ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2023

1-99:

         
5/2023 Απόφαση   7/2023 Απόφαση 8/2023 Απόφαση 9/2023 Απόφαση
10/2023 Απόφαση 11/2023 Απόφαση 12/2023 Απόφαση 13/2023 Απόφαση  
         
         
         
    32/2023 Απόφαση 33/2023 Απόφαση 34/2023 Απόφαση
         
         
         
    52/2023 Απόφαση 53/2023 Απόφαση 54/2023 Απόφαση
55/2023 Απόφαση 56/2023 Απόφαση 57/2023 Απόφαση 58/2023 Απόφαση  
         
  66/2023 Απόφαση   68/2023 Απόφαση 69/2023 Απόφαση
         
  76/2023 Απόφαση      
    82/2023 Απόφαση    
         
         
        99/2023 Απόφαση

100-199:

100/2023 Απόφαση       104/2023 Απόφαση
    107/2023 Απόφαση 108/2023 Απόφαση 109/2023 Απόφαση
110/2023 Απόφαση        
         
  121/2023 Απόφαση 122/2023 Απόφαση    
      128/2023 Απόφαση  
130/2023 Απόφαση        
        139/2023 Απόφαση
140/2023 Απόφαση 141/2023 Απόφαση      
      148/2023 Απόφαση  
         
155/2023 Απόφαση        
  161/2023 Απόφαση 162/2023 Απόφαση 163/2023 Απόφαση 164/2023 Απόφαση
165/2023 Απόφαση        
         
         
      183/2023 Απόφαση  
185/2023 Απόφαση        
         
         

200-299:

200/2023 Απόφαση 201/2023 Απόφαση 202/2023 Απόφαση    
  206/2023 Απόφαση      
  211/2023 Απόφαση 212/2023 Απόφαση    
        219/2023 Απόφαση
    222/2023 Απόφαση    
225/2023 Απόφαση        
230/2023 Απόφαση 231/2023 Απόφαση 232/2023 Απόφαση    
    237/2023 Απόφαση    
         
         
         
255/2023 Απόφαση 256/2023 Απόφαση   258/2023 Απόφαση  
         
         
        274/2023 Απόφαση
    277/2023 Απόφαση    
  281/2023 Απόφαση   283/2023 Απόφαση 284/2023 Απόφαση
         
        294/2023 Απόφαση
         

300-399:

        304/2023 Απόφαση 
  306/2023 Απόφαση   308/2023 Απόφαση 309/2023 Απόφαση
         
         
         
325/2023 Απόφαση        
         
335/2023 Απόφαση 336/2023 Απόφαση      
340/2023 Απόφαση        
         
         
        359/2023 Απόφαση
    362/2023 Απόφαση 363/2023 Απόφαση 364/2023 Απόφαση
365/2023 Απόφαση        
         
         
  381/2023 Απόφαση   383/2023 Απόφαση  
  386/2023 Απόφαση      
390/2023 Απόφαση 391/2023 Απόφαση      
395/2023 Απόφαση     398/2023 Απόφαση  

400-499:

      403/2023 Απόφαση  
405/2023 Απόφαση 406/2023 Απόφαση      
410/2023 Απόφαση     413/2023 Απόφαση  
415/2023 Απόφαση   417/2023 Απόφαση   419/2023 Απόφαση
420/2023 Απόφαση 421/2023 Απόφαση   423/2023 Απόφαση 424/2023 Απόφαση
    427/2023 Απόφαση    
430/2023 Απόφαση     433/2023 Απόφαση  
435/2023 Απόφαση        
         
      448/2023 Απόφαση  
    452/2023 Απόφαση 453/2023 Απόφαση 454/2023 Απόφαση
455/2023 Απόφαση 456/2023 Απόφαση     459/2023 Απόφαση
        464/2023 Απόφαση
    467/2023 Απόφαση    
         
         
  481/2023 Απόφαση     484/2023 Απόφαση
      488/2023 Απόφαση 489/2023 Απόφαση
490/2023 Απόφαση   492/2023 Απόφαση 493/2023 Απόφαση  
    497/2023 Απόφαση   499/2023 Απόφαση

500-599:

500/2023 Απόφαση        
505/2023 Απόφαση 506/2023 Απόφαση      
    512/2023 Απόφαση   514/2023 Απόφαση
515/2023 Απόφαση        
      523/2023 Απόφαση  
         
    532/2023 Απόφαση    
         
         
545/2023 Απόφαση 546/2023 Απόφαση 547/2023 Απόφαση    
    552/2023 Απόφαση    
  556/2023 Απόφαση      
         
      568/2023 Απόφαση  
570/2023 Απόφαση        
  576/2023 Απόφαση      
580/2023 Απόφαση        
    587/2023 Απόφαση    
  591/2023 Απόφαση 592/2023 Απόφαση    
         

600-699:

         
      608/2023 Απόφαση 609/2023 Απόφαση
    612/2023 Απόφαση    
         
  621/2023 Απόφαση 622/2023 Απόφαση 623/2023 Απόφαση  
         
  631/2023 Απόφαση     634/2023 Απόφαση
         
  641/2023 Απόφαση  642/2023 Απόφαση     
         
      653/2023 Απόφαση 654/2023 Απόφαση
         
660/2023 Απόφαση        
         
    672/2023 Απόφαση    
        679/2023 Απόφαση
        684/2023 Απόφαση
    687/2023 Απόφαση 688/2023 Απόφαση  
         
695/2023 Απόφαση   697/2023 Απόφαση   699/2023 Απόφαση

700-799:

700/2023 Απόφαση        
         
    712/2023 Απόφαση 713/2023 Απόφαση 714/2023 Απόφαση
715/2023 Απόφαση  716/2023 Απόφαση       
720/2023 Απόφαση  721/2023 Απόφαση  722/2023 Απόφαση     
  726/2023 Απόφαση      
         
735/2023 Απόφαση         
         
    747/2023 Απόφαση    749/2023 Απόφαση 
750/2023 Απόφαση  751/2023 Απόφαση       
      758/2023 Απόφαση  759/2023 Απόφαση 
  761/2023 Απόφαση  762/2023 Απόφαση     
         
  771/2023 Απόφαση 772/2023 Απόφαση    774/2023 Απόφαση 
  776/2023 Απόφαση       
780/2023 Απόφαση      783/2023 Απόφαση   
      788/2023 Απόφαση  789/2023 Απόφαση 
         
    797/2023 Απόφαση  798/2023 Απόφαση   

800-899:

800/2023 Απόφαση      803/2023 Απόφαση   
        809/2023 Απόφαση 
    812/2023 Απόφαση  813/2023 Απόφαση  814/2023 Απόφαση 
815/2023 Απόφαση    817/2023 Απόφαση  818/2023 Απόφαση  
   821/2023 Απόφαση 822/2023 Απόφαση     
         
         
    837/2023 Απόφαση  838/2023 Απόφαση   
 840/2023 Απόφαση   842/2023 Απόφαση    844/2023 Απόφαση 
  846/2023 Απόφαση       
  851/2023 Απόφαση  852/2023 Απόφαση     
      858/2023 Απόφαση   
      863/2023 Απόφαση  864/2023 Απόφαση 
 865/2023 Απόφαση       869/2023 Απόφαση 
        874/2023 Απόφαση 
875/2023 Απόφαση         
880/2023 Απόφαση      883/2023 Απόφαση  884/2023 Απόφαση 
         
    892/2023 Απόφαση     
        899/2023 Απόφαση 

900-999:

 900/2023 Απόφαση 901/2023 Απόφαση    903/2023 Απόφαση   
        909/2023 Απόφαση 
  911/2023 Απόφαση       
         
920/2023 Απόφαση   921/2023 Απόφαση 922/2023 Απόφαση  923/2023 Απόφαση  924/2023 Απόφαση
925/2023 Απόφαση  926/2023 Απόφαση  927/2023 Απόφαση  928/2023 Απόφαση  929/2023 Απόφαση 
   931/2023 Απόφαση       
    937/2023 Απόφαση     
    942/2023 Απόφαση   943/2023 Απόφαση 944/2023 Απόφαση 
         
         
         
960/2023 Απόφαση    962/2023 Απόφαση  963/2023 Απόφαση   
    967/2023 Απόφαση    
         
         
         
985/2023 Απόφαση  986/2023 Απόφαση       
      993/2023 Απόφαση   
         

1000-1099:

         
    1007/2023 Απόφαση     
    1012/2023 Απόφαση     
         
    1022/2023 Απόφαση  1023/2023 Απόφαση   
      1028/2023 Απόφαση   
         
    1037/2023 Απόφαση     
    1042/2023 Απόφαση  1043/2023 Απόφαση   
         
         
         
         
         
    1072/2023 Απόφαση     
  1076/2023 Απόφαση       
         
         
1090/2023 Απόφαση        1094/2023 Απόφαση 
1095/2023 Απόφαση         

1100-1199:

  1101/2023 Απόφαση       
  1106/2023 Απόφαση  1107/2023 Απόφαση     
         
         
         
         
     1132/2023 Απόφαση    
       1138/2023 Απόφαση  
  1141/2023 Απόφαση        
         
 1150/2023 Απόφαση 1151/2023 Απόφαση  1152/2023 Απόφαση      
         
         
         
    1172/2023 Απόφαση  1173/2023 Απόφαση  1174/2023 Απόφαση 
 1175/2023 Απόφαση        
  1181/2023 Απόφαση    1183/2023 Απόφαση   
  1186/2023 Απόφαση    1188/2023 Απόφαση   
         
         

1200-1299:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

1300-1399: