ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2020

1-99:

  1/2020 Απόφαση 2/2020 Απόφαση 3/2020 Απόφαση 4/2020 Απόφαση
5/2020 Απόφαση 6/2020 Απόφαση 7/2020 Απόφαση 8/2020 Απόφαση 9/2020 Απόφαση
10/2020 Απόφαση 11/2020 Απόφαση 12/2020 Απόφαση 13/2020 Απόφαση 14/2020 Απόφαση
15/2020 Απόφαση 16/2020 Απόφαση 17/2020 Απόφαση 18/2020 Απόφαση 19/2020 Απόφαση
20/2020 Απόφαση 21/2020 Απόφαση 22/2020 Απόφαση 23/2020 Απόφαση 24/2020 Απόφαση
25/2020 Απόφαση 26/2020 Απόφαση 27/2020 Απόφαση 28/2020 Απόφαση 29/2020 Απόφαση
30/2020 Απόφαση 31/2020 Απόφαση 32/2020 Απόφαση 33/2020 Απόφαση 34/2020 Απόφαση
35/2020 Απόφαση 36/2020 Απόφαση 37/2020 Απόφαση 38/2020 Απόφαση 39/2020 Απόφαση
40/2020 Απόφαση   42/2020 Απόφαση 43/2020 Απόφαση 44/2020 Απόφαση
45/2020 Απόφαση 46/2020 Απόφαση 47/2020 Απόφαση 48/2020 Απόφαση 49/2020 Απόφαση
50/2020 Απόφαση 51/2020 Απόφαση 52/2020 Απόφαση 53/2020 Απόφαση 54/2020 Απόφαση
55/2020 Απόφαση 56/2020 Απόφαση 57/2020 Απόφαση 58/2020 Απόφαση 59/2020 Απόφαση
60/2020 Απόφαση 61/2020 Απόφαση 62/2020 Απόφαση 63/2020 Απόφαση  
65/2020 Απόφαση 66/2020 Απόφαση 67/2020 Απόφαση 68/2020 Απόφαση 69/2020 Απόφαση
70/2020 Απόφαση 71/2020 Απόφαση 72/2020 Απόφαση 73/2020 Απόφαση 74/2020 Απόφαση
75/2020 Απόφαση 76/2020 Απόφαση 77/2020 Απόφαση 78/2020 Απόφαση 79/2020 Απόφαση
80/2020 Απόφαση 81/2020 Απόφαση 82/2020 Απόφαση 83/2020 Απόφαση 84/2020 Απόφαση
85/2020 Απόφαση 86/2020 Απόφαση 87/2020 Απόφαση 88/2020 Απόφαση  
90/2020 Απόφαση 91/2020 Απόφαση 92/2020 Απόφαση 93/2020 Απόφαση 94/2020 Απόφαση
95/2020 Απόφαση 96/2020 Απόφαση 97/2020 Απόφαση 98/2020 Απόφαση 99/2020 Απόφαση

100-199:

100/2020 Απόφαση 101/2020 Απόφαση 102/2020 Απόφαση 103/2020 Απόφαση 104/2020 Απόφαση
105/2020 Απόφαση 106/2020 Απόφαση 107/2020 Απόφαση 108/2020 Απόφαση 109/2020 Απόφαση
110/2020 Απόφαση 111/2020 Απόφαση 112/2020 Απόφαση 113/2020 Απόφαση 114/2020 Απόφαση
115/2020 Απόφαση 116/2020 Απόφαση 117/2020 Απόφαση 118/2020 Απόφαση 119/2020 Απόφαση
120/2020 Απόφαση 121/2020 Απόφαση 122/2020 Απόφαση 123/2020 Απόφαση 124/2020 Απόφαση
125/2020 Απόφαση 126/2020 Απόφαση 127/2020 Απόφαση 128/2020 Απόφαση 129/2020 Απόφαση
130/2020 Απόφαση 131/2020 Απόφαση 132/2020 Απόφαση 133/2020 Απόφαση 134/2020 Απόφαση
135/2020 Απόφαση 136/2020 Απόφαση 137/2020 Απόφαση 138/2020 Απόφαση 139/2020 Απόφαση
140/2020 Απόφαση 141/2020 Απόφαση 142/2020 Απόφαση 143/2020 Απόφαση 144/2020 Απόφαση
145/2020 Απόφαση 146/2020 Απόφαση 147/2020 Απόφαση 148/2020 Απόφαση 149/2020 Απόφαση
150/2020 Απόφαση 151/2020 Απόφαση 152/2020 Απόφαση 153/2020 Απόφαση 154/2020 Απόφαση
155/2020 Απόφαση 156/2020 Απόφαση 157/2020 Απόφαση 158/2020 Απόφαση 159/2020 Απόφαση
160/2020 Απόφαση 161/2020 Απόφαση 162/2020 Απόφαση 163/2020 Απόφαση 164/2020 Απόφαση
165/2020 Απόφαση 166/2020 Απόφαση 167/2020 Απόφαση 168/2020 Απόφαση 169/2020 Απόφαση
170/2020 Απόφαση 171/2020 Απόφαση 172/2020 Απόφαση 173/2020 Απόφαση 174/2020 Απόφαση
175/2020 Απόφαση 176/2020 Απόφαση 177/2020 Απόφαση 178/2020 Απόφαση 179/2020 Απόφαση
180/2020 Απόφαση   182/2020 Απόφαση 183/2020 Απόφαση 184/2020 Απόφαση
185/2020 Απόφαση   187/2020 Απόφαση 188/2020 Απόφαση 189/2020 Απόφαση
190/2020 Απόφαση 191/2020 Απόφαση 192/2020 Απόφαση 193/2020 Απόφαση 194/2020 Απόφαση
195/2020 Απόφαση 196/2020 Απόφαση 197/2020 Απόφαση 198/2020 Απόφαση 199/2020 Απόφαση

200-299:

