ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2023

1-99:

1/2023 Απόφαση 2/2023 Απόφαση     4/2023 Απόφαση
5/2023 Απόφαση 6/2023 Απόφαση 7/2023 Απόφαση 8/2023 Απόφαση 9/2023 Απόφαση
10/2023 Απόφαση 11/2023 Απόφαση 12/2023 Απόφαση 13/2023 Απόφαση 14/2023 Απόφαση
15/2023 Απόφαση 16/2023 Απόφαση 17/2023 Απόφαση 18/2023 Απόφαση 19/2023 Απόφαση
20/2023 Απόφαση 21/2023 Απόφαση 22/2023 Απόφαση 23/2023 Απόφαση 24/2023 Απόφαση
25/2023 Απόφαση 26/2023 Απόφαση 27/2023 Απόφαση 28/2023 Απόφαση 29/2023 Απόφαση
30/2023 Απόφαση 31/2023 Απόφαση 32/2023 Απόφαση 33/2023 Απόφαση 34/2023 Απόφαση
35/2023 Απόφαση 36/2023 Απόφαση 37/2023 Απόφαση 38/2023 Απόφαση 39/2023 Απόφαση
40/2023 Απόφαση 41/2023 Απόφαση 42/2023 Απόφαση 43/2023 Απόφαση 44/2023 Απόφαση
45/2023 Απόφαση   47/2023 Απόφαση 48/2023 Απόφαση 49/2023 Απόφαση
50/2023 Απόφαση 51/2023 Απόφαση 52/2023 Απόφαση 53/2023 Απόφαση 54/2023 Απόφαση
55/2023 Απόφαση 56/2023 Απόφαση 57/2023 Απόφαση 58/2023 Απόφαση  
60/2023 Απόφαση 61/2023 Απόφαση 62/2023 Απόφαση   64/2023 Απόφαση
65/2023 Απόφαση 66/2023 Απόφαση 67/2023 Απόφαση 68/2023 Απόφαση 69/2023 Απόφαση
70/2023 Απόφαση 71/2023 Απόφαση 72/2023 Απόφαση 73/2023 Απόφαση 74/2023 Απόφαση
75/2023 Απόφαση 76/2023 Απόφαση 77/2023 Απόφαση 78/2023 Απόφαση 79/2023 Απόφαση
80/2023 Απόφαση 81/2023 Απόφαση 82/2023 Απόφαση 83/2023 Απόφαση 84/2023 Απόφαση
85/2023 Απόφαση 86/2023 Απόφαση 87/2023 Απόφαση   89/2023 Απόφαση
90/2023 Απόφαση 91/2023 Απόφαση 92/2023 Απόφαση 93/2023 Απόφαση 94/2023 Απόφαση
  96/2023 Απόφαση 97/2023 Απόφαση 98/2023 Απόφαση 99/2023 Απόφαση

100-199:

100/2023 Απόφαση       104/2023 Απόφαση
    107/2023 Απόφαση 108/2023 Απόφαση 109/2023 Απόφαση
110/2023 Απόφαση 111/2023 Απόφαση 112/2023 Απόφαση    
  116/2023 Απόφαση 117/2023 Απόφαση 118/2023 Απόφαση 119/2023 Απόφαση
120/2023 Απόφαση 121/2023 Απόφαση 122/2023 Απόφαση 123/2023 Απόφαση  
125/2023 Απόφαση 126/2023 Απόφαση 127/2023 Απόφαση 128/2023 Απόφαση  
130/2023 Απόφαση 131/2023 Απόφαση 132/2023 Απόφαση 133/2023 Απόφαση 134/2023 Απόφαση
135/2023 Απόφαση 136/2023 Απόφαση 137/2023 Απόφαση 138/2023 Απόφαση 139/2023 Απόφαση
140/2023 Απόφαση 141/2023 Απόφαση     144/2023 Απόφαση
145/2023 Απόφαση 146/2023 Απόφαση 147/2023 Απόφαση 148/2023 Απόφαση  149/2023 Απόφαση
150/2023 Απόφαση 151/2023 Απόφαση 152/2023 Απόφαση 153/2023 Απόφαση 154/2023 Απόφαση
155/2023 Απόφαση   157/2023 Απόφαση 158/2023 Απόφαση  
160/2023 Απόφαση 161/2023 Απόφαση 162/2023 Απόφαση 163/2023 Απόφαση 164/2023 Απόφαση
165/2023 Απόφαση 166/2023 Απόφαση 167/2023 Απόφαση 168/2023 Απόφαση 169/2023 Απόφαση
170/2023 Απόφαση 171/2023 Απόφαση 172/2023 Απόφαση 173/2023 Απόφαση 174/2023 Απόφαση
175/2023 Απόφαση 176/2023 Απόφαση 177/2023 Απόφαση 178/2023 Απόφαση 179/2023 Απόφαση
180/2023 Απόφαση 181/2023 Απόφαση 182/2023 Απόφαση 183/2023 Απόφαση 184/2023 Απόφαση
185/2023 Απόφαση 186/2023 Απόφαση 187/2023 Απόφαση 188/2023 Απόφαση 189/2023 Απόφαση
190/2023 Απόφαση   192/2023 Απόφαση 193/2023 Απόφαση 194/2023 Απόφαση
195/2023 Απόφαση 196/2023 Απόφαση 197/2023 Απόφαση 198/2023 Απόφαση 199/2023 Απόφαση

200-299:

200/2023 Απόφαση 201/2023 Απόφαση 202/2023 Απόφαση 203/2023 Απόφαση 204/2023 Απόφαση
205/2023 Απόφαση 206/2023 Απόφαση 207/2023 Απόφαση 208/2023 Απόφαση 209/2023 Απόφαση
210/2023 Απόφαση 211/2023 Απόφαση 212/2023 Απόφαση 213/2023 Απόφαση 214/2023 Απόφαση
215/2023 Απόφαση 216/2023 Απόφαση 217/2023 Απόφαση 218/2023 Απόφαση 219/2023 Απόφαση
220/2023 Απόφαση 221/2023 Απόφαση 222/2023 Απόφαση 223/2023 Απόφαση 224/2023 Απόφαση
225/2023 Απόφαση 226/2023 Απόφαση 227/2023 Απόφαση 228/2023 Απόφαση 229/2023 Απόφαση
230/2023 Απόφαση 231/2023 Απόφαση 232/2023 Απόφαση 233/2023 Απόφαση 234/2023 Απόφαση
235/2023 Απόφαση 236/2023 Απόφαση 237/2023 Απόφαση 238/2023 Απόφαση 239/2023 Απόφαση
  241/2023 Απόφαση 242/2023 Απόφαση 243/2023 Απόφαση 244/2023 Απόφαση
245/2023 Απόφαση 246/2023 Απόφαση 247/2023 Απόφαση 248/2023 Απόφαση 249/2023 Απόφαση
250/2023 Απόφαση 251/2023 Απόφαση 252/2023 Απόφαση 253/2023 Απόφαση 254/2023 Απόφαση
255/2023 Απόφαση 256/2023 Απόφαση 257/2023 Απόφαση 258/2023 Απόφαση 259/2023 Απόφαση
260/2023 Απόφαση 261/2023 Απόφαση 262/2023 Απόφαση 263/2023 Απόφαση 264/2023 Απόφαση
265/2023 Απόφαση 266/2023 Απόφαση 267/2023 Απόφαση 268/2023 Απόφαση 269/2023 Απόφαση
270/2023 Απόφαση 271/2023 Απόφαση 272/2023 Απόφαση 273/2023 Απόφαση 274/2023 Απόφαση
275/2023 Απόφαση 276/2023 Απόφαση 277/2023 Απόφαση 278/2023 Απόφαση 279/2023 Απόφαση
280/2023 Απόφαση 281/2023 Απόφαση 282/2023 Απόφαση 283/2023 Απόφαση 284/2023 Απόφαση
285/2023 Απόφαση 286/2023 Απόφαση 287/2023 Απόφαση 288/2023 Απόφαση 289/2023 Απόφαση
290/2023 Απόφαση 291/2023 Απόφαση 292/2023 Απόφαση 293/2023 Απόφαση 294/2023 Απόφαση
295/2023 Απόφαση 296/2023 Απόφαση 297/2023 Απόφαση 298/2023 Απόφαση 299/2023 Απόφαση

300-399:

300/2023 Απόφαση 301/2023 Απόφαση 302/2023 Απόφαση 303/2023 Απόφαση 304/2023 Απόφαση
305/2023 Απόφαση 306/2023 Απόφαση 307/2023 Απόφαση 308/2023 Απόφαση 309/2023 Απόφαση
  311/2023 Απόφαση 312/2023 Απόφαση 313/2023 Απόφαση 314/2023 Απόφαση
315/2023 Απόφαση 316/2023 Απόφαση 317/2023 Απόφαση 318/2023 Απόφαση 319/2023 Απόφαση
320/2023 Απόφαση 321/2023 Απόφαση 322/2023 Απόφαση 323/2023 Απόφαση 324/2023 Απόφαση
325/2023 Απόφαση 326/2023 Απόφαση 327/2023 Απόφαση 328/2023 Απόφαση 329/2023 Απόφαση
330/2023 Απόφαση 331/2023 Απόφαση 332/2023 Απόφαση    
335/2023 Απόφαση 336/2023 Απόφαση 337/2023 Απόφαση 338/2023 Απόφαση 339/2023 Απόφαση
340/2023 Απόφαση   342/2023 Απόφαση 343/2023 Απόφαση  
    347/2023 Απόφαση 348/2023 Απόφαση 349/2023 Απόφαση
350/2023 Απόφαση 351/2023 Απόφαση      
  356/2023 Απόφαση  357/2023 Απόφαση 358/2023 Απόφαση 359/2023 Απόφαση
360/2023 Απόφαση 361/2023 Απόφαση 362/2023 Απόφαση 363/2023 Απόφαση 364/2023 Απόφαση
365/2023 Απόφαση 366/2023 Απόφαση 367/2023 Απόφαση 368/2023 Απόφαση 369/2023 Απόφαση
370/2023 Απόφαση  371/2023 Απόφαση     374/2023 Απόφαση
375/2023 Απόφαση       379/2023 Απόφαση
380/2023 Απόφαση 381/2023 Απόφαση   383/2023 Απόφαση 384/2023 Απόφαση
  386/2023 Απόφαση  387/2023 Απόφαση   389/2023 Απόφαση
390/2023 Απόφαση 391/2023 Απόφαση      
395/2023 Απόφαση 396/2023 Απόφαση   398/2023 Απόφαση  

400-499:

  401/2023 Απόφαση 402/2023 Απόφαση 403/2023 Απόφαση 404/2023 Απόφαση
405/2023 Απόφαση 406/2023 Απόφαση     409/2023 Απόφαση
410/2023 Απόφαση     413/2023 Απόφαση  
415/2023 Απόφαση 416/2023 Απόφαση 417/2023 Απόφαση 418/2023 Απόφαση 419/2023 Απόφαση
420/2023 Απόφαση 421/2023 Απόφαση 422/2023 Απόφαση 423/2023 Απόφαση 424/2023 Απόφαση
425/2023 Απόφαση 426/2023 Απόφαση 427/2023 Απόφαση 428/2023 Απόφαση 429/2023 Απόφαση
430/2023 Απόφαση 431/2023 Απόφαση 432/2023 Απόφαση 433/2023 Απόφαση 434/2023 Απόφαση
435/2023 Απόφαση   437/2023 Απόφαση 438/2023 Απόφαση 439/2023 Απόφαση
         
      448/2023 Απόφαση 449/2023 Απόφαση
450/2023 Απόφαση 451/2023 Απόφαση 452/2023 Απόφαση 453/2023 Απόφαση 454/2023 Απόφαση
455/2023 Απόφαση 456/2023 Απόφαση  457/2023 Απόφαση 458/2023 Απόφαση 459/2023 Απόφαση
460/2023 Απόφαση 461/2023 Απόφαση     464/2023 Απόφαση
    467/2023 Απόφαση    
      473/2023 Απόφαση  
    477/2023 Απόφαση    
  481/2023 Απόφαση 482/2023 Απόφαση 483/2023 Απόφαση 484/2023 Απόφαση
485/2023 Απόφαση 486/2023 Απόφαση 487/2023 Απόφαση 488/2023 Απόφαση 489/2023 Απόφαση
490/2023 Απόφαση   492/2023 Απόφαση 493/2023 Απόφαση  
    497/2023 Απόφαση 498/2023 Απόφαση 499/2023 Απόφαση

500-599:

500/2023 Απόφαση 501/2023 Απόφαση   503/2023 Απόφαση  
505/2023 Απόφαση 506/2023 Απόφαση      
  511/2023 Απόφαση 512/2023 Απόφαση   514/2023 Απόφαση
515/2023 Απόφαση 516/2023 Απόφαση 517/2023 Απόφαση 518/2023 Απόφαση 519/2023 Απόφαση
520/2023 Απόφαση     523/2023 Απόφαση 524/2023 Απόφαση
525/2023 Απόφαση       529/2023 Απόφαση 
    532/2023 Απόφαση    
535/2023 Απόφαση  536/2023 Απόφαση    538/2023 Απόφαση  539/2023 Απόφαση 
540/2023 Απόφαση     543/2023 Απόφαση  
545/2023 Απόφαση 546/2023 Απόφαση 547/2023 Απόφαση   549/2023 Απόφαση 
550/2023 Απόφαση  551/2023 Απόφαση 552/2023 Απόφαση 553/2023 Απόφαση  
 555/2023 Απόφαση 556/2023 Απόφαση     559/2023 Απόφαση 
560/2023 Απόφαση  561/2023 Απόφαση       
  566/2023 Απόφαση 567/2023 Απόφαση 568/2023 Απόφαση  
570/2023 Απόφαση 571/2023 Απόφαση 572/2023 Απόφαση 573/2023 Απόφαση 574/2023 Απόφαση
  576/2023 Απόφαση 577/2023 Απόφαση     
580/2023 Απόφαση 581/2023 Απόφαση 582/2023 Απόφαση 583/2023 Απόφαση 584/2023 Απόφαση 
585/2023 Απόφαση  586/2023 Απόφαση 587/2023 Απόφαση 588/2023 Απόφαση 589/2023 Απόφαση
  591/2023 Απόφαση 592/2023 Απόφαση    
    597/2023 Απόφαση    

600-699:

600/2023 Απόφαση 601/2023 Απόφαση 602/2023 Απόφαση 603/2023 Απόφαση 604/2023 Απόφαση
605/2023 Απόφαση  606/2023 Απόφαση  607/2023 Απόφαση  608/2023 Απόφαση 609/2023 Απόφαση
    612/2023 Απόφαση 613/2023 Απόφαση 614/2023 Απόφαση
615/2023 Απόφαση  616/2023 Απόφαση       
  621/2023 Απόφαση 622/2023 Απόφαση 623/2023 Απόφαση  
625/2023 Απόφαση 626/2023 Απόφαση 627/2023 Απόφαση   629/2023 Απόφαση
630/2023 Απόφαση 631/2023 Απόφαση 632/2023 Απόφαση    634/2023 Απόφαση
635/2023 Απόφαση 636/2023 Απόφαση 637/2023 Απόφαση 638/2023 Απόφαση 639/2023 Απόφαση
640/2023 Απόφαση 641/2023 Απόφαση 642/2023 Απόφαση   644/2023 Απόφαση 
645/2023 Απόφαση  646/2023 Απόφαση    648/2023 Απόφαση 649/2023 Απόφαση
      653/2023 Απόφαση 654/2023 Απόφαση
  656/2023 Απόφαση 657/2023 Απόφαση   659/2023 Απόφαση
660/2023 Απόφαση   662/2023 Απόφαση 663/2023 Απόφαση  
665/2023 Απόφαση 666/2023 Απόφαση 667/2023 Απόφαση   669/2023 Απόφαση
670/2023 Απόφαση   672/2023 Απόφαση 673/2023 Απόφαση  674/2023 Απόφαση
 675/2023 Απόφαση   677/2023 Απόφαση 678/2023 Απόφαση 679/2023 Απόφαση
  681/2023 Απόφαση   683/2023 Απόφαση 684/2023 Απόφαση
  686/2023 Απόφαση  687/2023 Απόφαση 688/2023 Απόφαση 689/2023 Απόφαση
690/2023 Απόφαση 691/2023 Απόφαση      
695/2023 Απόφαση 696/2023 Απόφαση 697/2023 Απόφαση 698/2023 Απόφαση 699/2023 Απόφαση

700-799:

700/2023 Απόφαση   702/2023 Απόφαση    
         
    712/2023 Απόφαση 713/2023 Απόφαση 714/2023 Απόφαση
715/2023 Απόφαση 716/2023 Απόφαση      
720/2023 Απόφαση 721/2023 Απόφαση 722/2023 Απόφαση    
  726/2023 Απόφαση     729/2023 Απόφαση
         
735/2023 Απόφαση   737/2023 Απόφαση    
      743/2023 Απόφαση  
    747/2023 Απόφαση 748/2023 Απόφαση 749/2023 Απόφαση
750/2023 Απόφαση 751/2023 Απόφαση      
      758/2023 Απόφαση 759/2023 Απόφαση
760/2023 Απόφαση 761/2023 Απόφαση 762/2023 Απόφαση    
         
  771/2023 Απόφαση 772/2023 Απόφαση   774/2023 Απόφαση
  776/2023 Απόφαση      
780/2023 Απόφαση     783/2023 Απόφαση  
      788/2023 Απόφαση 789/2023 Απόφαση
         
    797/2023 Απόφαση 798/2023 Απόφαση  

800-899:

800/2023 Απόφαση     803/2023 Απόφαση  
        809/2023 Απόφαση
    812/2023 Απόφαση 813/2023 Απόφαση 814/2023 Απόφαση
815/2023 Απόφαση   817/2023 Απόφαση 818/2023 Απόφαση  
820/2023 Απόφαση 821/2023 Απόφαση 822/2023 Απόφαση    
         
         
    837/2023 Απόφαση 838/2023 Απόφαση  
840/2023 Απόφαση   842/2023 Απόφαση   844/2023 Απόφαση
845/2023 Απόφαση 846/2023 Απόφαση      
  851/2023 Απόφαση 852/2023 Απόφαση    
      858/2023 Απόφαση  
      863/2023 Απόφαση 864/2023 Απόφαση
865/2023 Απόφαση       869/2023 Απόφαση
        874/2023 Απόφαση
875/2023 Απόφαση        
880/2023 Απόφαση     883/2023 Απόφαση 884/2023 Απόφαση
         
    892/2023 Απόφαση    
        899/2023 Απόφαση

900-999:

900/2023 Απόφαση 901/2023 Απόφαση   903/2023 Απόφαση  
        909/2023 Απόφαση
910/2023 Απόφαση 911/2023 Απόφαση      
         
920/2023 Απόφαση 921/2023 Απόφαση 922/2023 Απόφαση 923/2023 Απόφαση 924/2023 Απόφαση
925/2023 Απόφαση 926/2023 Απόφαση 927/2023 Απόφαση 928/2023 Απόφαση 929/2023 Απόφαση
  931/2023 Απόφαση      
    937/2023 Απόφαση    
    942/2023 Απόφαση 943/2023 Απόφαση 944/2023 Απόφαση
         
        954/2023 Απόφαση
955/2023 Απόφαση 956/2023 Απόφαση      
960/2023 Απόφαση   962/2023 Απόφαση 963/2023 Απόφαση  
    967/2023 Απόφαση 968/2023 Απόφαση 969/2023 Απόφαση
         
         
         
985/2023 Απόφαση 986/2023 Απόφαση      
      993/2023 Απόφαση 994/2023 Απόφαση
995/2023 Απόφαση 996/2023 Απόφαση 997/2023 Απόφαση 998/2023 Απόφαση  

1000-1099:

         
    1007/2023 Απόφαση    
1010/2023 Απόφαση   1012/2023 Απόφαση 1013/2023 Απόφαση  
1015/2023 Απόφαση        
    1022/2023 Απόφαση 1023/2023 Απόφαση  
  1026/2023 Απόφαση 1027/2023 Απόφαση 1028/2023 Απόφαση  
         
1035/2023 Απόφαση 1036/2023 Απόφαση 1037/2023 Απόφαση    
    1042/2023 Απόφαση 1043/2023 Απόφαση  
        1049/2023 Απόφαση
1050/2023 Απόφαση        
         
         
      1068/2023 Απόφαση 1069/2023 Απόφαση
1070/2023 Απόφαση 1071/2023 Απόφαση 1072/2023 Απόφαση    
  1076/2023 Απόφαση   1078/2023 Απόφαση  
         
    1087/2023 Απόφαση    
1090/2023 Απόφαση       1094/2023 Απόφαση
1095/2023 Απόφαση 1096/2023 Απόφαση      

1100-1199:

  1101/2023 Απόφαση      
  1106/2023 Απόφαση 1107/2023 Απόφαση    
  1111/2023 Απόφαση 1112/2023 Απόφαση    
         
  1121/2023 Απόφαση 1122/2023 Απόφαση    
    1127/2023 Απόφαση    
    1132/2023 Απόφαση    
      1138/2023 Απόφαση 1139/2023 Απόφαση
  1141/2023 Απόφαση   1143/2023 Απόφαση 1144/2023 Απόφαση
         
1150/2023 Απόφαση 1151/2023 Απόφαση 1152/2023 Απόφαση    
  1156/2023 Απόφαση 1157/2023 Απόφαση 1158/2023 Απόφαση 1159/2023 Απόφαση
         
         
    1172/2023 Απόφαση 1173/2023 Απόφαση 1174/2023 Απόφαση
1175/2023 Απόφαση   1177/2023 Απόφαση    
  1181/2023 Απόφαση   1183/2023 Απόφαση  
  1186/2023 Απόφαση   1188/2023 Απόφαση 1189/2023 Απόφαση
    1192/2023 Απόφαση 1193/2023 Απόφαση 1194/2023 Απόφαση
  1196/2023 Απόφαση 1197/2023 Απόφαση 1198/2023 Απόφαση  

1200-1299:

        1204/2023 Απόφαση
1205/2023 Απόφαση     1208/2023 Απόφαση 1209/2023 Απόφαση
1210/2023 Απόφαση 1211/2023 Απόφαση 1212/2023 Απόφαση 1213/2023 Απόφαση  
  1216/2023 Απόφαση 1217/2023 Απόφαση 1218/2023 Απόφαση  
    1222/2023 Απόφαση 1223/2023 Απόφαση  
         
1230/2023 Απόφαση 1231/2023 Απόφαση 1232/2023 Απόφαση   1234/2023 Απόφαση
  1236/2023 Απόφαση      
         
1245/2023 Απόφαση 1246/2023 Απόφαση      
1250/2023 Απόφαση 1251/2023 Απόφαση      
  1256/2023 Απόφαση   1258/2023 Απόφαση  
1260/2023 Απόφαση 1261/2023 Απόφαση      
1265/2023 Απόφαση        
        1274/2023 Απόφαση
         
  1281/2023 Απόφαση   1283/2023 Απόφαση 1284/2023 Απόφαση
1285/2023 Απόφαση 1286/2023 Απόφαση 1287/2023 Απόφαση 1288/2023 Απόφαση  
1290/2023 Απόφαση 1291/2023 Απόφαση 1292/2023 Απόφαση 1293/2023 Απόφαση 1294/2023 Απόφαση
1295/2023 Απόφαση   1297/2023 Απόφαση 1298/2023 Απόφαση  

1300-1399:

    1302/2023 Απόφαση    
    1307/2023 Απόφαση    
1310/2023 Απόφαση 1311/2023 Απόφαση 1312/2023 Απόφαση 1313/2023 Απόφαση 1314/2023 Απόφαση
         
      1323/2023 Απόφαση 1324/2023 Απόφαση
1325/2023 Απόφαση 1326/2023 Απόφαση      
         
1335/2023 Απόφαση 1336/2023 Απόφαση 1337/2023 Απόφαση 1338/2023 Απόφαση 1339/2023 Απόφαση
1340/2023 Απόφαση        
      1348/2023 Απόφαση  
         
    1357/2023 Απόφαση    
    1362/2023 Απόφαση    
  1366/2023 Απόφαση 1367/2023 Απόφαση 1368/2023 Απόφαση  
  1371/2023 Απόφαση      
    1377/2023 Απόφαση 1378/2023 Απόφαση 1379/2023 Απόφαση
1380/2023 Απόφαση        
         
      1393/2023 Απόφαση 1394/2023 Απόφαση
  1396/2023 Απόφαση 1397/2023 Απόφαση 1398/2023 Απόφαση  

1400-1499:

         
1405/2023 Απόφαση 1406/2023 Απόφαση      
1410/2023 Απόφαση        
         
1420/2023 Απόφαση     1423/2023 Απόφαση 1424/2023 Απόφαση
1425/2023 Απόφαση     1428/2023 Απόφαση 1429/2023 Απόφαση
1430/2023 Απόφαση        
1435/2023 Απόφαση 1436/2023 Απόφαση     1439/2023 Απόφαση
1440/2023 Απόφαση 1441/2023 Απόφαση      
        1449/2023 Απόφαση
1450/2023 Απόφαση 1451/2023 Απόφαση   1453/2023 Απόφαση  
  1456/2023 Απόφαση 1457/2023 Απόφαση    
    1462/2023 Απόφαση    
  1466/2023 Απόφαση      
    1472/2023 Απόφαση    
        1479/2023 Απόφαση
  1481/2023 Απόφαση 1482/2023 Απόφαση    
1485/2023 Απόφαση 1486/2023 Απόφαση      
        1494/2023 Απόφαση
1495/2023 Απόφαση        

1500-1599:

  1501/2023 Απόφαση     1504/2023 Απόφαση
      1508/2023 Απόφαση 1509/2023 Απόφαση
        1514/2023 Απόφαση
1515/2023 Απόφαση        
      1523/2023 Απόφαση  
      1528/2023 Απόφαση 1529/2023 Απόφαση
1530/2023 Απόφαση 1531/2023 Απόφαση      
         
    1542/2023 Απόφαση 1543/2023 Απόφαση 1544/2023 Απόφαση
        1549/2023 Απόφαση
         
      1558/2023 Απόφαση  
  1561/2023 Απόφαση 1562/2023 Απόφαση 1563/2023 Απόφαση 1564/2023 Απόφαση
1565/2023 Απόφαση 1566/2023 Απόφαση 1567/2023 Απόφαση 1568/2023 Απόφαση 1569/2023 Απόφαση
1570/2023 Απόφαση 1571/2023 Απόφαση 1572/2023 Απόφαση 1573/2023 Απόφαση 1574/2023 Απόφαση
1575/2023 Απόφαση        
    1582/2023 Απόφαση   1584/2023 Απόφαση
1585/2023 Απόφαση 1586/2023 Απόφαση      
1590/2023 Απόφαση 1591/2023 Απόφαση      
      1598/2023 Απόφαση 1599/2023 Απόφαση

1600-1699:

         
1605/2023 Απόφαση   1607/2023 Απόφαση    
         
1615/2023 Απόφαση 1616/2023 Απόφαση      
  1621/2023 Απόφαση 1622/2023 Απόφαση 1623/2023 Απόφαση 1624/2023 Απόφαση
1625/2023 Απόφαση 1626/2023 Απόφαση 1627/2023 Απόφαση    
         
  1636/2023 Απόφαση 1637/2023 Απόφαση 1638/2023 Απόφαση  
    1642/2023 Απόφαση 1643/2023 Απόφαση 1644/2023 Απόφαση
1645/2023 Απόφαση 1646/2023 Απόφαση 1647/2023 Απόφαση    
    1652/2023 Απόφαση    
         
         
1665/2023 Απόφαση 1666/2023 Απόφαση 1667/2023 Απόφαση    
    1672/2023 Απόφαση 1673/2023 Απόφαση 1674/2023 Απόφαση
        1679/2023 Απόφαση
      1683/2023 Απόφαση 1684/2023 Απόφαση
  1686/2023 Απόφαση      
  1691/2023 Απόφαση      
  1696/2023 Απόφαση 1697/2023 Απόφαση 1698/2023 Απόφαση 1699/2023 Απόφαση

1700-1799:

  1701/2023 Απόφαση 1702/2023 Απόφαση 1703/2023 Απόφαση  
         
    1712/2023 Απόφαση 1713/2023 Απόφαση 1714/2023 Απόφαση
1715/2023 Απόφαση 1716/2023 Απόφαση 1717/2023 Απόφαση 1718/2023 Απόφαση 1719/2023 Απόφαση
         
1725/2023 Απόφαση 1726/2023 Απόφαση      
         
      1738/2023 Απόφαση  
      1743/2023 Απόφαση  
1745/2023 Απόφαση       1749/2023 Απόφαση
    1752/2023 Απόφαση 1753/2023 Απόφαση  
      1758/2023 Απόφαση 1759/2023 Απόφαση
         
  1766/2023 Απόφαση 1767/2023 Απόφαση 1768/2023 Απόφαση  
1770/2023 Απόφαση 1771/2023 Απόφαση     1774/2023 Απόφαση
  1776/2023 Απόφαση      
  1781/2023 Απόφαση   1783/2023 Απόφαση  
  1786/2023 Απόφαση      
         
         

1800-1899:

         
         
        1814/2023 Απόφαση
    1817/2023 Απόφαση   1819/2023 Απόφαση
  1821/2023 Απόφαση      
        1829/2023 Απόφαση
         
      1838/2023 Απόφαση  
1840/2023 Απόφαση 1841/2023 Απόφαση      
         
  1851/2023 Απόφαση      
      1858/2023 Απόφαση 1859/2023 Απόφαση
         
      1868/2023 Απόφαση 1869/2023 Απόφαση
         
         
         
         
1890/2023 Απόφαση       1894/2023 Απόφαση
    1897/2023 Απόφαση 1898/2023 Απόφαση  

1900-1999:

         
         
         
         
         
         
         
         
        1944/2023 Απόφαση