ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2023

1-99:

         
          7/2023 Απόφαση       8/2023 Απόφαση    9/2023 Απόφαση
  10/2023 Απόφαση          13/2023 Απόφαση  
         
         
         
        32/2023 Απόφαση      33/2023 Απόφαση   34/2023 Απόφαση
         
         
         
         
         
         
         
         
   76/2023 Απόφαση      
         
         
         
         

 

100-199:

         
         
         
         
         
         
         
         139/2023 Απόφαση
         
         
         
         
         
         
         
         
       183/2023 Απόφαση  
         
         
         

 

200-299:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

300-399:

         
  306/2023 Απόφαση      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

400-499: 

         
 405/2023 Απόφαση    406/2023 Απόφαση      
 410/2023 Απόφαση        
          419/2023 Απόφαση
         
         
         
         
         
         
         
         459/2023 Απόφαση