Α1158/2023 Απόφαση Α1159/2023 Απόφαση
      Α1163/2023 Απόφαση  
         
Α1170/2023 Απόφαση Α1171/2023 Απόφαση      
  Α1176/2023 Απόφαση      
    Α1182/2023 Απόφαση Α1183/2023 Απόφαση  
  Α1186/2023 Απόφαση     Α1189/2023 Απόφαση
Α1190/2023 Απόφαση        
         

A1200-A1299:

         
Α1205/2023 Απόφαση Α1206/2023 Απόφαση Α1207/2023 Απόφαση