ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2021

A1-A99:

  A1/2021 Απόφαση A2/2021 Απόφαση A3/2021 Απόφαση A4/2021 Απόφαση
A5/2021 Απόφαση A6/2021 Απόφαση A7/2021 Απόφαση A8/2021 Απόφαση A9/2021 Απόφαση
A10/2021 Απόφαση A11/2021 Απόφαση A12/2021 Απόφαση A13/2021 Απόφαση A14/2021 Απόφαση
A15/2021 Απόφαση A16/2021 Απόφαση A17/2021 Απόφαση A18/2021 Απόφαση A19/2021 Απόφαση
A20/2021 Απόφαση A21/2021 Απόφαση A22/2021 Απόφαση A23/2021 Απόφαση A24/2021 Απόφαση
A25/2021 Απόφαση A26/2021 Απόφαση   A28/2021 Απόφαση A29/2021 Απόφαση
A30/2021 Απόφαση   A32/2021 Απόφαση A33/2021 Απόφαση A34/2021 Απόφαση
A35/2021 Απόφαση A36/2021 Απόφαση   A38/2021 Απόφαση A39/2021 Απόφαση
A40/2021 Απόφαση A41/2021 Απόφαση A42/2021 Απόφαση A43/2021 Απόφαση A44/2021 Απόφαση
A45/2021 Απόφαση A46/2021 Απόφαση A47/2021 Απόφαση A48/2021 Απόφαση A49/2021 Απόφαση
A50/2021 Απόφαση A51/2021 Απόφαση A52/2021 Απόφαση A53/2021 Απόφαση A54/2021 Απόφαση
A55/2021 Απόφαση A56/2021 Απόφαση A57/2021 Απόφαση A58/2021 Απόφαση A59/2021 Απόφαση
A60/2021 Απόφαση A61/2021 Απόφαση A62/2021 Απόφαση A63/2021 Απόφαση A64/2021 Απόφαση
A65/2021 Απόφαση A66/2021 Απόφαση A67/2021 Απόφαση A68/2021 Απόφαση A69/2021 Απόφαση
A70/2021 Απόφαση A71/2021 Απόφαση A72/2021 Απόφαση A73/2021 Απόφαση A74/2021 Απόφαση
A75/2021 Απόφαση A76/2021 Απόφαση A77/2021 Απόφαση A78/2021 Απόφαση A79/2021 Απόφαση
A80/2021 Απόφαση A81/2021 Απόφαση A82/2021 Απόφαση A83/2021 Απόφαση A84/2021 Απόφαση
A85/2021 Απόφαση A86/2021 Απόφαση A87/2021 Απόφαση A88/2021 Απόφαση A89/2021 Απόφαση
  A91/2021 Απόφαση A92/2021 Απόφαση A93/2021 Απόφαση A94/2021 Απόφαση
A95/2021 Απόφαση A96/2021 Απόφαση A97/2021 Απόφαση A98/2021 Απόφαση A99/2021 Απόφαση

A100-A199:

A100/2021 Απόφαση A101/2021 Απόφαση A102/2021 Απόφαση A103/2021 Απόφαση A104/2021 Απόφαση
A105/2021 Απόφαση A106/2021 Απόφαση A107/2021 Απόφαση A108/2021 Απόφαση A109/2021 Απόφαση
A110/2021 Απόφαση A111/2021 Απόφαση A112/2021 Απόφαση A113/2021 Απόφαση A114/2021 Απόφαση
A115/2021 Απόφαση A116/2021 Απόφαση A117/2021 Απόφαση A118/2021 Απόφαση A119/2021 Απόφαση
A120/2021 Απόφαση A121/2021 Απόφαση A122/2021 Απόφαση    
A125/2021 Απόφαση A126/2021 Απόφαση A127/2021 Απόφαση A128/2021 Απόφαση A129/2021 Απόφαση
A130/2021 Απόφαση A131/2021 Απόφαση A132/2021 Απόφαση A133/2021 Απόφαση A134/2021 Απόφαση
A135/2021 Απόφαση   A137/2021 Απόφαση A138/2021 Απόφαση A139/2021 Απόφαση
A140/2021 Απόφαση A141/2021 Απόφαση A142/2021 Απόφαση A143/2021 Απόφαση A144/2021 Απόφαση
A145/2021 Απόφαση A146/2021 Απόφαση A147/2021 Απόφαση A148/2021 Απόφαση A149/2021 Απόφαση
A150/2021 Απόφαση A151/2021 Απόφαση A152/2021 Απόφαση A153/2021 Απόφαση A154/2021 Απόφαση
A155/2021 Απόφαση A156/2021 Απόφαση A157/2021 Απόφαση A158/2021 Απόφαση A159/2021 Απόφαση
  A161/2021 Απόφαση A162/2021 Απόφαση A163/2021 Απόφαση A164/2021 Απόφαση
A165/2021 Απόφαση   A167/2021 Απόφαση A168/2021 Απόφαση A169/2021 Απόφαση
A170/2021 Απόφαση A171/2021 Απόφαση A172/2021 Απόφαση A173/2021 Απόφαση A174/2021 Απόφαση
A175/2021 Απόφαση A176/2021 Απόφαση A177/2021 Απόφαση A178/2021 Απόφαση A179/2021 Απόφαση
A180/2021 Απόφαση A181/2021 Απόφαση A182/2021 Απόφαση A183/2021 Απόφαση A184/2021 Απόφαση
A185/2021 Απόφαση A186/2021 Απόφαση A187/2021 Απόφαση A188/2021 Απόφαση A189/2021 Απόφαση
A190/2021 Απόφαση   A192/2021 Απόφαση A193/2021 Απόφαση A194/2021 Απόφαση
A195/2021 Απόφαση A196/2021 Απόφαση A197/2021 Απόφαση A198/2021 Απόφαση A199/2021 Απόφαση

A200-A299:

A200/2021 Απόφαση A201/2021 Απόφαση A202/2021 Απόφαση A203/2021 Απόφαση A204/2021 Απόφαση
A205/2021 Απόφαση A206/2021 Απόφαση A207/2021 Απόφαση A208/2021 Απόφαση A209/2021 Απόφαση
A210/2021 Απόφαση A211/2021 Απόφαση A212/2021 Απόφαση A213/2021 Απόφαση A214/2021 Απόφαση
A215/2021 Απόφαση A216/2021 Απόφαση A217/2021 Απόφαση A218/2021 Απόφαση A219/2021 Απόφαση
A220/2021 Απόφαση A221/2021 Απόφαση A222/2021 Απόφαση A223/2021 Απόφαση A224/2021 Απόφαση
A225/2021 Απόφαση A226/2021 Απόφαση A227/2021 Απόφαση A228/2021 Απόφαση A229/2021 Απόφαση
A230/2021 Απόφαση A231/2021 Απόφαση A232/2021 Απόφαση A233/2021 Απόφαση A234/2021 Απόφαση
A235/2021 Απόφαση A236/2021 Απόφαση A237/2021 Απόφαση A238/2021 Απόφαση A239/2021 Απόφαση
A240/2021 Απόφαση A241/2021 Απόφαση A242/2021 Απόφαση A243/2021 Απόφαση A244/2021 Απόφαση
A245/2021 Απόφαση A246/2021 Απόφαση A247/2021 Απόφαση A248/2021 Απόφαση A249/2021 Απόφαση
A250/2021 Απόφαση A251/2021 Απόφαση A252/2021 Απόφαση A253/2021 Απόφαση A254/2021 Απόφαση
A255/2021 Απόφαση A256/2021 Απόφαση A257/2021 Απόφαση A258/2021 Απόφαση A259/2021 Απόφαση
A260/2021 Απόφαση A261/2021 Απόφαση A262/2021 Απόφαση A263/2021 Απόφαση A264/2021 Απόφαση
A265/2021 Απόφαση A266/2021 Απόφαση A267/2021 Απόφαση A268/2021 Απόφαση A269/2021 Απόφαση
A270/2021 Απόφαση A271/2021 Απόφαση A272/2021 Απόφαση A273/2021 Απόφαση A274/2021 Απόφαση
A275/2021 Απόφαση A276/2021 Απόφαση A277/2021 Απόφαση A278/2021 Απόφαση A279/2021 Απόφαση
A280/2021 Απόφαση A281/2021 Απόφαση A282/2021 Απόφαση A283/2021 Απόφαση A284/2021 Απόφαση
A285/2021 Απόφαση A286/2021 Απόφαση A287/2021 Απόφαση A288/2021 Απόφαση A289/2021 Απόφαση
A290/2021 Απόφαση A291/2021 Απόφαση A292/2021 Απόφαση A293/2021 Απόφαση A294/2021 Απόφαση
A295/2021 Απόφαση A296/2021 Απόφαση A297/2021 Απόφαση A298/2021 Απόφαση A299/2021 Απόφαση