200/2020 Απόφαση 201/2020 Απόφαση 202/2020 Απόφαση 203/2020 Απόφαση  
  206/2020 Απόφαση 207/2020 Απόφαση 208/2020 Απόφαση 209/2020 Απόφαση
210/2020 Απόφαση 211/2020 Απόφαση 212/2020 Απόφαση 213/2020 Απόφαση 214/2020 Απόφαση
215/2020 Απόφαση 216/2020 Απόφαση 217/2020 Απόφαση 218/2020 Απόφαση 219/2020 Απόφαση
220/2020 Απόφαση 221/2020 Απόφαση 222/2020 Απόφαση 223/2020 Απόφαση 224/2020 Απόφαση
225/2020 Απόφαση 226/2020 Απόφαση 227/2020 Απόφαση 228/2020 Απόφαση 229/2020 Απόφαση
230/2020 Απόφαση 231/2020 Απόφαση 232/2020 Απόφαση 233/2020 Απόφαση 234/2020 Απόφαση
  236/2020 Απόφαση 237/2020 Απόφαση 238/2020 Απόφαση 239/2020 Απόφαση
  241/2020 Απόφαση 242/2020 Απόφαση 243/2020 Απόφαση 244/2020 Απόφαση
245/2020 Απόφαση 246/2020 Απόφαση 247/2020 Απόφαση 248/2020 Απόφαση 249/2020 Απόφαση
250/2020 Απόφαση 251/2020 Απόφαση 252/2020 Απόφαση 253/2020 Απόφαση 254/2020 Απόφαση
255/2020 Απόφαση 256/2020 Απόφαση 257/2020 Απόφαση 258/2020 Απόφαση 259/2020 Απόφαση
260/2020 Απόφαση 261/2020 Απόφαση 262/2020 Απόφαση 263/2020 Απόφαση 264/2020 Απόφαση
265/2020 Απόφαση 266/2020 Απόφαση 267/2020 Απόφαση 268/2020 Απόφαση 269/2020 Απόφαση
270/2020 Απόφαση 271/2020 Απόφαση 272/2020 Απόφαση 273/2020 Απόφαση 274/2020 Απόφαση
275/2020 Απόφαση 276/2020 Απόφαση   278/2020 Απόφαση 279/2020 Απόφαση
280/2020 Απόφαση 281/2020 Απόφαση 282/2020 Απόφαση 283/2020 Απόφαση 284/2020 Απόφαση
285/2020 Απόφαση 286/2020 Απόφαση 287/2020 Απόφαση 288/2020 Απόφαση 289/2020 Απόφαση
290/2020 Απόφαση 291/2020 Απόφαση 292/2020 Απόφαση 293/2020 Απόφαση 294/2020 Απόφαση
295/2020 Απόφαση 296/2020 Απόφαση 297/2020 Απόφαση   299/2020 Απόφαση

300-399:

300/2020 Απόφαση 301/2020 Απόφαση 302/2020 Απόφαση 303/2020 Απόφαση 304/2020 Απόφαση
  306/2020 Απόφαση 307/2020 Απόφαση 308/2020 Απόφαση 309/2020 Απόφαση
310/2020 Απόφαση 311/2020 Απόφαση 312/2020 Απόφαση 313/2020 Απόφαση 314/2020 Απόφαση
315/2020 Απόφαση 316/2020 Απόφαση 317/2020 Απόφαση 318/2020 Απόφαση 319/2020 Απόφαση
320/2020 Απόφαση 321/2020 Απόφαση 322/2020 Απόφαση 323/2020 Απόφαση 324/2020 Απόφαση
325/2020 Απόφαση 326/2020 Απόφαση 327/2020 Απόφαση 328/2020 Απόφαση 329/2020 Απόφαση
  331/2020 Απόφαση 332/2020 Απόφαση 333/2020 Απόφαση 334/2020 Απόφαση
335/2020 Απόφαση 336/2020 Απόφαση 337/2020 Απόφαση 338/2020 Απόφαση 339/2020 Απόφαση
340/2020 Απόφαση 341/2020 Απόφαση 342/2020 Απόφαση   344/2020 Απόφαση
345/2020 Απόφαση 346/2020 Απόφαση 347/2020 Απόφαση 348/2020 Απόφαση 349/2020 Απόφαση
350/2020 Απόφαση 351/2020 Απόφαση 352/2020 Απόφαση 353/2020 Απόφαση 354/2020 Απόφαση
355/2020 Απόφαση 356/2020 Απόφαση 357/2020 Απόφαση 358/2020 Απόφαση 359/2020 Απόφαση
360/2020 Απόφαση 361/2020 Απόφαση 362/2020 Απόφαση    
  366/2020 Απόφαση 367/2020 Απόφαση 368/2020 Απόφαση 369/2020 Απόφαση
370/2020 Απόφαση 371/2020 Απόφαση 372/2020 Απόφαση 373/2020 Απόφαση 374/2020 Απόφαση
375/2020 Απόφαση 376/2020 Απόφαση 377/2020 Απόφαση 378/2020 Απόφαση 379/2020 Απόφαση
380/2020 Απόφαση   382/2020 Απόφαση 383/2020 Απόφαση 384/2020 Απόφαση
385/2020 Απόφαση 386/2020 Απόφαση 387/2020 Απόφαση   389/2020 Απόφαση
  391/2020 Απόφαση 392/2020 Απόφαση 393/2020 Απόφαση 394/2020 Απόφαση
395/2020 Απόφαση 396/2020 Απόφαση 397/2020 Απόφαση 398/2020 Απόφαση 399/2020 Απόφαση

400-499:

  401/2020 Απόφαση 402/2020 Απόφαση 403/2020 Απόφαση 404/2020 Απόφαση
405/2020 Απόφαση 406/2020 Απόφαση   408/2020 Απόφαση 409/2020 Απόφαση
410/2020 Απόφαση 411/2020 Απόφαση 412/2020 Απόφαση 413/2020 Απόφαση 414/2020 Απόφαση
415/2020 Απόφαση 416/2020 Απόφαση 417/2020 Απόφαση 418/2020 Απόφαση 419/2020 Απόφαση
420/2020 Απόφαση 421/2020 Απόφαση 422/2020 Απόφαση 423/2020 Απόφαση 424/2020 Απόφαση
425/2020 Απόφαση 426/2020 Απόφαση 427/2020 Απόφαση 428/2020 Απόφαση 429/2020 Απόφαση
430/2020 Απόφαση 431/2020 Απόφαση 432/2020 Απόφαση 433/2020 Απόφαση  
435/2020 Απόφαση 436/2020 Απόφαση 437/2020 Απόφαση 438/2020 Απόφαση 439/2020 Απόφαση
440/2020 Απόφαση 441/2020 Απόφαση 442/2020 Απόφαση    
  446/2020 Απόφαση 447/2020 Απόφαση 448/2020 Απόφαση 449/2020 Απόφαση
450/2020 Απόφαση 451/2020 Απόφαση 452/2020 Απόφαση 453/2020 Απόφαση 454/2020 Απόφαση
455/2020 Απόφαση 456/2020 Απόφαση 457/2020 Απόφαση 458/2020 Απόφαση 459/2020 Απόφαση
460/2020 Απόφαση 461/2020 Απόφαση 462/2020 Απόφαση 463/2020 Απόφαση 464/2020 Απόφαση
465/2020 Απόφαση 466/2020 Απόφαση 467/2020 Απόφαση   469/2020 Απόφαση
470/2020 Απόφαση 471/2020 Απόφαση 472/2020 Απόφαση 473/2020 Απόφαση 474/2020 Απόφαση
475/2020 Απόφαση 476/2020 Απόφαση 477/2020 Απόφαση 478/2020 Απόφαση 479/2020 Απόφαση
480/2020 Απόφαση 481/2020 Απόφαση 482/2020 Απόφαση 483/2020 Απόφαση 484/2020 Απόφαση
485/2020 Απόφαση 486/2020 Απόφαση 487/2020 Απόφαση 488/2020 Απόφαση 489/2020 Απόφαση
490/2020 Απόφαση 491/2020 Απόφαση 492/2020 Απόφαση 493/2020 Απόφαση 494/2020 Απόφαση
495/2020 Απόφαση 496/2020 Απόφαση 497/2020 Απόφαση 498/2020 Απόφαση 499/2020 Απόφαση

500-599:

500/2020 Απόφαση 501/2020 Απόφαση 502/2020 Απόφαση 503/2020 Απόφαση 504/2020 Απόφαση
505/2020 Απόφαση 506/2020 Απόφαση 507/2020 Απόφαση 508/2020 Απόφαση 509/2020 Απόφαση
510/2020 Απόφαση 511/2020 Απόφαση 512/2020 Απόφαση 513/2020 Απόφαση 514/2020 Απόφαση
515/2020 Απόφαση 516/2020 Απόφαση 517/2020 Απόφαση 518/2020 Απόφαση 519/2020 Απόφαση
520/2020 Απόφαση 521/2020 Απόφαση 522/2020 Απόφαση 523/2020 Απόφαση 524/2020 Απόφαση
525/2020 Απόφαση 526/2020 Απόφαση 527/2020 Απόφαση 528/2020 Απόφαση 529/2020 Απόφαση
  531/2020 Απόφαση 532/2020 Απόφαση 533/2020 Απόφαση 534/2020 Απόφαση
535/2020 Απόφαση 536/2020 Απόφαση 537/2020 Απόφαση 538/2020 Απόφαση 539/2020 Απόφαση
540/2020 Απόφαση 541/2020 Απόφαση 542/2020 Απόφαση 543/2020 Απόφαση 544/2020 Απόφαση
545/2020 Απόφαση 546/2020 Απόφαση 547/2020 Απόφαση 548/2020 Απόφαση 549/2020 Απόφαση
550/2020 Απόφαση 551/2020 Απόφαση 552/2020 Απόφαση 553/2020 Απόφαση 554/2020 Απόφαση
555/2020 Απόφαση 556/2020 Απόφαση 557/2020 Απόφαση 558/2020 Απόφαση 559/2020 Απόφαση
560/2020 Απόφαση 561/2020 Απόφαση 562/2020 Απόφαση 563/2020 Απόφαση 564/2020 Απόφαση
565/2020 Απόφαση 566/2020 Απόφαση 567/2020 Απόφαση   569/2020 Απόφαση
570/2020 Απόφαση 571/2020 Απόφαση 572/2020 Απόφαση 573/2020 Απόφαση 574/2020 Απόφαση
575/2020 Απόφαση 576/2020 Απόφαση 577/2020 Απόφαση 578/2020 Απόφαση 579/2020 Απόφαση
580/2020 Απόφαση 581/2020 Απόφαση 582/2020 Απόφαση 583/2020 Απόφαση 584/2020 Απόφαση
585/2020 Απόφαση 586/2020 Απόφαση 587/2020 Απόφαση 588/2020 Απόφαση 589/2020 Απόφαση
590/2020 Απόφαση 591/2020 Απόφαση 592/2020 Απόφαση 593/2020 Απόφαση 594/2020 Απόφαση
595/2020 Απόφαση 596/2020 Απόφαση 597/2020 Απόφαση 598/2020 Απόφαση 599/2020 Απόφαση

600-699:

600/2020 Απόφαση 601/2020 Απόφαση 602/2020 Απόφαση 603/2020 Απόφαση 604/2020 Απόφαση
605/2020 Απόφαση 606/2020 Απόφαση 607/2020 Απόφαση 608/2020 Απόφαση  
610/2020 Απόφαση 611/2020 Απόφαση 612/2020 Απόφαση 613/2020 Απόφαση 614/2020 Απόφαση
615/2020 Απόφαση 616/2020 Απόφαση 617/2020 Απόφαση 618/2020 Απόφαση 619/2020 Απόφαση
620/2020 Απόφαση 621/2020 Απόφαση 622/2020 Απόφαση 623/2020 Απόφαση 624/2020 Απόφαση
625/2020 Απόφαση 626/2020 Απόφαση 627/2020 Απόφαση   629/2020 Απόφαση
630/2020 Απόφαση 631/2020 Απόφαση 632/2020 Απόφαση 633/2020 Απόφαση 634/2020 Απόφαση
635/2020 Απόφαση 636/2020 Απόφαση 637/2020 Απόφαση 638/2020 Απόφαση 639/2020 Απόφαση
640/2020 Απόφαση 641/2020 Απόφαση 642/2020 Απόφαση 643/2020 Απόφαση 644/2020 Απόφαση
645/2020 Απόφαση 646/2020 Απόφαση 647/2020 Απόφαση 648/2020 Απόφαση 649/2020 Απόφαση
650/2020 Απόφαση 651/2020 Απόφαση 652/2020 Απόφαση 653/2020 Απόφαση 654/2020 Απόφαση
655/2020 Απόφαση 656/2020 Απόφαση 657/2020 Απόφαση 658/2020 Απόφαση 659/2020 Απόφαση
660/2020 Απόφαση 661/2020 Απόφαση   663/2020 Απόφαση 664/2020 Απόφαση
665/2020 Απόφαση 666/2020 Απόφαση 667/2020 Απόφαση 668/2020 Απόφαση 669/2020 Απόφαση
670/2020 Απόφαση 671/2020 Απόφαση 672/2020 Απόφαση 673/2020 Απόφαση 674/2020 Απόφαση
675/2020 Απόφαση 676/2020 Απόφαση 677/2020 Απόφαση 678/2020 Απόφαση 679/2020 Απόφαση
680/2020 Απόφαση 681/2020 Απόφαση 682/2020 Απόφαση 683/2020 Απόφαση 684/2020 Απόφαση
685/2020 Απόφαση 686/2020 Απόφαση 687/2020 Απόφαση 688/2020 Απόφαση 689/2020 Απόφαση
690/2020 Απόφαση 691/2020 Απόφαση 692/2020 Απόφαση 693/2020 Απόφαση 694/2020 Απόφαση
695/2020 Απόφαση 696/2020 Απόφαση 697/2020 Απόφαση 698/2020 Απόφαση 699/2020 Απόφαση

700-799:

700/2020 Απόφαση 701/2020 Απόφαση 702/2020 Απόφαση 703/2020 Απόφαση 704/2020 Απόφαση
705/2020 Απόφαση 706/2020 Απόφαση 707/2020 Απόφαση 708/2020 Απόφαση 709/2020 Απόφαση
710/2020 Απόφαση 711/2020 Απόφαση 712/2020 Απόφαση 713/2020 Απόφαση 714/2020 Απόφαση
715/2020 Απόφαση 716/2020 Απόφαση 717/2020 Απόφαση 718/2020 Απόφαση 719/2020 Απόφαση
720/2020 Απόφαση 721/2020 Απόφαση 722/2020 Απόφαση 723/2020 Απόφαση 724/2020 Απόφαση
725/2020 Απόφαση 726/2020 Απόφαση 727/2020 Απόφαση 728/2020 Απόφαση 729/2020 Απόφαση
730/2020 Απόφαση 731/2020 Απόφαση 732/2020 Απόφαση 733/2020 Απόφαση 734/2020 Απόφαση
735/2020 Απόφαση 736/2020 Απόφαση 737/2020 Απόφαση 738/2020 Απόφαση 739/2020 Απόφαση
740/2020 Απόφαση 741/2020 Απόφαση 742/2020 Απόφαση 743/2020 Απόφαση 744/2020 Απόφαση
745/2020 Απόφαση 746/2020 Απόφαση 747/2020 Απόφαση 748/2020 Απόφαση 749/2020 Απόφαση
750/2020 Απόφαση 751/2020 Απόφαση 752/2020 Απόφαση 753/2020 Απόφαση 754/2020 Απόφαση
755/2020 Απόφαση 756/2020 Απόφαση 757/2020 Απόφαση 758/2020 Απόφαση 759/2020 Απόφαση
760/2020 Απόφαση 761/2020 Απόφαση 762/2020 Απόφαση 763/2020 Απόφαση 764/2020 Απόφαση
765/2020 Απόφαση 766/2020 Απόφαση 767/2020 Απόφαση 768/2020 Απόφαση 769/2020 Απόφαση
770/2020 Απόφαση 771/2020 Απόφαση 772/2020 Απόφαση 773/2020 Απόφαση 774/2020 Απόφαση
775/2020 Απόφαση 776/2020 Απόφαση 777/2020 Απόφαση 778/2020 Απόφαση 779/2020 Απόφαση
780/2020 Απόφαση 781/2020 Απόφαση 782/2020 Απόφαση 783/2020 Απόφαση 784/2020 Απόφαση
785/2020 Απόφαση 786/2020 Απόφαση 787/2020 Απόφαση 788/2020 Απόφαση 789/2020 Απόφαση
790/2020 Απόφαση 791/2020 Απόφαση 792/2020 Απόφαση 793/2020 Απόφαση 794/2020 Απόφαση
795/2020 Απόφαση 796/2020 Απόφαση 797/2020 Απόφαση 798/2020 Απόφαση 799/2020 Απόφαση

800-899:

800/2020 Απόφαση 801/2020 Απόφαση 802/2020 Απόφαση 803/2020 Απόφαση 804/2020 Απόφαση
805/2020 Απόφαση 806/2020 Απόφαση 807/2020 Απόφαση 808/2020 Απόφαση 809/2020 Απόφαση
810/2020 Απόφαση 811/2020 Απόφαση 812/2020 Απόφαση 813/2020 Απόφαση 814/2020 Απόφαση
815/2020 Απόφαση 816/2020 Απόφαση 817/2020 Απόφαση 818/2020 Απόφαση 819/2020 Απόφαση
820/2020 Απόφαση 821/2020 Απόφαση 822/2020 Απόφαση 823/2020 Απόφαση 824/2020 Απόφαση
825/2020 Απόφαση 826/2020 Απόφαση 827/2020 Απόφαση 828/2020 Απόφαση 829/2020 Απόφαση
830/2020 Απόφαση 831/2020 Απόφαση 832/2020 Απόφαση 833/2020 Απόφαση 834/2020 Απόφαση
835/2020 Απόφαση 836/2020 Απόφαση 837/2020 Απόφαση 838/2020 Απόφαση 839/2020 Απόφαση
840/2020 Απόφαση 841/2020 Απόφαση 842/2020 Απόφαση 843/2020 Απόφαση 844/2020 Απόφαση
845/2020 Απόφαση 846/2020 Απόφαση 847/2020 Απόφαση 848/2020 Απόφαση 849/2020 Απόφαση
850/2020 Απόφαση 851/2020 Απόφαση 852/2020 Απόφαση 853/2020 Απόφαση 854/2020 Απόφαση
855/2020 Απόφαση 856/2020 Απόφαση 857/2020 Απόφαση 858/2020 Απόφαση 859/2020 Απόφαση
860/2020 Απόφαση 861/2020 Απόφαση 862/2020 Απόφαση 863/2020 Απόφαση 864/2020 Απόφαση
865/2020 Απόφαση 866/2020 Απόφαση 867/2020 Απόφαση 868/2020 Απόφαση 869/2020 Απόφαση
870/2020 Απόφαση 871/2020 Απόφαση 872/2020 Απόφαση 873/2020 Απόφαση 874/2020 Απόφαση
875/2020 Απόφαση 876/2020 Απόφαση 877/2020 Απόφαση 878/2020 Απόφαση 879/2020 Απόφαση
880/2020 Απόφαση 881/2020 Απόφαση 882/2020 Απόφαση 883/2020 Απόφαση 884/2020 Απόφαση
885/2020 Απόφαση 886/2020 Απόφαση 887/2020 Απόφαση 888/2020 Απόφαση 889/2020 Απόφαση
890/2020 Απόφαση 891/2020 Απόφαση 892/2020 Απόφαση 893/2020 Απόφαση 894/2020 Απόφαση
895/2020 Απόφαση 896/2020 Απόφαση 897/2020 Απόφαση 898/2020 Απόφαση 899/2020 Απόφαση

900-999:

900/2020 Απόφαση 901/2020 Απόφαση 902/2020 Απόφαση 903/2020 Απόφαση 904/2020 Απόφαση
905/2020 Απόφαση 906/2020 Απόφαση 907/2020 Απόφαση 908/2020 Απόφαση 909/2020 Απόφαση
910/2020 Απόφαση 911/2020 Απόφαση 912/2020 Απόφαση 913/2020 Απόφαση 914/2020 Απόφαση
915/2020 Απόφαση 916/2020 Απόφαση 917/2020 Απόφαση 918/2020 Απόφαση 919/2020 Απόφαση
920/2020 Απόφαση 921/2020 Απόφαση 922/2020 Απόφαση 923/2020 Απόφαση 924/2020 Απόφαση
925/2020 Απόφαση 926/2020 Απόφαση 927/2020 Απόφαση 928/2020 Απόφαση 929/2020 Απόφαση
930/2020 Απόφαση 931/2020 Απόφαση 932/2020 Απόφαση 933/2020 Απόφαση 934/2020 Απόφαση
935/2020 Απόφαση 936/2020 Απόφαση 937/2020 Απόφαση 938/2020 Απόφαση 939/2020 Απόφαση
940/2020 Απόφαση 941/2020 Απόφαση 942/2020 Απόφαση 943/2020 Απόφαση 944/2020 Απόφαση
945/2020 Απόφαση 946/2020 Απόφαση 947/2020 Απόφαση 948/2020 Απόφαση 949/2020 Απόφαση
950/2020 Απόφαση 951/2020 Απόφαση 952/2020 Απόφαση 953/2020 Απόφαση 954/2020 Απόφαση
955/2020 Απόφαση 956/2020 Απόφαση 957/2020 Απόφαση 958/2020 Απόφαση 959/2020 Απόφαση
960/2020 Απόφαση 961/2020 Απόφαση 962/2020 Απόφαση 963/2020 Απόφαση 964/2020 Απόφαση
965/2020 Απόφαση 966/2020 Απόφαση 967/2020 Απόφαση 968/2020 Απόφαση 969/2020 Απόφαση
970/2020 Απόφαση 971/2020 Απόφαση 972/2020 Απόφαση 973/2020 Απόφαση 974/2020 Απόφαση
975/2020 Απόφαση 976/2020 Απόφαση 977/2020 Απόφαση 978/2020 Απόφαση 979/2020 Απόφαση
980/2020 Απόφαση 981/2020 Απόφαση 982/2020 Απόφαση 983/2020 Απόφαση 984/2020 Απόφαση
  986/2020 Απόφαση 987/2020 Απόφαση 988/2020 Απόφαση 989/2020 Απόφαση
990/2020 Απόφαση 991/2020 Απόφαση 992/2020 Απόφαση 993/2020 Απόφαση 994/2020 Απόφαση
995/2020 Απόφαση 996/2020 Απόφαση 997/2020 Απόφαση 998/2020 Απόφαση 999/2020 Απόφαση

1000-1099:

1000/2020 Απόφαση 1001/2020 Απόφαση 1002/2020 Απόφαση 1003/2020 Απόφαση 1004/2020 Απόφαση
1005/2020 Απόφαση 1006/2020 Απόφαση 1007/2020 Απόφαση 1008/2020 Απόφαση 1009/2020 Απόφαση
1010/2020 Απόφαση 1011/2020 Απόφαση 1012/2020 Απόφαση 1013/2020 Απόφαση 1014/2020 Απόφαση
1015/2020 Απόφαση 1016/2020 Απόφαση 1017/2020 Απόφαση 1018/2020 Απόφαση 1019/2020 Απόφαση
1020/2020 Απόφαση 1021/2020 Απόφαση 1022/2020 Απόφαση 1023/2020 Απόφαση 1024/2020 Απόφαση
  1026/2020 Απόφαση 1027/2020 Απόφαση 1028/2020 Απόφαση 1029/2020 Απόφαση
1030/2020 Απόφαση 1031/2020 Απόφαση 1032/2020 Απόφαση 1033/2020 Απόφαση 1034/2020 Απόφαση
1035/2020 Απόφαση 1036/2020 Απόφαση 1037/2020 Απόφαση 1038/2020 Απόφαση 1039/2020 Απόφαση
1040/2020 Απόφαση 1041/2020 Απόφαση 1042/2020 Απόφαση 1043/2020 Απόφαση 1044/2020 Απόφαση
1045/2020 Απόφαση 1046/2020 Απόφαση 1047/2020 Απόφαση 1048/2020 Απόφαση 1049/2020 Απόφαση
1050/2020 Απόφαση 1051/2020 Απόφαση 1052/2020 Απόφαση 1053/2020 Απόφαση 1054/2020 Απόφαση
1055/2020 Απόφαση 1056/2020 Απόφαση 1057/2020 Απόφαση 1058/2020 Απόφαση 1059/2020 Απόφαση
1060/2020 Απόφαση 1061/2020 Απόφαση 1062/2020 Απόφαση 1063/2020 Απόφαση  
1065/2020 Απόφαση 1066/2020 Απόφαση 1067/2020 Απόφαση 1068/2020 Απόφαση 1069/2020 Απόφαση
1070/2020 Απόφαση 1071/2020 Απόφαση 1072/2020 Απόφαση 1073/2020 Απόφαση 1074/2020 Απόφαση
1075/2020 Απόφαση 1076/2020 Απόφαση 1077/2020 Απόφαση 1078/2020 Απόφαση 1079/2020 Απόφαση
1080/2020 Απόφαση 1081/2020 Απόφαση 1082/2020 Απόφαση 1083/2020 Απόφαση 1084/2020 Απόφαση
1085/2020 Απόφαση 1086/2020 Απόφαση 1087/2020 Απόφαση 1088/2020 Απόφαση 1089/2020 Απόφαση
1090/2020 Απόφαση 1091/2020 Απόφαση 1092/2020 Απόφαση 1093/2020 Απόφαση 1094/2020 Απόφαση
1095/2020 Απόφαση 1096/2020 Απόφαση 1097/2020 Απόφαση 1098/2020 Απόφαση 1099/2020 Απόφαση

1100-1199:

1100/2020 Απόφαση 1101/2020 Απόφαση 1102/2020 Απόφαση 1103/2020 Απόφαση 1104/2020 Απόφαση
1105/2020 Απόφαση     1108/2020 Απόφαση 1109/2020 Απόφαση
1110/2020 Απόφαση 1111/2020 Απόφαση 1112/2020 Απόφαση 1113/2020 Απόφαση 1114/2020 Απόφαση
1115/2020 Απόφαση 1116/2020 Απόφαση   1118/2020 Απόφαση 1119/2020 Απόφαση
1120/2020 Απόφαση 1121/2020 Απόφαση 1122/2020 Απόφαση 1123/2020 Απόφαση 1124/2020 Απόφαση
1125/2020 Απόφαση 1126/2020 Απόφαση 1127/2020 Απόφαση 1128/2020 Απόφαση 1129/2020 Απόφαση
1130/2020 Απόφαση 1131/2020 Απόφαση 1132/2020 Απόφαση 1133/2020 Απόφαση 1134/2020 Απόφαση
1135/2020 Απόφαση 1136/2020 Απόφαση 1137/2020 Απόφαση 1138/2020 Απόφαση 1139/2020 Απόφαση
1140/2020 Απόφαση 1141/2020 Απόφαση 1142/2020 Απόφαση 1143/2020 Απόφαση 1144/2020 Απόφαση
1145/2020 Απόφαση 1146/2020 Απόφαση   1148/2020 Απόφαση  
1150/2020 Απόφαση 1151/2020 Απόφαση 1152/2020 Απόφαση 1153/2020 Απόφαση 1154/2020 Απόφαση
1155/2020 Απόφαση 1156/2020 Απόφαση 1157/2020 Απόφαση 1158/2020 Απόφαση 1159/2020 Απόφαση
1160/2020 Απόφαση 1161/2020 Απόφαση 1162/2020 Απόφαση 1163/2020 Απόφαση 1164/2020 Απόφαση
1165/2020 Απόφαση 1166/2020 Απόφαση 1167/2020 Απόφαση 1168/2020 Απόφαση 1169/2020 Απόφαση
1170/2020 Απόφαση 1171/2020 Απόφαση 1172/2020 Απόφαση 1173/2020 Απόφαση 1174/2020 Απόφαση
1175/2020 Απόφαση 1176/2020 Απόφαση 1177/2020 Απόφαση 1178/2020 Απόφαση 1179/2020 Απόφαση
1180/2020 Απόφαση 1181/2020 Απόφαση 1182/2020 Απόφαση 1183/2020 Απόφαση 1184/2020 Απόφαση
1185/2020 Απόφαση 1186/2020 Απόφαση 1187/2020 Απόφαση 1188/2020 Απόφαση 1189/2020 Απόφαση
1190/2020 Απόφαση 1191/2020 Απόφαση 1192/2020 Απόφαση 1193/2020 Απόφαση 1194/2020 Απόφαση
1195/2020 Απόφαση 1196/2020 Απόφαση 1197/2020 Απόφαση 1198/2020 Απόφαση 1199/2020 Απόφαση

1200-1299:

1200/2020 Απόφαση 1201/2020 Απόφαση 1202/2020 Απόφαση 1203/2020 Απόφαση 1204/2020 Απόφαση
1205/2020 Απόφαση 1206/2020 Απόφαση 1207/2020 Απόφαση 1208/2020 Απόφαση 1209/2020 Απόφαση
1210/2020 Απόφαση 1211/2020 Απόφαση 1212/2020 Απόφαση 1213/2020 Απόφαση 1214/2020 Απόφαση
1215/2020 Απόφαση 1216/2020 Απόφαση 1217/2020 Απόφαση 1218/2020 Απόφαση 1219/2020 Απόφαση
1220/2020 Απόφαση 1221/2020 Απόφαση 1222/2020 Απόφαση 1223/2020 Απόφαση 1224/2020 Απόφαση
1225/2020 Απόφαση 1226/2020 Απόφαση 1227/2020 Απόφαση 1228/2020 Απόφαση 1229/2020 Απόφαση
1230/2020 Απόφαση 1231/2020 Απόφαση 1232/2020 Απόφαση 1233/2020 Απόφαση 1234/2020 Απόφαση
1235/2020 Απόφαση 1236/2020 Απόφαση 1237/2020 Απόφαση 1238/2020 Απόφαση 1239/2020 Απόφαση
1240/2020 Απόφαση 1241/2020 Απόφαση 1242/2020 Απόφαση 1243/2020 Απόφαση 1244/2020 Απόφαση
1245/2020 Απόφαση   1247/2020 Απόφαση 1248/2020 Απόφαση 1249/2020 Απόφαση
1250/2020 Απόφαση 1251/2020 Απόφαση 1252/2020 Απόφαση 1253/2020 Απόφαση 1254/2020 Απόφαση
1255/2020 Απόφαση 1256/2020 Απόφαση 1257/2020 Απόφαση 1258/2020 Απόφαση 1259/2020 Απόφαση
1260/2020 Απόφαση 1261/2020 Απόφαση 1262/2020 Απόφαση 1263/2020 Απόφαση 1264/2020 Απόφαση
1265/2020 Απόφαση 1266/2020 Απόφαση 1267/2020 Απόφαση 1268/2020 Απόφαση  
1270/2020 Απόφαση 1271/2020 Απόφαση 1272/2020 Απόφαση 1273/2020 Απόφαση 1274/2020 Απόφαση
1275/2020 Απόφαση 1276/2020 Απόφαση 1277/2020 Απόφαση 1278/2020 Απόφαση 1279/2020 Απόφαση
1280/2020 Απόφαση 1281/2020 Απόφαση 1282/2020 Απόφαση 1283/2020 Απόφαση 1284/2020 Απόφαση
1285/2020 Απόφαση 1286/2020 Απόφαση 1287/2020 Απόφαση 1288/2020 Απόφαση 1289/2020 Απόφαση
1290/2020 Απόφαση 1291/2020 Απόφαση 1292/2020 Απόφαση 1293/2020 Απόφαση 1294/2020 Απόφαση
1295/2020 Απόφαση 1296/2020 Απόφαση 1297/2020 Απόφαση 1298/2020 Απόφαση 1299/2020 Απόφαση

1300-1399:

1300/2020 Απόφαση 1301/2020 Απόφαση 1302/2020 Απόφαση 1303/2020 Απόφαση 1304/2020 Απόφαση
1305/2020 Απόφαση 1306/2020 Απόφαση 1307/2020 Απόφαση 1308/2020 Απόφαση 1309/2020 Απόφαση
1310/2020 Απόφαση 1311/2020 Απόφαση 1312/2020 Απόφαση 1313/2020 Απόφαση 1314/2020 Απόφαση
1315/2020 Απόφαση 1316/2020 Απόφαση 1317/2020 Απόφαση 1318/2020 Απόφαση 1319/2020 Απόφαση
1320/2020 Απόφαση 1321/2020 Απόφαση 1322/2020 Απόφαση 1323/2020 Απόφαση 1324/2020 Απόφαση
1325/2020 Απόφαση 1326/2020 Απόφαση 1327/2020 Απόφαση 1328/2020 Απόφαση 1329/2020 Απόφαση
  1331/2020 Απόφαση 1332/2020 Απόφαση 1333/2020 Απόφαση 1334/2020 Απόφαση
1335/2020 Απόφαση 1336/2020 Απόφαση   1338/2020 Απόφαση 1339/2020 Απόφαση
1340/2020 Απόφαση 1341/2020 Απόφαση 1342/2020 Απόφαση 1343/2020 Απόφαση 1344/2020 Απόφαση
1345/2020 Απόφαση 1346/2020 Απόφαση 1347/2020 Απόφαση 1348/2020 Απόφαση 1349/2020 Απόφαση
1350/2020 Απόφαση 1351/2020 Απόφαση 1352/2020 Απόφαση 1353/2020 Απόφαση 1354/2020 Απόφαση
1355/2020 Απόφαση 1356/2020 Απόφαση 1357/2020 Απόφαση 1358/2020 Απόφαση 1359/2020 Απόφαση
1360/2020 Απόφαση 1361/2020 Απόφαση 1362/2020 Απόφαση 1363/2020 Απόφαση 1364/2020 Απόφαση
1365/2020 Απόφαση 1366/2020 Απόφαση 1367/2020 Απόφαση 1368/2020 Απόφαση 1369/2020 Απόφαση
1370/2020 Απόφαση 1371/2020 Απόφαση 1372/2020 Απόφαση 1373/2020 Απόφαση 1374/2020 Απόφαση
1375/2020 Απόφαση 1376/2020 Απόφαση 1377/2020 Απόφαση 1378/2020 Απόφαση 1379/2020 Απόφαση
1380/2020 Απόφαση 1381/2020 Απόφαση 1382/2020 Απόφαση 1383/2020 Απόφαση 1384/2020 Απόφαση
1385/2020 Απόφαση 1386/2020 Απόφαση 1387/2020 Απόφαση 1388/2020 Απόφαση 1389/2020 Απόφαση
1390/2020 Απόφαση   1392/2020 Απόφαση 1393/2020 Απόφαση 1394/2020 Απόφαση
1395/2020 Απόφαση 1396/2020 Απόφαση 1397/2020 Απόφαση 1398/2020 Απόφαση 1399/2020 Απόφαση

1400-1499:

1400/2020 Απόφαση 1401/2020 Απόφαση 1402/2020 Απόφαση 1403/2020 Απόφαση 1404/2020 Απόφαση
1405/2020 Απόφαση 1406/2020 Απόφαση 1407/2020 Απόφαση 1408/2020 Απόφαση 1409/2020 Απόφαση
1410/2020 Απόφαση 1411/2020 Απόφαση 1412/2020 Απόφαση 1413/2020 Απόφαση 1414/2020 Απόφαση
1415/2020 Απόφαση 1416/2020 Απόφαση 1417/2020 Απόφαση 1418/2020 Απόφαση 1419/2020 Απόφαση
1420/2020 Απόφαση 1421/2020 Απόφαση 1422/2020 Απόφαση 1423/2020 Απόφαση 1424/2020 Απόφαση
1425/2020 Απόφαση 1426/2020 Απόφαση 1427/2020 Απόφαση 1428/2020 Απόφαση 1429/2020 Απόφαση
1430/2020 Απόφαση 1431/2020 Απόφαση 1432/2020 Απόφαση 1433/2020 Απόφαση 1434/2020 Απόφαση
1435/2020 Απόφαση 1436/2020 Απόφαση 1437/2020 Απόφαση 1438/2020 Απόφαση 1439/2020 Απόφαση
1440/2020 Απόφαση 1441/2020 Απόφαση 1442/2020 Απόφαση 1443/2020 Απόφαση 1444/2020 Απόφαση
1445/2020 Απόφαση 1446/2020 Απόφαση 1447/2020 Απόφαση 1448/2020 Απόφαση 1449/2020 Απόφαση
1450/2020 Απόφαση 1451/2020 Απόφαση 1452/2020 Απόφαση 1453/2020 Απόφαση 1454/2020 Απόφαση
1455/2020 Απόφαση 1456/2020 Απόφαση 1457/2020 Απόφαση 1458/2020 Απόφαση 1459/2020 Απόφαση
1460/2020 Απόφαση 1461/2020 Απόφαση 1462/2020 Απόφαση 1463/2020 Απόφαση 1464/2020 Απόφαση
1465/2020 Απόφαση 1466/2020 Απόφαση 1467/2020 Απόφαση 1468/2020 Απόφαση 1469/2020 Απόφαση
  1471/2020 Απόφαση 1472/2020 Απόφαση 1473/2020 Απόφαση 1474/2020 Απόφαση
1475/2020 Απόφαση 1476/2020 Απόφαση 1477/2020 Απόφαση 1478/2020 Απόφαση 1479/2020 Απόφαση
1480/2020 Απόφαση 1481/2020 Απόφαση 1482/2020 Απόφαση 1483/2020 Απόφαση 1484/2020 Απόφαση
1485/2020 Απόφαση 1486/2020 Απόφαση 1487/2020 Απόφαση 1488/2020 Απόφαση 1489/2020 Απόφαση
1490/2020 Απόφαση 1491/2020 Απόφαση 1492/2020 Απόφαση 1493/2020 Απόφαση 1494/2020 Απόφαση
1495/2020 Απόφαση 1496/2020 Απόφαση 1497/2020 Απόφαση 1498/2020 Απόφαση 1499/2020 Απόφαση

1500-1599:

  1501/2020 Απόφαση 1502/2020 Απόφαση 1503/2020 Απόφαση 1504/2020 Απόφαση
1505/2020 Απόφαση 1506/2020 Απόφαση 1507/2020 Απόφαση 1508/2020 Απόφαση 1509/2020 Απόφαση
1510/2020 Απόφαση 1511/2020 Απόφαση 1512/2020 Απόφαση 1513/2020 Απόφαση 1514/2020 Απόφαση
1515/2020 Απόφαση 1516/2020 Απόφαση 1517/2020 Απόφαση 1518/2020 Απόφαση 1519/2020 Απόφαση
1520/2020 Απόφαση 1521/2020 Απόφαση 1522/2020 Απόφαση 1523/2020 Απόφαση 1524/2020 Απόφαση
  1526/2020 Απόφαση 1527/2020 Απόφαση 1528/2020 Απόφαση 1529/2020 Απόφαση
1530/2020 Απόφαση 1531/2020 Απόφαση 1532/2020 Απόφαση 1533/2020 Απόφαση 1534/2020 Απόφαση
    1537/2020 Απόφαση 1538/2020 Απόφαση 1539/2020 Απόφαση
1540/2020 Απόφαση 1541/2020 Απόφαση 1542/2020 Απόφαση 1543/2020 Απόφαση 1544/2020 Απόφαση
1545/2020 Απόφαση 1546/2020 Απόφαση 1547/2020 Απόφαση 1548/2020 Απόφαση 1549/2020 Απόφαση
1550/2020 Απόφαση 1551/2020 Απόφαση 1552/2020 Απόφαση 1553/2020 Απόφαση 1554/2020 Απόφαση
1555/2020 Απόφαση 1556/2020 Απόφαση 1557/2020 Απόφαση 1558/2020 Απόφαση 1559/2020 Απόφαση
1560/2020 Απόφαση 1561/2020 Απόφαση 1562/2020 Απόφαση 1563/2020 Απόφαση 1564/2020 Απόφαση
1565/2020 Απόφαση 1566/2020 Απόφαση   1568/2020 Απόφαση 1569/2020 Απόφαση
1570/2020 Απόφαση 1571/2020 Απόφαση 1572/2020 Απόφαση 1573/2020 Απόφαση 1574/2020 Απόφαση
1575/2020 Απόφαση 1576/2020 Απόφαση 1577/2020 Απόφαση 1578/2020 Απόφαση 1579/2020 Απόφαση
1580/2020 Απόφαση 1581/2020 Απόφαση 1582/2020 Απόφαση 1583/2020 Απόφαση  
1585/2020 Απόφαση 1586/2020 Απόφαση 1587/2020 Απόφαση 1588/2020 Απόφαση 1589/2020 Απόφαση
1590/2020 Απόφαση 1591/2020 Απόφαση 1592/2020 Απόφαση 1593/2020 Απόφαση 1594/2020 Απόφαση
1595/2020 Απόφαση 1596/2020 Απόφαση 1597/2020 Απόφαση 1598/2020 Απόφαση 1599/2020 Απόφαση

1600-1699:

1600/2020 Απόφαση 1601/2020 Απόφαση 1602/2020 Απόφαση 1603/2020 Απόφαση 1604/2020 Απόφαση
1605/2020 Απόφαση 1606/2020 Απόφαση 1607/2020 Απόφαση 1608/2020 Απόφαση 1609/2020 Απόφαση
1610/2020 Απόφαση   1612/2020 Απόφαση 1613/2020 Απόφαση 1614/2020 Απόφαση
1615/2020 Απόφαση 1616/2020 Απόφαση 1617/2020 Απόφαση 1618/2020 Απόφαση 1619/2020 Απόφαση
1620/2020 Απόφαση 1621/2020 Απόφαση 1622/2020 Απόφαση 1623/2020 Απόφαση 1624/2020 Απόφαση
1625/2020 Απόφαση 1626/2020 Απόφαση 1627/2020 Απόφαση 1628/2020 Απόφαση 1629/2020 Απόφαση
1630/2020 Απόφαση 1631/2020 Απόφαση     1634/2020 Απόφαση
1635/2020 Απόφαση 1636/2020 Απόφαση 1637/2020 Απόφαση 1638/2020 Απόφαση 1639/2020 Απόφαση
1640/2020 Απόφαση 1641/2020 Απόφαση 1642/2020 Απόφαση 1643/2020 Απόφαση 1644/2020 Απόφαση
1645/2020 Απόφαση 1646/2020 Απόφαση 1647/2020 Απόφαση 1648/2020 Απόφαση 1649/2020 Απόφαση
1650/2020 Απόφαση 1651/2020 Απόφαση 1652/2020 Απόφαση 1653/2020 Απόφαση  
1655/2020 Απόφαση   1657/2020 Απόφαση 1658/2020 Απόφαση 1659/2020 Απόφαση
1660/2020 Απόφαση 1661/2020 Απόφαση 1662/2020 Απόφαση 1663/2020 Απόφαση 1664/2020 Απόφαση
1665/2020 Απόφαση 1666/2020 Απόφαση 1667/2020 Απόφαση 1668/2020 Απόφαση 1669/2020 Απόφαση
  1671/2020 Απόφαση 1672/2020 Απόφαση 1673/2020 Απόφαση 1674/2020 Απόφαση
1675/2020 Απόφαση 1676/2020 Απόφαση 1677/2020 Απόφαση 1678/2020 Απόφαση 1679/2020 Απόφαση
1680/2020 Απόφαση 1681/2020 Απόφαση 1682/2020 Απόφαση 1683/2020 Απόφαση 1684/2020 Απόφαση
1685/2020 Απόφαση 1686/2020 Απόφαση 1687/2020 Απόφαση 1688/2020 Απόφαση 1689/2020 Απόφαση
1690/2020 Απόφαση 1691/2020 Απόφαση 1692/2020 Απόφαση 1693/2020 Απόφαση 1694/2020 Απόφαση
1695/2020 Απόφαση 1696/2020 Απόφαση 1697/2020 Απόφαση 1698/2020 Απόφαση 1699/2020 Απόφαση

1700-1799:

1700/2020 Απόφαση 1701/2020 Απόφαση 1702/2020 Απόφαση 1703/2020 Απόφαση 1704/2020 Απόφαση
1705/2020 Απόφαση 1706/2020 Απόφαση 1707/2020 Απόφαση 1708/2020 Απόφαση 1709/2020 Απόφαση
1710/2020 Απόφαση 1711/2020 Απόφαση 1712/2020 Απόφαση 1713/2020 Απόφαση 1714/2020 Απόφαση
1715/2020 Απόφαση 1716/2020 Απόφαση 1717/2020 Απόφαση 1718/2020 Απόφαση 1719/2020 Απόφαση
1720/2020 Απόφαση 1721/2020 Απόφαση 1722/2020 Απόφαση 1723/2020 Απόφαση 1724/2020 Απόφαση
1725/2020 Απόφαση 1726/2020 Απόφαση 1727/2020 Απόφαση 1728/2020 Απόφαση 1729/2020 Απόφαση
1730/2020 Απόφαση 1731/2020 Απόφαση 1732/2020 Απόφαση 1733/2020 Απόφαση 1734/2020 Απόφαση
1735/2020 Απόφαση 1736/2020 Απόφαση 1737/2020 Απόφαση 1738/2020 Απόφαση 1739/2020 Απόφαση
1740/2020 Απόφαση 1741/2020 Απόφαση 1742/2020 Απόφαση 1743/2020 Απόφαση 1744/2020 Απόφαση
1745/2020 Απόφαση 1746/2020 Απόφαση 1747/2020 Απόφαση 1748/2020 Απόφαση 1749/2020 Απόφαση
1750/2020 Απόφαση 1751/2020 Απόφαση   1753/2020 Απόφαση 1754/2020 Απόφαση