ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

1-99:

 1/2018 Απόφαση 2/2018 Απόφαση 3/2018 Απόφαση 4/2018 Απόφαση 
 6/2018 Απόφαση 7/2018 Απόφαση 8/2018 Απόφαση 9/2018 Απόφαση 
10/2018 Απόφαση 11/2018 Απόφαση 12/2018 Απόφαση 13/2018 Απόφαση 14/2018 Απόφαση 
15/2018 Απόφαση 16/2018 Απόφαση 17/2018 Απόφαση 18/2018 Απόφαση 19/2018 Απόφαση 
20/2018 Απόφαση 21/2018 Απόφαση 22/2018 Απόφαση 23/2018 Απόφαση 24/2018 Απόφαση 
25/2018 Απόφαση 26/2018 Απόφαση 27/2018 Απόφαση 28/2018 Απόφαση 29/2018 Απόφαση 
30/2018 Απόφαση 31/2018 Απόφαση 32/2018 Απόφαση 33/2018 Απόφαση 34/2018 Απόφαση 
35/2018 Απόφαση 36/2018 Απόφαση 37/2018 Απόφαση 38/2018 Απόφαση 39/2018 Απόφαση 
40/2018 Απόφαση 41/2018 Απόφαση 42/2018 Απόφαση 43/2018 Απόφαση 44/2018 Απόφαση 
45/2018 Απόφαση 46/2018 Απόφαση 47/2018 Απόφαση 48/2018 Απόφαση 49/2018 Απόφαση 
50/2018 Απόφαση 51/2018 Απόφαση 52/2018 Απόφαση 53/2018 Απόφαση 54/2018 Απόφαση 
55/2018 Απόφαση 56/2018 Απόφαση 57/2018 Απόφαση  59/2018 Απόφαση 
60/2018 Απόφαση 61/2018 Απόφαση 62/2018 Απόφαση 63/2018 Απόφαση 64/2018 Απόφαση 
65/2018 Απόφαση 66/2018 Απόφαση 67/2018 Απόφαση 68/2018 Απόφαση 69/2018 Απόφαση 
70/2018 Απόφαση 71/2018 Απόφαση 72/2018 Απόφαση 73/2018 Απόφαση 74/2018 Απόφαση 
75/2018 Απόφαση 76/2018 Απόφαση 77/2018 Απόφαση 78/2018 Απόφαση 79/2018 Απόφαση 
80/2018 Απόφαση 81/2018 Απόφαση 82/2018 Απόφαση 83/2018 Απόφαση 84/2018 Απόφαση 
85/2018 Απόφαση 86/2018 Απόφαση 87/2018 Απόφαση 88/2018 Απόφαση 89/2018 Απόφαση 
90/2018 Απόφαση 91/2018 Απόφαση 92/2018 Απόφαση 93/2018 Απόφαση 94/2018 Απόφαση 
95/2018 Απόφαση 96/2018 Απόφαση 97/2018 Απόφαση 98/2018 Απόφαση 99/2018 Απόφαση 

100-199:

