ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2023

A1-A99:

         
  A6/2023 Απόφαση A7/2023 Απόφαση    
         
         
         
    A27/2023 Απόφαση A28/2023 Απόφαση A29/2023 Απόφαση
A30/2023 Απόφαση A31/2023 Απόφαση     A34/2023 Απόφαση
A35/2023 Απόφαση A36/2023 Απόφαση      
         
         
  A51/2023 Απόφαση      
         
         
  A66/2023 Απόφαση   A68/2023 Απόφαση  
  A71/2023 Απόφαση      
      A78/2023 Απόφαση  
A80/2023 Απόφαση A81/2023 Απόφαση A82/2023 Απόφαση A83/2023 Απόφαση  
        A89/2023 Απόφαση
A90/2023 Απόφαση A91/2023 Απόφαση A92/2023 Απόφαση    
  A96/2023 Απόφαση      

A100-A199:

        A104/2023 Απόφαση
A105/2023 Απόφαση        
         
    A117/2023 Απόφαση   A119/2023 Απόφαση
  A121/2023 Απόφαση      
      A128/2023 Απόφαση  
         
         
         
         
         
A155/2023 Απόφαση A156/2023 Απόφαση A157/2023 Απόφαση    
  A161/2023 Απόφαση A162/2023 Απόφαση A163/2023 Απόφαση  
A165/2023 Απόφαση   A167/2023 Απόφαση    
         
         
         
  A186/2023 Απόφαση      
        A194/2023 Απόφαση
A195/2023 Απόφαση       A199/2023 Απόφαση

A200-A299:

         
         
  A211/2023 Απόφαση   A213/2023 Απόφαση  
         
         
A225/2023 Απόφαση        
         
    A237/2023 Απόφαση A238/2023 Απόφαση A239/2023 Απόφαση
  A241/2023 Απόφαση   A243/2023 Απόφαση A244/2023 Απόφαση
A245/2023 Απόφαση        
    A252/2023 Απόφαση    
      A258/2023 Απόφαση A259/2023 Απόφαση
         
         
         
A275/2023 Απόφαση       A279/2023 Απόφαση
        A284/2023 Απόφαση
A285/2023 Απόφαση   A287/2023 Απόφαση    
    A292/2023 Απόφαση A293/2023 Απόφαση  
         

A300-A399:

        A304/2023 Απόφαση
A305/2023 Απόφαση A306/2023 Απόφαση A307/2023 Απόφαση A308/2023 Απόφαση  
  A311/2023 Απόφαση     A314/2023 Απόφαση
  A316/2023 Απόφαση      
A320/2023 Απόφαση A321/2023 Απόφαση      
A325/2023 Απόφαση A326/2023 Απόφαση     A329/2023 Απόφαση
A330/2023 Απόφαση A331/2023 Απόφαση      
A335/2023 Απόφαση   A337/2023 Απόφαση    
         
  A346/2023 Απόφαση A347/2023 Απόφαση A348/2023 Απόφαση A349/2023 Απόφαση
A350/2023 Απόφαση     A353/2023 Απόφαση  
         
A360/2023 Απόφαση A361/2023 Απόφαση A362/2023 Απόφαση   A364/2023 Απόφαση
A365/2023 Απόφαση A366/2023 Απόφαση A367/2023 Απόφαση A368/2023 Απόφαση  
         
         
    A382/2023 Απόφαση A383/2023 Απόφαση  
      A388/2023 Απόφαση  
         
    A397/2023 Απόφαση A398/2023 Απόφαση A399/2023 Απόφαση

A400-A499:

  A401/2023 Απόφαση A402/2023 Απόφαση   A404/2023 Απόφαση
         
  A411/2023 Απόφαση      
      A418/2023 Απόφαση  
         
        A429/2023 Απόφαση
A430/2023 Απόφαση   A432/2023 Απόφαση    
A435/2023 Απόφαση A436/2023 Απόφαση      
  A441/2023 Απόφαση A442/2023 Απόφαση A443/2023 Απόφαση  
A445/2023 Απόφαση       A449/2023 Απόφαση
A450/2023 Απόφαση A451/2023 Απόφαση     A454/2023 Απόφαση
      A458/2023 Απόφαση A459/2023 Απόφαση
         
         
         
         
         
    A487/2023 Απόφαση   Α488/2023 Απόφαση   
         
         

A500-A599:

         
      Α508/2023 Απόφαση   
    Α512/2023 Απόφαση     
   Α516/2023 Απόφαση      
         
         
      Α533/2023 Απόφαση   
  Α536/2023 Απόφαση    Α538/2023 Απόφαση   
      Α543/2023 Απόφαση   
  Α546/2023 Απόφαση       
         
         
  Α561/2023 Απόφαση       
 Α565/2023 Απόφαση        
         
Α575/2023 Απόφαση  Α576/2023 Απόφαση  Α577/2023 Απόφαση     
  Α581/2023 Απόφαση  Α582/2023 Απόφαση  Α583/2023 Απόφαση   
    Α587/2023 Απόφαση     
         
      Α598/2023 Απόφαση   

A600-A699:

   Α601/2023 Απόφαση      
         
         
         
      A623/2023 Απόφαση   
         
      Α633/2023 Απόφαση  Α634/2023 Απόφαση 
Α635/2023 Απόφαση        Α639/2023 Απόφαση 
         
  Α646/2023 Απόφαση       
         
         
  Α661/2023 Απόφαση   Α662/2023 Απόφαση Α663/2023 Απόφαση   
         
         
A675/2023 Απόφαση         
         
      Α688/2023 Απόφαση  Α689/2023 Απόφαση 
Α690/2023 Απόφαση         
      Α698/2023 Απόφαση  

A700-A799:

         
      Α708/2023 Απόφαση   Α714/2023 Απόφαση
 Α715/2023 Απόφαση        
         
   Α721/2023 Απόφαση Α722/2023 Απόφαση     
         
    Α732/2023 Απόφαση  A733/2023 Απόφαση   
   A736/2023 Απόφαση Α737/2023 Απόφαση  Α738/2023 Απόφαση   
         
         
         
         
       Α763/2023 Απόφαση  
         
 Α770/2023 Απόφαση Α771/2023 Απόφαση  Α772/2023 Απόφαση     
         
    Α782/2023 Απόφαση   Α783/2023 Απόφαση  
         
         
         

A800-A899:

         
 Α805/2023 Απόφαση Α806/2023 Απόφαση   Α807/2023 Απόφαση  Α808/2023 Απόφαση Α809/2023 Απόφαση 
Α810/2023 Απόφαση  Α811/2023 Απόφαση   Α812/2023 Απόφαση   Α814/2023 Απόφαση 
Α815/2023 Απόφαση  Α816/2023 Απόφαση  Α817/2023 Απόφαση  Α818/2023 Απόφαση   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
A890/2023 Απόφαση         
         

A900-A999:

         
         
         
         
         
         
  A931/2023 Απόφαση       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

A1000-A1099: