ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2023

1-99:

1/2023 Απόφαση 2/2023 Απόφαση     4/2023 Απόφαση
5/2023 Απόφαση 6/2023 Απόφαση 7/2023 Απόφαση 8/2023 Απόφαση 9/2023 Απόφαση
10/2023 Απόφαση 11/2023 Απόφαση 12/2023 Απόφαση 13/2023 Απόφαση 14/2023 Απόφαση
15/2023 Απόφαση 16/2023 Απόφαση 17/2023 Απόφαση 18/2023 Απόφαση 19/2023 Απόφαση
20/2023 Απόφαση 21/2023 Απόφαση 22/2023 Απόφαση 23/2023 Απόφαση 24/2023 Απόφαση
25/2023 Απόφαση 26/2023 Απόφαση 27/2023 Απόφαση 28/2023 Απόφαση 29/2023 Απόφαση
30/2023 Απόφαση 31/2023 Απόφαση 32/2023 Απόφαση 33/2023 Απόφαση 34/2023 Απόφαση
35/2023 Απόφαση 36/2023 Απόφαση 37/2023 Απόφαση 38/2023 Απόφαση 39/2023 Απόφαση
40/2023 Απόφαση 41/2023 Απόφαση 42/2023 Απόφαση 43/2023 Απόφαση 44/2023 Απόφαση
45/2023 Απόφαση   47/2023 Απόφαση 48/2023 Απόφαση 49/2023 Απόφαση
50/2023 Απόφαση 51/2023 Απόφαση 52/2023 Απόφαση 53/2023 Απόφαση 54/2023 Απόφαση
55/2023 Απόφαση 56/2023 Απόφαση 57/2023 Απόφαση 58/2023 Απόφαση  
60/2023 Απόφαση 61/2023 Απόφαση 62/2023 Απόφαση 63/2023 Απόφαση  64/2023 Απόφαση
65/2023 Απόφαση 66/2023 Απόφαση 67/2023 Απόφαση 68/2023 Απόφαση 69/2023 Απόφαση
70/2023 Απόφαση 71/2023 Απόφαση 72/2023 Απόφαση 73/2023 Απόφαση 74/2023 Απόφαση
75/2023 Απόφαση 76/2023 Απόφαση 77/2023 Απόφαση 78/2023 Απόφαση 79/2023 Απόφαση
80/2023 Απόφαση 81/2023 Απόφαση 82/2023 Απόφαση 83/2023 Απόφαση 84/2023 Απόφαση
85/2023 Απόφαση 86/2023 Απόφαση 87/2023 Απόφαση   89/2023 Απόφαση
90/2023 Απόφαση 91/2023 Απόφαση 92/2023 Απόφαση 93/2023 Απόφαση 94/2023 Απόφαση
  96/2023 Απόφαση 97/2023 Απόφαση 98/2023 Απόφαση 99/2023 Απόφαση

100-199:

100/2023 Απόφαση 101/2023 Απόφαση  102/2023 Απόφαση   103/2023 Απόφαση 104/2023 Απόφαση
105/2023 Απόφαση  106/2023 Απόφαση  107/2023 Απόφαση 108/2023 Απόφαση 109/2023 Απόφαση
110/2023 Απόφαση 111/2023 Απόφαση 112/2023 Απόφαση 113/2023 Απόφαση  114/2023 Απόφαση 
115/2023 Απόφαση  116/2023 Απόφαση 117/2023 Απόφαση 118/2023 Απόφαση 119/2023 Απόφαση
120/2023 Απόφαση 121/2023 Απόφαση 122/2023 Απόφαση 123/2023 Απόφαση  
125/2023 Απόφαση 126/2023 Απόφαση 127/2023 Απόφαση 128/2023 Απόφαση 129/2023 Απόφαση 
130/2023 Απόφαση 131/2023 Απόφαση 132/2023 Απόφαση 133/2023 Απόφαση 134/2023 Απόφαση
135/2023 Απόφαση 136/2023 Απόφαση 137/2023 Απόφαση 138/2023 Απόφαση 139/2023 Απόφαση
140/2023 Απόφαση 141/2023 Απόφαση 142/2023 Απόφαση  143/2023 Απόφαση  144/2023 Απόφαση
145/2023 Απόφαση 146/2023 Απόφαση 147/2023 Απόφαση 148/2023 Απόφαση  149/2023 Απόφαση
150/2023 Απόφαση 151/2023 Απόφαση 152/2023 Απόφαση 153/2023 Απόφαση 154/2023 Απόφαση
155/2023 Απόφαση   157/2023 Απόφαση 158/2023 Απόφαση  
160/2023 Απόφαση 161/2023 Απόφαση 162/2023 Απόφαση 163/2023 Απόφαση 164/2023 Απόφαση
165/2023 Απόφαση 166/2023 Απόφαση 167/2023 Απόφαση 168/2023 Απόφαση 169/2023 Απόφαση
170/2023 Απόφαση 171/2023 Απόφαση 172/2023 Απόφαση 173/2023 Απόφαση 174/2023 Απόφαση
175/2023 Απόφαση 176/2023 Απόφαση 177/2023 Απόφαση 178/2023 Απόφαση 179/2023 Απόφαση
180/2023 Απόφαση 181/2023 Απόφαση 182/2023 Απόφαση 183/2023 Απόφαση 184/2023 Απόφαση
185/2023 Απόφαση 186/2023 Απόφαση 187/2023 Απόφαση 188/2023 Απόφαση 189/2023 Απόφαση
190/2023 Απόφαση   192/2023 Απόφαση 193/2023 Απόφαση 194/2023 Απόφαση
195/2023 Απόφαση 196/2023 Απόφαση 197/2023 Απόφαση 198/2023 Απόφαση 199/2023 Απόφαση

200-299:

200/2023 Απόφαση 201/2023 Απόφαση 202/2023 Απόφαση 203/2023 Απόφαση 204/2023 Απόφαση
205/2023 Απόφαση 206/2023 Απόφαση 207/2023 Απόφαση 208/2023 Απόφαση 209/2023 Απόφαση
210/2023 Απόφαση 211/2023 Απόφαση 212/2023 Απόφαση 213/2023 Απόφαση 214/2023 Απόφαση
215/2023 Απόφαση 216/2023 Απόφαση 217/2023 Απόφαση 218/2023 Απόφαση 219/2023 Απόφαση
220/2023 Απόφαση 221/2023 Απόφαση 222/2023 Απόφαση 223/2023 Απόφαση 224/2023 Απόφαση
225/2023 Απόφαση 226/2023 Απόφαση 227/2023 Απόφαση 228/2023 Απόφαση 229/2023 Απόφαση
230/2023 Απόφαση 231/2023 Απόφαση 232/2023 Απόφαση 233/2023 Απόφαση 234/2023 Απόφαση
235/2023 Απόφαση 236/2023 Απόφαση 237/2023 Απόφαση 238/2023 Απόφαση 239/2023 Απόφαση
240/2023 Απόφαση  241/2023 Απόφαση 242/2023 Απόφαση 243/2023 Απόφαση 244/2023 Απόφαση
245/2023 Απόφαση 246/2023 Απόφαση 247/2023 Απόφαση 248/2023 Απόφαση 249/2023 Απόφαση
250/2023 Απόφαση 251/2023 Απόφαση 252/2023 Απόφαση 253/2023 Απόφαση 254/2023 Απόφαση
255/2023 Απόφαση 256/2023 Απόφαση 257/2023 Απόφαση 258/2023 Απόφαση 259/2023 Απόφαση
260/2023 Απόφαση 261/2023 Απόφαση 262/2023 Απόφαση 263/2023 Απόφαση 264/2023 Απόφαση
265/2023 Απόφαση 266/2023 Απόφαση 267/2023 Απόφαση 268/2023 Απόφαση 269/2023 Απόφαση
270/2023 Απόφαση 271/2023 Απόφαση 272/2023 Απόφαση 273/2023 Απόφαση 274/2023 Απόφαση
275/2023 Απόφαση 276/2023 Απόφαση 277/2023 Απόφαση 278/2023 Απόφαση 279/2023 Απόφαση
280/2023 Απόφαση 281/2023 Απόφαση 282/2023 Απόφαση 283/2023 Απόφαση 284/2023 Απόφαση
285/2023 Απόφαση 286/2023 Απόφαση 287/2023 Απόφαση 288/2023 Απόφαση 289/2023 Απόφαση
290/2023 Απόφαση 291/2023 Απόφαση 292/2023 Απόφαση 293/2023 Απόφαση 294/2023 Απόφαση
295/2023 Απόφαση 296/2023 Απόφαση 297/2023 Απόφαση 298/2023 Απόφαση 299/2023 Απόφαση

300-399:

300/2023 Απόφαση 301/2023 Απόφαση 302/2023 Απόφαση 303/2023 Απόφαση 304/2023 Απόφαση
305/2023 Απόφαση 306/2023 Απόφαση 307/2023 Απόφαση 308/2023 Απόφαση 309/2023 Απόφαση
  311/2023 Απόφαση 312/2023 Απόφαση 313/2023 Απόφαση 314/2023 Απόφαση
315/2023 Απόφαση 316/2023 Απόφαση 317/2023 Απόφαση 318/2023 Απόφαση 319/2023 Απόφαση
320/2023 Απόφαση 321/2023 Απόφαση 322/2023 Απόφαση 323/2023 Απόφαση 324/2023 Απόφαση
325/2023 Απόφαση 326/2023 Απόφαση 327/2023 Απόφαση 328/2023 Απόφαση 329/2023 Απόφαση
330/2023 Απόφαση 331/2023 Απόφαση 332/2023 Απόφαση    
335/2023 Απόφαση 336/2023 Απόφαση 337/2023 Απόφαση 338/2023 Απόφαση 339/2023 Απόφαση
340/2023 Απόφαση   342/2023 Απόφαση 343/2023 Απόφαση  
    347/2023 Απόφαση 348/2023 Απόφαση 349/2023 Απόφαση
350/2023 Απόφαση 351/2023 Απόφαση      
  356/2023 Απόφαση  357/2023 Απόφαση 358/2023 Απόφαση 359/2023 Απόφαση
360/2023 Απόφαση 361/2023 Απόφαση 362/2023 Απόφαση 363/2023 Απόφαση 364/2023 Απόφαση
365/2023 Απόφαση 366/2023 Απόφαση 367/2023 Απόφαση 368/2023 Απόφαση 369/2023 Απόφαση
370/2023 Απόφαση  371/2023 Απόφαση     374/2023 Απόφαση
375/2023 Απόφαση       379/2023 Απόφαση
380/2023 Απόφαση 381/2023 Απόφαση   383/2023 Απόφαση 384/2023 Απόφαση
  386/2023 Απόφαση  387/2023 Απόφαση   389/2023 Απόφαση
390/2023 Απόφαση 391/2023 Απόφαση      
395/2023 Απόφαση 396/2023 Απόφαση   398/2023 Απόφαση  

400-499:

  401/2023 Απόφαση 402/2023 Απόφαση 403/2023 Απόφαση 404/2023 Απόφαση
405/2023 Απόφαση 406/2023 Απόφαση     409/2023 Απόφαση
410/2023 Απόφαση     413/2023 Απόφαση  
415/2023 Απόφαση 416/2023 Απόφαση 417/2023 Απόφαση 418/2023 Απόφαση 419/2023 Απόφαση
420/2023 Απόφαση 421/2023 Απόφαση 422/2023 Απόφαση 423/2023 Απόφαση 424/2023 Απόφαση
425/2023 Απόφαση 426/2023 Απόφαση 427/2023 Απόφαση 428/2023 Απόφαση 429/2023 Απόφαση
430/2023 Απόφαση 431/2023 Απόφαση 432/2023 Απόφαση 433/2023 Απόφαση 434/2023 Απόφαση
435/2023 Απόφαση   437/2023 Απόφαση 438/2023 Απόφαση 439/2023 Απόφαση
         
      448/2023 Απόφαση 449/2023 Απόφαση
450/2023 Απόφαση 451/2023 Απόφαση 452/2023 Απόφαση 453/2023 Απόφαση 454/2023 Απόφαση
455/2023 Απόφαση 456/2023 Απόφαση  457/2023 Απόφαση 458/2023 Απόφαση 459/2023 Απόφαση
460/2023 Απόφαση 461/2023 Απόφαση     464/2023 Απόφαση
465/2023 Απόφαση 466/2023 Απόφαση 467/2023 Απόφαση    
 470/2023 Απόφαση 471/2023 Απόφαση 472/2023 Απόφαση 473/2023 Απόφαση  
  476/2023 Απόφαση 477/2023 Απόφαση    
  481/2023 Απόφαση 482/2023 Απόφαση 483/2023 Απόφαση 484/2023 Απόφαση
485/2023 Απόφαση 486/2023 Απόφαση 487/2023 Απόφαση 488/2023 Απόφαση 489/2023 Απόφαση
490/2023 Απόφαση  491/2023 Απόφαση 492/2023 Απόφαση 493/2023 Απόφαση  
    497/2023 Απόφαση 498/2023 Απόφαση 499/2023 Απόφαση

500-599:

500/2023 Απόφαση 501/2023 Απόφαση   503/2023 Απόφαση  
505/2023 Απόφαση 506/2023 Απόφαση 507/2023 Απόφαση 508/2023 Απόφαση 509/2023 Απόφαση
510/2023 Απόφαση  511/2023 Απόφαση 512/2023 Απόφαση   514/2023 Απόφαση
515/2023 Απόφαση 516/2023 Απόφαση 517/2023 Απόφαση 518/2023 Απόφαση 519/2023 Απόφαση
520/2023 Απόφαση   522/2023 Απόφαση  523/2023 Απόφαση 524/2023 Απόφαση
525/2023 Απόφαση 526/2023 Απόφαση  527/2023 Απόφαση    529/2023 Απόφαση 
530/2023 Απόφαση    532/2023 Απόφαση    
535/2023 Απόφαση  536/2023 Απόφαση    538/2023 Απόφαση  539/2023 Απόφαση 
540/2023 Απόφαση 541/2023 Απόφαση  542/2023 Απόφαση  543/2023 Απόφαση  
545/2023 Απόφαση 546/2023 Απόφαση 547/2023 Απόφαση   549/2023 Απόφαση 
550/2023 Απόφαση  551/2023 Απόφαση 552/2023 Απόφαση 553/2023 Απόφαση  
 555/2023 Απόφαση 556/2023 Απόφαση 557/2023 Απόφαση  558/2023 Απόφαση  559/2023 Απόφαση 
560/2023 Απόφαση  561/2023 Απόφαση   562/2023 Απόφαση    
  566/2023 Απόφαση 567/2023 Απόφαση 568/2023 Απόφαση  
570/2023 Απόφαση 571/2023 Απόφαση 572/2023 Απόφαση 573/2023 Απόφαση 574/2023 Απόφαση
575/2023 Απόφαση 576/2023 Απόφαση 577/2023 Απόφαση  578/2023 Απόφαση 579/2023 Απόφαση
580/2023 Απόφαση 581/2023 Απόφαση 582/2023 Απόφαση 583/2023 Απόφαση 584/2023 Απόφαση 
585/2023 Απόφαση  586/2023 Απόφαση 587/2023 Απόφαση 588/2023 Απόφαση 589/2023 Απόφαση
  591/2023 Απόφαση 592/2023 Απόφαση    
595/2023 Απόφαση   597/2023 Απόφαση 598/2023 Απόφαση  