A300-A399:

A300/2021 Απόφαση A301/2021 Απόφαση A302/2021 Απόφαση A303/2021 Απόφαση A304/2021 Απόφαση
A305/2021 Απόφαση A306/2021 Απόφαση A307/2021 Απόφαση A308/2021 Απόφαση A309/2021 Απόφαση
A310/2021 Απόφαση A311/2021 Απόφαση A312/2021 Απόφαση A313/2021 Απόφαση A314/2021 Απόφαση
A315/2021 Απόφαση A316/2021 Απόφαση A317/2021 Απόφαση A318/2021 Απόφαση A319/2021 Απόφαση
A320/2021 Απόφαση A321/2021 Απόφαση A322/2021 Απόφαση A323/2021 Απόφαση A324/2021 Απόφαση
A325/2021 Απόφαση A326/2021 Απόφαση A327/2021 Απόφαση A328/2021 Απόφαση A329/2021 Απόφαση
A330/2021 Απόφαση A331/2021 Απόφαση A332/2021 Απόφαση A333/2021 Απόφαση A334/2021 Απόφαση
A335/2021 Απόφαση A336/2021 Απόφαση A337/2021 Απόφαση A338/2021 Απόφαση A339/2021 Απόφαση
A340/2021 Απόφαση A341/2021 Απόφαση A342/2021 Απόφαση A343/2021 Απόφαση A344/2021 Απόφαση
A345/2021 Απόφαση A346/2021 Απόφαση A347/2021 Απόφαση A348/2021 Απόφαση A349/2021 Απόφαση
A350/2021 Απόφαση A351/2021 Απόφαση A352/2021 Απόφαση A353/2021 Απόφαση A354/2021 Απόφαση
A355/2021 Απόφαση A356/2021 Απόφαση A357/2021 Απόφαση A358/2021 Απόφαση A359/2021 Απόφαση
A360/2021 Απόφαση A361/2021 Απόφαση A362/2021 Απόφαση A363/2021 Απόφαση A364/2021 Απόφαση
A365/2021 Απόφαση A366/2021 Απόφαση A367/2021 Απόφαση A368/2021 Απόφαση A369/2021 Απόφαση
A370/2021 Απόφαση A371/2021 Απόφαση A372/2021 Απόφαση A373/2021 Απόφαση A374/2021 Απόφαση
A375/2021 Απόφαση A376/2021 Απόφαση A377/2021 Απόφαση A378/2021 Απόφαση A379/2021 Απόφαση
A380/2021 Απόφαση A381/2021 Απόφαση A382/2021 Απόφαση A383/2021 Απόφαση A384/2021 Απόφαση
A385/2021 Απόφαση A386/2021 Απόφαση A387/2021 Απόφαση A388/2021 Απόφαση A389/2021 Απόφαση
A390/2021 Απόφαση A391/2021 Απόφαση A392/2021 Απόφαση A393/2021 Απόφαση A394/2021 Απόφαση
A395/2021 Απόφαση A396/2021 Απόφαση A397/2021 Απόφαση A398/2021 Απόφαση A399/2021 Απόφαση

A400-A499:

A400/2021 Απόφαση A401/2021 Απόφαση A402/2021 Απόφαση A403/2021 Απόφαση A404/2021 Απόφαση
A405/2021 Απόφαση A406/2021 Απόφαση A407/2021 Απόφαση A408/2021 Απόφαση A409/2021 Απόφαση
A410/2021 Απόφαση A411/2021 Απόφαση A412/2021 Απόφαση A413/2021 Απόφαση A414/2021 Απόφαση
A415/2021 Απόφαση A416/2021 Απόφαση A417/2021 Απόφαση A418/2021 Απόφαση A419/2021 Απόφαση
A420/2021 Απόφαση A421/2021 Απόφαση A422/2021 Απόφαση A423/2021 Απόφαση A424/2021 Απόφαση
A425/2021 Απόφαση A426/2021 Απόφαση A427/2021 Απόφαση A428/2021 Απόφαση A429/2021 Απόφαση
A430/2021 Απόφαση A431/2021 Απόφαση A432/2021 Απόφαση A433/2021 Απόφαση A434/2021 Απόφαση
A435/2021 Απόφαση A436/2021 Απόφαση A437/2021 Απόφαση A438/2021 Απόφαση A439/2021 Απόφαση
A440/2021 Απόφαση A441/2021 Απόφαση A442/2021 Απόφαση A443/2021 Απόφαση A444/2021 Απόφαση
A445/2021 Απόφαση A446/2021 Απόφαση A447/2021 Απόφαση A448/2021 Απόφαση A449/2021 Απόφαση
A450/2021 Απόφαση   A452/2021 Απόφαση A453/2021 Απόφαση A454/2021 Απόφαση
A455/2021 Απόφαση A456/2021 Απόφαση A457/2021 Απόφαση A458/2021 Απόφαση A459/2021 Απόφαση
A460/2021 Απόφαση A461/2021 Απόφαση A462/2021 Απόφαση A463/2021 Απόφαση A464/2021 Απόφαση
A465/2021 Απόφαση A466/2021 Απόφαση A467/2021 Απόφαση A468/2021 Απόφαση A469/2021 Απόφαση
A470/2021 Απόφαση A471/2021 Απόφαση A472/2021 Απόφαση A473/2021 Απόφαση A474/2021 Απόφαση
A475/2021 Απόφαση A476/2021 Απόφαση A477/2021 Απόφαση A478/2021 Απόφαση A479/2021 Απόφαση
A480/2021 Απόφαση A481/2021 Απόφαση A482/2021 Απόφαση A483/2021 Απόφαση A484/2021 Απόφαση
A485/2021 Απόφαση A486/2021 Απόφαση A487/2021 Απόφαση A488/2021 Απόφαση A489/2021 Απόφαση
  A491/2021 Απόφαση A492/2021 Απόφαση A493/2021 Απόφαση A494/2021 Απόφαση
A495/2021 Απόφαση A496/2021 Απόφαση A497/2021 Απόφαση A498/2021 Απόφαση A499/2021 Απόφαση

A500-A599:

A500/2021 Απόφαση A501/2021 Απόφαση A502/2021 Απόφαση A503/2021 Απόφαση A504/2021 Απόφαση
A505/2021 Απόφαση A506/2021 Απόφαση A507/2021 Απόφαση A508/2021 Απόφαση A509/2021 Απόφαση
A510/2021 Απόφαση A511/2021 Απόφαση A512/2021 Απόφαση A513/2021 Απόφαση A514/2021 Απόφαση
A515/2021 Απόφαση A516/2021 Απόφαση A517/2021 Απόφαση A518/2021 Απόφαση A519/2021 Απόφαση
A520/2021 Απόφαση A521/2021 Απόφαση A522/2021 Απόφαση A523/2021 Απόφαση A524/2021 Απόφαση
A525/2021 Απόφαση A526/2021 Απόφαση A527/2021 Απόφαση A528/2021 Απόφαση A529/2021 Απόφαση
A530/2021 Απόφαση A531/2021 Απόφαση A532/2021 Απόφαση A533/2021 Απόφαση A534/2021 Απόφαση
A535/2021 Απόφαση A536/2021 Απόφαση A537/2021 Απόφαση A538/2021 Απόφαση A539/2021 Απόφαση
A540/2021 Απόφαση A541/2021 Απόφαση A542/2021 Απόφαση   A544/2021 Απόφαση
A545/2021 Απόφαση A546/2021 Απόφαση A547/2021 Απόφαση A548/2021 Απόφαση A549/2021 Απόφαση
A550/2021 Απόφαση A551/2021 Απόφαση A552/2021 Απόφαση A553/2021 Απόφαση A554/2021 Απόφαση
A555/2021 Απόφαση A556/2021 Απόφαση A557/2021 Απόφαση A558/2021 Απόφαση A559/2021 Απόφαση
A560/2021 Απόφαση A561/2021 Απόφαση A562/2021 Απόφαση A563/2021 Απόφαση A564/2021 Απόφαση
A565/2021 Απόφαση A566/2021 Απόφαση A567/2021 Απόφαση A568/2021 Απόφαση A569/2021 Απόφαση
A570/2021 Απόφαση A571/2021 Απόφαση A572/2021 Απόφαση A573/2021 Απόφαση A574/2021 Απόφαση
A575/2021 Απόφαση A576/2021 Απόφαση A577/2021 Απόφαση A578/2021 Απόφαση A579/2021 Απόφαση
A580/2021 Απόφαση A581/2021 Απόφαση A582/2021 Απόφαση A583/2021 Απόφαση A584/2021 Απόφαση
A585/2021 Απόφαση A586/2021 Απόφαση A587/2021 Απόφαση A588/2021 Απόφαση A589/2021 Απόφαση
A590/2021 Απόφαση A591/2021 Απόφαση   A593/2021 Απόφαση A594/2021 Απόφαση
A595/2021 Απόφαση A596/2021 Απόφαση A597/2021 Απόφαση A598/2021 Απόφαση A599/2021 Απόφαση

A600-A699:

A600/2021 Απόφαση A601/2021 Απόφαση A602/2021 Απόφαση A603/2021 Απόφαση A604/2021 Απόφαση
A605/2021 Απόφαση A606/2021 Απόφαση A607/2021 Απόφαση A608/2021 Απόφαση A609/2021 Απόφαση
A610/2021 Απόφαση A611/2021 Απόφαση A612/2021 Απόφαση A613/2021 Απόφαση A614/2021 Απόφαση
A615/2021 Απόφαση A616/2021 Απόφαση A617/2021 Απόφαση A618/2021 Απόφαση A619/2021 Απόφαση
A620/2021 Απόφαση A621/2021 Απόφαση A622/2021 Απόφαση A623/2021 Απόφαση A624/2021 Απόφαση
A625/2021 Απόφαση A626/2021 Απόφαση A627/2021 Απόφαση A628/2021 Απόφαση A629/2021 Απόφαση
A630/2021 Απόφαση A631/2021 Απόφαση A632/2021 Απόφαση A633/2021 Απόφαση A634/2021 Απόφαση
A635/2021 Απόφαση A636/2021 Απόφαση A637/2021 Απόφαση A638/2021 Απόφαση A639/2021 Απόφαση
A640/2021 Απόφαση A641/2021 Απόφαση A642/2021 Απόφαση A643/2021 Απόφαση A644/2021 Απόφαση
A645/2021 Απόφαση A646/2021 Απόφαση A647/2021 Απόφαση A648/2021 Απόφαση A649/2021 Απόφαση
A650/2021 Απόφαση A651/2021 Απόφαση A652/2021 Απόφαση A653/2021 Απόφαση A654/2021 Απόφαση
A655/2021 Απόφαση A656/2021 Απόφαση A657/2021 Απόφαση A658/2021 Απόφαση A659/2021 Απόφαση
A660/2021 Απόφαση A661/2021 Απόφαση A662/2021 Απόφαση A663/2021 Απόφαση A664/2021 Απόφαση
A665/2021 Απόφαση A666/2021 Απόφαση A667/2021 Απόφαση A668/2021 Απόφαση A669/2021 Απόφαση
A670/2021 Απόφαση A671/2021 Απόφαση A672/2021 Απόφαση A673/2021 Απόφαση A674/2021 Απόφαση
A675/2021 Απόφαση        
         
         
         
         

A700-A799:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

A800-A899:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

A900-A999:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

A1000-A1099:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

A1100-A1199:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

A1200-A1299:

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    A1282/2021 Απόφαση