600-699:

600/2023 Απόφαση 601/2023 Απόφαση 602/2023 Απόφαση 603/2023 Απόφαση 604/2023 Απόφαση
605/2023 Απόφαση  606/2023 Απόφαση  607/2023 Απόφαση  608/2023 Απόφαση 609/2023 Απόφαση
610/2023 Απόφαση   612/2023 Απόφαση 613/2023 Απόφαση 614/2023 Απόφαση
615/2023 Απόφαση  616/2023 Απόφαση  617/2023 Απόφαση    
  621/2023 Απόφαση 622/2023 Απόφαση 623/2023 Απόφαση 624/2023 Απόφαση
625/2023 Απόφαση 626/2023 Απόφαση 627/2023 Απόφαση   629/2023 Απόφαση
630/2023 Απόφαση 631/2023 Απόφαση 632/2023 Απόφαση    634/2023 Απόφαση
635/2023 Απόφαση 636/2023 Απόφαση 637/2023 Απόφαση 638/2023 Απόφαση 639/2023 Απόφαση
640/2023 Απόφαση 641/2023 Απόφαση 642/2023 Απόφαση   644/2023 Απόφαση 
645/2023 Απόφαση  646/2023 Απόφαση    648/2023 Απόφαση 649/2023 Απόφαση
650/2023 Απόφαση 651/2023 Απόφαση 652/2023 Απόφαση 653/2023 Απόφαση 654/2023 Απόφαση
  656/2023 Απόφαση 657/2023 Απόφαση   659/2023 Απόφαση
660/2023 Απόφαση   662/2023 Απόφαση 663/2023 Απόφαση  
665/2023 Απόφαση 666/2023 Απόφαση 667/2023 Απόφαση   669/2023 Απόφαση
670/2023 Απόφαση   672/2023 Απόφαση 673/2023 Απόφαση  674/2023 Απόφαση
 675/2023 Απόφαση 676/2023 Απόφαση 677/2023 Απόφαση 678/2023 Απόφαση 679/2023 Απόφαση
  681/2023 Απόφαση   683/2023 Απόφαση 684/2023 Απόφαση
 685/2023 Απόφαση 686/2023 Απόφαση  687/2023 Απόφαση 688/2023 Απόφαση 689/2023 Απόφαση
690/2023 Απόφαση 691/2023 Απόφαση 692/2023 Απόφαση 693/2023 Απόφαση 694/2023 Απόφαση 
695/2023 Απόφαση 696/2023 Απόφαση 697/2023 Απόφαση 698/2023 Απόφαση 699/2023 Απόφαση

700-799:

700/2023 Απόφαση   702/2023 Απόφαση  703/2023 Απόφαση 704/2023 Απόφαση 
 705/2023 Απόφαση 706/2023 Απόφαση  707/2023 Απόφαση  708/2023 Απόφαση  709/2023 Απόφαση 
710/2023 Απόφαση  711/2023 Απόφαση  712/2023 Απόφαση 713/2023 Απόφαση 714/2023 Απόφαση
715/2023 Απόφαση 716/2023 Απόφαση   718/2023 Απόφαση 719/2023 Απόφαση
720/2023 Απόφαση 721/2023 Απόφαση 722/2023 Απόφαση   734/2023 Απόφαση 
  726/2023 Απόφαση 727/2023 Απόφαση  728/2023 Απόφαση  729/2023 Απόφαση
         
735/2023 Απόφαση  736/2023 Απόφαση 737/2023 Απόφαση 738/2023 Απόφαση  739/2023 Απόφαση 
  741/2023 Απόφαση  742/2023 Απόφαση  743/2023 Απόφαση 744/2023 Απόφαση
  746/2023 Απόφαση  747/2023 Απόφαση 748/2023 Απόφαση 749/2023 Απόφαση
750/2023 Απόφαση 751/2023 Απόφαση   753/2023 Απόφαση 754/2023 Απόφαση 
755/2023 Απόφαση  756/2023 Απόφαση  757/2023 Απόφαση  758/2023 Απόφαση 759/2023 Απόφαση
760/2023 Απόφαση 761/2023 Απόφαση 762/2023 Απόφαση 763/2023 Απόφαση  
  766/2023 Απόφαση  767/2023 Απόφαση  768/2023 Απόφαση 769/2023 Απόφαση 
  771/2023 Απόφαση 772/2023 Απόφαση   774/2023 Απόφαση
 775/2023 Απόφαση 776/2023 Απόφαση 777/2023 Απόφαση  778/2023 Απόφαση  
780/2023 Απόφαση 781/2023 Απόφαση   783/2023 Απόφαση 784/2023 Απόφαση
785/2023 Απόφαση  786/2023 Απόφαση    788/2023 Απόφαση 789/2023 Απόφαση
790/2023 Απόφαση  791/2023 Απόφαση  792/2023 Απόφαση 793/2023 Απόφαση  794/2023 Απόφαση 
795/2023 Απόφαση  796/2023 Απόφαση  797/2023 Απόφαση 798/2023 Απόφαση 799/2023 Απόφαση

800-899:

800/2023 Απόφαση  801/2023 Απόφαση 802/2023 Απόφαση  803/2023 Απόφαση  
        809/2023 Απόφαση
810/2023 Απόφαση 811/2023 Απόφαση 812/2023 Απόφαση 813/2023 Απόφαση 814/2023 Απόφαση
815/2023 Απόφαση 816/2023 Απόφαση  817/2023 Απόφαση 818/2023 Απόφαση 819/2023 Απόφαση 
820/2023 Απόφαση 821/2023 Απόφαση 822/2023 Απόφαση 823/2023 Απόφαση   824/2023 Απόφαση
825/2023 Απόφαση 826/2023 Απόφαση   827/2023 Απόφαση   829/2023 Απόφαση 
         
 835/2023 Απόφαση  836/2023 Απόφαση 837/2023 Απόφαση 838/2023 Απόφαση  
840/2023 Απόφαση 841/2023 Απόφαση  842/2023 Απόφαση 843/2023 Απόφαση  844/2023 Απόφαση
845/2023 Απόφαση 846/2023 Απόφαση     849/2023 Απόφαση 
850/2023 Απόφαση  851/2023 Απόφαση 852/2023 Απόφαση 853/2023 Απόφαση  854/2023 Απόφαση 
  856/2023 Απόφαση    858/2023 Απόφαση  
860/2023 Απόφαση  861/2023 Απόφαση  862/2023 Απόφαση  863/2023 Απόφαση 864/2023 Απόφαση
865/2023 Απόφαση 866/2023 Απόφαση 867/2023 Απόφαση  868/2023 Απόφαση  869/2023 Απόφαση
        874/2023 Απόφαση
875/2023 Απόφαση  876/2023 Απόφαση 877/2023 Απόφαση  878/2023 Απόφαση   
880/2023 Απόφαση  881/2023 Απόφαση 882/2023 Απόφαση  883/2023 Απόφαση 884/2023 Απόφαση
885/2023 Απόφαση         
890/2023 Απόφαση  891/2023 Απόφαση 892/2023 Απόφαση   894/2023 Απόφαση 
 895/2023 Απόφαση 896/2023 Απόφαση      899/2023 Απόφαση

900-999:

900/2023 Απόφαση 901/2023 Απόφαση   903/2023 Απόφαση 904/2023 Απόφαση 
905/2023 Απόφαση  906/2023 Απόφαση  907/2023 Απόφαση  908/2023 Απόφαση 909/2023 Απόφαση
910/2023 Απόφαση 911/2023 Απόφαση 912/2023 Απόφαση  913/2023 Απόφαση   
    917/2023 Απόφαση  918/2023 Απόφαση  919/2023 Απόφαση 
920/2023 Απόφαση 921/2023 Απόφαση 922/2023 Απόφαση 923/2023 Απόφαση 924/2023 Απόφαση
925/2023 Απόφαση 926/2023 Απόφαση 927/2023 Απόφαση 928/2023 Απόφαση 929/2023 Απόφαση
 930/2023 Απόφαση 931/2023 Απόφαση   933/2023 Απόφαση  934/2023 Απόφαση 
 935/2023 Απόφαση 936/2023 Απόφαση 937/2023 Απόφαση  938/2023 Απόφαση  
    942/2023 Απόφαση 943/2023 Απόφαση 944/2023 Απόφαση
 945/2023 Απόφαση 946/2023 Απόφαση    948/2023 Απόφαση 949/2023 Απόφαση
950/2023 Απόφαση  951/2023 Απόφαση  952/2023 Απόφαση  953/2023 Απόφαση  954/2023 Απόφαση
955/2023 Απόφαση 956/2023 Απόφαση      
960/2023 Απόφαση 961/2023 Απόφαση 962/2023 Απόφαση 963/2023 Απόφαση 964/2023 Απόφαση 
965/2023 Απόφαση    967/2023 Απόφαση 968/2023 Απόφαση 969/2023 Απόφαση
970/2023 Απόφαση    972/2023 Απόφαση  973/2023 Απόφαση  974/2023 Απόφαση 
975/2023 Απόφαση 976/2023 Απόφαση 977/2023 Απόφαση  978/2023 Απόφαση 979/2023 Απόφαση 
980/2023 Απόφαση  981/2023 Απόφαση      984/2023 Απόφαση
985/2023 Απόφαση 986/2023 Απόφαση      
  991/2023 Απόφαση    993/2023 Απόφαση 994/2023 Απόφαση
995/2023 Απόφαση 996/2023 Απόφαση 997/2023 Απόφαση 998/2023 Απόφαση  

1000-1099:

   1001/2023 Απόφαση 1002/2023 Απόφαση    
1005/2023 Απόφαση   1006/2023 Απόφαση 1007/2023 Απόφαση    
1010/2023 Απόφαση 1011/2023 Απόφαση 1012/2023 Απόφαση 1013/2023 Απόφαση 1014/2023 Απόφαση
1015/2023 Απόφαση  1016/2023 Απόφαση 1017/2023 Απόφαση 1018/2023 Απόφαση 1019/2023 Απόφαση
1020/2023 Απόφαση 1021/2023 Απόφαση 1022/2023 Απόφαση 1023/2023 Απόφαση 1024/2023 Απόφαση
1025/2023 Απόφαση 1026/2023 Απόφαση 1027/2023 Απόφαση 1028/2023 Απόφαση 1029/2023 Απόφαση
1030/2023 Απόφαση     1033/2023 Απόφαση  
1035/2023 Απόφαση 1036/2023 Απόφαση 1037/2023 Απόφαση    
    1042/2023 Απόφαση 1043/2023 Απόφαση  
 1045/2023 Απόφαση       1049/2023 Απόφαση
1050/2023 Απόφαση       1054/2023 Απόφαση
    1057/2023 Απόφαση 1058/2023 Απόφαση  
1060/2023 Απόφαση  1061/2023 Απόφαση  1062/2023 Απόφαση    1064/2023 Απόφαση 
1065/2023 Απόφαση 1066/2023 Απόφαση    1068/2023 Απόφαση 1069/2023 Απόφαση
1070/2023 Απόφαση 1071/2023 Απόφαση 1072/2023 Απόφαση   1074/2023 Απόφαση
1075/2023 Απόφαση 1076/2023 Απόφαση 1077/2023 Απόφαση  1078/2023 Απόφαση  
        1084/2023 Απόφαση
 1085/2023 Απόφαση   1087/2023 Απόφαση    
1090/2023 Απόφαση   1092/2023 Απόφαση  1093/2023 Απόφαση 1094/2023 Απόφαση
1095/2023 Απόφαση 1096/2023 Απόφαση 1097/2023 Απόφαση   1098/2023 Απόφαση  

1100-1199:

  1101/2023 Απόφαση 1102/2023 Απόφαση   1103/2023 Απόφαση  
  1106/2023 Απόφαση 1107/2023 Απόφαση 1108/2023 Απόφαση  
 1110/2023 Απόφαση 1111/2023 Απόφαση 1112/2023 Απόφαση   1114/2023 Απόφαση 
 1115/2023 Απόφαση        
  1121/2023 Απόφαση 1122/2023 Απόφαση 1123/2023 Απόφαση 1124/2023 Απόφαση
 1125/2023 Απόφαση   1127/2023 Απόφαση   1129/2023 Απόφαση 
1130/2023 Απόφαση  1131/2023 Απόφαση  1132/2023 Απόφαση    
  1136/2023 Απόφαση   1138/2023 Απόφαση 1139/2023 Απόφαση
  1141/2023 Απόφαση 1142/2023 Απόφαση 1143/2023 Απόφαση 1144/2023 Απόφαση
         
1150/2023 Απόφαση 1151/2023 Απόφαση 1152/2023 Απόφαση 1153/2023 Απόφαση  1154/2023 Απόφαση 
1155/2023 Απόφαση 1156/2023 Απόφαση 1157/2023 Απόφαση 1158/2023 Απόφαση 1159/2023 Απόφαση
 1160/2023 Απόφαση        
1165/2023 Απόφαση  1166/2023 Απόφαση  1167/2023 Απόφαση 1168/2023 Απόφαση 1169/2023 Απόφαση
1170/2023 Απόφαση   1172/2023 Απόφαση 1173/2023 Απόφαση 1174/2023 Απόφαση
1175/2023 Απόφαση 1176/2023 Απόφαση 1177/2023 Απόφαση    
  1181/2023 Απόφαση   1183/2023 Απόφαση  
  1186/2023 Απόφαση   1188/2023 Απόφαση 1189/2023 Απόφαση
    1192/2023 Απόφαση 1193/2023 Απόφαση 1194/2023 Απόφαση
  1196/2023 Απόφαση 1197/2023 Απόφαση 1198/2023 Απόφαση 1199/2023 Απόφαση

1200-1299:

  1201/2023 Απόφαση 1202/2023 Απόφαση 1203/2023 Απόφαση 1204/2023 Απόφαση
1205/2023 Απόφαση     1208/2023 Απόφαση 1209/2023 Απόφαση
1210/2023 Απόφαση 1211/2023 Απόφαση 1212/2023 Απόφαση 1213/2023 Απόφαση  
  1216/2023 Απόφαση 1217/2023 Απόφαση 1218/2023 Απόφαση  
    1222/2023 Απόφαση 1223/2023 Απόφαση  
         
1230/2023 Απόφαση 1231/2023 Απόφαση 1232/2023 Απόφαση   1234/2023 Απόφαση
  1236/2023 Απόφαση 1237/2023 Απόφαση 1238/2023 Απόφαση  
1240/2023 Απόφαση     1243/2023 Απόφαση 1244/2023 Απόφαση
1245/2023 Απόφαση 1246/2023 Απόφαση      
1250/2023 Απόφαση 1251/2023 Απόφαση 1252/2023 Απόφαση 1253/2023 Απόφαση  
  1256/2023 Απόφαση 1257/2023 Απόφαση 1258/2023 Απόφαση  
1260/2023 Απόφαση 1261/2023 Απόφαση      
1265/2023 Απόφαση        
        1274/2023 Απόφαση
      1278/2023 Απόφαση  1279/2023 Απόφαση 
  1281/2023 Απόφαση   1283/2023 Απόφαση 1284/2023 Απόφαση
1285/2023 Απόφαση 1286/2023 Απόφαση 1287/2023 Απόφαση 1288/2023 Απόφαση  
1290/2023 Απόφαση 1291/2023 Απόφαση 1292/2023 Απόφαση 1293/2023 Απόφαση 1294/2023 Απόφαση
1295/2023 Απόφαση   1297/2023 Απόφαση 1298/2023 Απόφαση  

1300-1399:

    1302/2023 Απόφαση 1303/2023 Απόφαση   
    1307/2023 Απόφαση    
1310/2023 Απόφαση 1311/2023 Απόφαση 1312/2023 Απόφαση 1313/2023 Απόφαση 1314/2023 Απόφαση
1315/2023 Απόφαση  1316/2023 Απόφαση  1317/2023 Απόφαση     
  1321/2023 Απόφαση    1323/2023 Απόφαση 1324/2023 Απόφαση
1325/2023 Απόφαση 1326/2023 Απόφαση      
         
1335/2023 Απόφαση 1336/2023 Απόφαση 1337/2023 Απόφαση 1338/2023 Απόφαση 1339/2023 Απόφαση
1340/2023 Απόφαση       1344/2023 Απόφαση 
1345/2023 Απόφαση      1348/2023 Απόφαση 1349/2023 Απόφαση 
1350/2023 Απόφαση  1351/2023 Απόφαση 1352/2023 Απόφαση 1353/2023 Απόφαση 1354/2023 Απόφαση
1355/2023 Απόφαση 1356/2023 Απόφαση 1357/2023 Απόφαση    
    1362/2023 Απόφαση    
  1366/2023 Απόφαση 1367/2023 Απόφαση 1368/2023 Απόφαση  
  1371/2023 Απόφαση      
    1377/2023 Απόφαση 1378/2023 Απόφαση 1379/2023 Απόφαση
1380/2023 Απόφαση   1382/2023 Απόφαση    
         
      1393/2023 Απόφαση 1394/2023 Απόφαση
  1396/2023 Απόφαση 1397/2023 Απόφαση 1398/2023 Απόφαση 1399/2023 Απόφαση

1400-1499:

1400/2023 Απόφαση        
1405/2023 Απόφαση 1406/2023 Απόφαση 1407/2023 Απόφαση 1408/2023 Απόφαση  
1410/2023 Απόφαση 1411/2023 Απόφαση 1412/2023 Απόφαση    
         
1420/2023 Απόφαση     1423/2023 Απόφαση 1424/2023 Απόφαση
1425/2023 Απόφαση     1428/2023 Απόφαση 1429/2023 Απόφαση
1430/2023 Απόφαση        
1435/2023 Απόφαση 1436/2023 Απόφαση     1439/2023 Απόφαση
1440/2023 Απόφαση 1441/2023 Απόφαση      
        1449/2023 Απόφαση
1450/2023 Απόφαση 1451/2023 Απόφαση   1453/2023 Απόφαση  
  1456/2023 Απόφαση 1457/2023 Απόφαση   1459/2023 Απόφαση
  1461/2023 Απόφαση 1462/2023 Απόφαση    
  1466/2023 Απόφαση     1469/2023 Απόφαση
 1470/2023 Απόφαση 1471/2023 Απόφαση 1472/2023 Απόφαση   1474/2023 Απόφαση
1475/2023 Απόφαση 1476/2023 Απόφαση     1479/2023 Απόφαση
  1481/2023 Απόφαση 1482/2023 Απόφαση    
1485/2023 Απόφαση 1486/2023 Απόφαση 1487/2023 Απόφαση 1488/2023 Απόφαση 1489/2023 Απόφαση
    1492/2023 Απόφαση   1494/2023 Απόφαση
1495/2023 Απόφαση        

1500-1599:

  1501/2023 Απόφαση     1504/2023 Απόφαση
      1508/2023 Απόφαση 1509/2023 Απόφαση
        1514/2023 Απόφαση
1515/2023 Απόφαση   1517/2023 Απόφαση   1519/2023 Απόφαση
1520/2023 Απόφαση   1522/2023 Απόφαση 1523/2023 Απόφαση  
  1526/2023 Απόφαση   1528/2023 Απόφαση 1529/2023 Απόφαση
1530/2023 Απόφαση 1531/2023 Απόφαση      
  1536/2023 Απόφαση 1537/2023 Απόφαση 1538/2023 Απόφαση 1539/2023 Απόφαση
    1542/2023 Απόφαση 1543/2023 Απόφαση 1544/2023 Απόφαση
        1549/2023 Απόφαση
         
   1556/2023 Απόφαση   1558/2023 Απόφαση  
  1561/2023 Απόφαση 1562/2023 Απόφαση 1563/2023 Απόφαση 1564/2023 Απόφαση
1565/2023 Απόφαση 1566/2023 Απόφαση 1567/2023 Απόφαση 1568/2023 Απόφαση 1569/2023 Απόφαση
1570/2023 Απόφαση 1571/2023 Απόφαση 1572/2023 Απόφαση 1573/2023 Απόφαση 1574/2023 Απόφαση
1575/2023 Απόφαση     1578/2023 Απόφαση  
    1582/2023 Απόφαση   1584/2023 Απόφαση
1585/2023 Απόφαση 1586/2023 Απόφαση      
1590/2023 Απόφαση 1591/2023 Απόφαση   1593/2023 Απόφαση 1594/2023 Απόφαση
1595/2023 Απόφαση     1598/2023 Απόφαση 1599/2023 Απόφαση

1600-1699:

  1601/2023 Απόφαση   1602/2023 Απόφαση 1603/2023 Απόφαση   
1605/2023 Απόφαση   1607/2023 Απόφαση    
1610/2023 Απόφαση  1611/2023 Απόφαση  1612/2023 Απόφαση  1613/2023 Απόφαση  1614/2023 Απόφαση 
1615/2023 Απόφαση 1616/2023 Απόφαση      
  1621/2023 Απόφαση 1622/2023 Απόφαση 1623/2023 Απόφαση 1624/2023 Απόφαση
1625/2023 Απόφαση 1626/2023 Απόφαση 1627/2023 Απόφαση    
         
 1635/2023 Απόφαση 1636/2023 Απόφαση 1637/2023 Απόφαση 1638/2023 Απόφαση  
    1642/2023 Απόφαση 1643/2023 Απόφαση 1644/2023 Απόφαση
1645/2023 Απόφαση 1646/2023 Απόφαση 1647/2023 Απόφαση    
1650/2023 Απόφαση  1651/2023 Απόφαση  1652/2023 Απόφαση    
         
1660/2023 Απόφαση   1661/2023 Απόφαση   1662/2023 Απόφαση   1663/2023 Απόφαση  
1665/2023 Απόφαση 1666/2023 Απόφαση 1667/2023 Απόφαση 1668/2023 Απόφαση    
    1672/2023 Απόφαση 1673/2023 Απόφαση 1674/2023 Απόφαση
        1679/2023 Απόφαση
      1683/2023 Απόφαση 1684/2023 Απόφαση
  1686/2023 Απόφαση      
  1691/2023 Απόφαση  1692/2023 Απόφαση    
  1696/2023 Απόφαση 1697/2023 Απόφαση 1698/2023 Απόφαση 1699/2023 Απόφαση

1700-1799:

  1701/2023 Απόφαση 1702/2023 Απόφαση 1703/2023 Απόφαση  
  1706/2023 Απόφαση  1707/2023 Απόφαση     
    1712/2023 Απόφαση 1713/2023 Απόφαση 1714/2023 Απόφαση
1715/2023 Απόφαση 1716/2023 Απόφαση 1717/2023 Απόφαση 1718/2023 Απόφαση 1719/2023 Απόφαση
1720/2023 Απόφαση  1721/2023 Απόφαση  1722/2023 Απόφαση 1723/2023 Απόφαση   1724/2023 Απόφαση
1725/2023 Απόφαση 1726/2023 Απόφαση      
  1731/2023 Απόφαση  1732/2023 Απόφαση  1733/2023 Απόφαση   1734/2023 Απόφαση
1735/2023 Απόφαση    1737/2023 Απόφαση 1738/2023 Απόφαση 1739/2023 Απόφαση
    1742/2023 Απόφαση 1743/2023 Απόφαση  
1745/2023 Απόφαση 1746/2023 Απόφαση 1747/2023 Απόφαση   1749/2023 Απόφαση
1750/2023 Απόφαση   1752/2023 Απόφαση 1753/2023 Απόφαση 1754/2023 Απόφαση 
  1756/2023 Απόφαση 1757/2023 Απόφαση 1758/2023 Απόφαση 1759/2023 Απόφαση
         
  1766/2023 Απόφαση 1767/2023 Απόφαση 1768/2023 Απόφαση  
1770/2023 Απόφαση 1771/2023 Απόφαση   1773/2023 Απόφαση 1774/2023 Απόφαση
  1776/2023 Απόφαση      
  1781/2023 Απόφαση   1783/2023 Απόφαση  
  1786/2023 Απόφαση 1787/2023 Απόφαση 1788/2023 Απόφαση 1789/2023 Απόφαση
         
  1796/2023 Απόφαση      

1800-1899:

    1802/2023 Απόφαση   1804/2023 Απόφαση
         
      1813/2023 Απόφαση 1814/2023 Απόφαση
    1817/2023 Απόφαση   1819/2023 Απόφαση
  1821/2023 Απόφαση      
        1829/2023 Απόφαση
      1833/2023 Απόφαση  
1835/2023 Απόφαση     1838/2023 Απόφαση 1839/2023 Απόφαση 
1840/2023 Απόφαση 1841/2023 Απόφαση     1844/2023 Απόφαση 
  1846/2023 Απόφαση  1847/2023 Απόφαση    1849/2023 Απόφαση 
 1850/2023 Απόφαση 1851/2023 Απόφαση      
      1858/2023 Απόφαση 1859/2023 Απόφαση
         
      1868/2023 Απόφαση 1869/2023 Απόφαση
         
         
         
         
1890/2023 Απόφαση 1891/2023 Απόφαση  1892/2023 Απόφαση    1894/2023 Απόφαση
    1897/2023 Απόφαση 1898/2023 Απόφαση  

1900-1999:

        1904/2023 Απόφαση 
 1905/2023 Απόφαση  1906/2023 Απόφαση 1907/2023 Απόφαση     
      1913/2023 Απόφαση  1914/2023 Απόφαση 
 1915/2023 Απόφαση 1916/2023 Απόφαση       
       1923/2023 Απόφαση  
         
  1931/2023 Απόφαση       
         
 1940/2023 Απόφαση 1941/2023 Απόφαση  1942/2023 Απόφαση    1944/2023 Απόφαση