100/2018 Απόφαση 101/2018 Απόφαση 102/2018 Απόφαση 103/2018 Απόφαση 104/2018 Απόφαση 
105/2018 Απόφαση 106/2018 Απόφαση 107/2018 Απόφαση 108/2018 Απόφαση 109/2018 Απόφαση 
110/2018 Απόφαση 111/2018 Απόφαση 112/2018 Απόφαση 113/2018 Απόφαση 114/2018 Απόφαση 
115/2018 Απόφαση 116/2018 Απόφαση 117/2018 Απόφαση 118/2018 Απόφαση 119/2018 Απόφαση 
 121/2018 Απόφαση 122/2018 Απόφαση 123/2018 Απόφαση 124/2018 Απόφαση 
125/2018 Απόφαση 126/2018 Απόφαση 127/2018 Απόφαση 128/2018 Απόφαση 129/2018 Απόφαση 
130/2018 Απόφαση 131/2018 Απόφαση 132/2018 Απόφαση 133/2018 Απόφαση 134/2018 Απόφαση 
135/2018 Απόφαση 136/2018 Απόφαση 137/2018 Απόφαση 138/2018 Απόφαση 139/2018 Απόφαση 
140/2018 Απόφαση 141/2018 Απόφαση 142/2018 Απόφαση 143/2018 Απόφαση 144/2018 Απόφαση 
145/2018 Απόφαση 146/2018 Απόφαση 147/2018 Απόφαση 148/2018 Απόφαση 149/2018 Απόφαση 
150/2018 Απόφαση 151/2018 Απόφαση 152/2018 Απόφαση 153/2018 Απόφαση 154/2018 Απόφαση 
155/2018 Απόφαση 156/2018 Απόφαση 157/2018 Απόφαση 158/2018 Απόφαση 159/2018 Απόφαση 
160/2018 Απόφαση 161/2018 Απόφαση 162/2018 Απόφαση 163/2018 Απόφαση 164/2018 Απόφαση 
165/2018 Απόφαση  167/2018 Απόφαση 168/2018 Απόφαση 169/2018 Απόφαση 
170/2018 Απόφαση 171/2018 Απόφαση 172/2018 Απόφαση 173/2018 Απόφαση 174/2018 Απόφαση 
175/2018 Απόφαση 176/2018 Απόφαση 177/2018 Απόφαση 178/2018 Απόφαση 179/2018 Απόφαση 
180/2018 Απόφαση 181/2018 Απόφαση 182/2018 Απόφαση 183/2018 Απόφαση 184/2018 Απόφαση 
185/2018 Απόφαση 186/2018 Απόφαση 187/2018 Απόφαση 188/2018 Απόφαση 189/2018 Απόφαση 
190/2018 Απόφαση 191/2018 Απόφαση 192/2018 Απόφαση 193/2018 Απόφαση 194/2018 Απόφαση 
195/2018 Απόφαση 196/2018 Απόφαση 197/2018 Απόφαση 198/2018 Απόφαση 199/2018 Απόφαση 

200-299:

200/2018 Απόφαση 201/2018 Απόφαση 202/2018 Απόφαση 203/2018 Απόφαση 204/2018 Απόφαση 
205/2018 Απόφαση 206/2018 Απόφαση  208/2018 Απόφαση 209/2018 Απόφαση 
210/2018 Απόφαση 211/2018 Απόφαση 212/2018 Απόφαση 213/2018 Απόφαση 214/2018 Απόφαση 
215/2018 Απόφαση 216/2018 Απόφαση 217/2018 Απόφαση 218/2018 Απόφαση 219/2018 Απόφαση 
220/2018 Απόφαση 221/2018 Απόφαση 222/2018 Απόφαση 223/2018 Απόφαση 224/2018 Απόφαση 
225/2018 Απόφαση 226/2018 Απόφαση 227/2018 Απόφαση 228/2018 Απόφαση 229/2018 Απόφαση 
230/2018 Απόφαση 231/2018 Απόφαση 232/2018 Απόφαση 233/2018 Απόφαση 234/2018 Απόφαση 
235/2018 Απόφαση 236/2018 Απόφαση 237/2018 Απόφαση 238/2018 Απόφαση 239/2018 Απόφαση 
240/2018 Απόφαση 241/2018 Απόφαση 242/2018 Απόφαση  244/2018 Απόφαση 
245/2018 Απόφαση 246/2018 Απόφαση 247/2018 Απόφαση 248/2018 Απόφαση 249/2018 Απόφαση 
250/2018 Απόφαση 251/2018 Απόφαση 252/2018 Απόφαση 253/2018 Απόφαση 254/2018 Απόφαση 
255/2018 Απόφαση 256/2018 Απόφαση 257/2018 Απόφαση 258/2018 Απόφαση 259/2018 Απόφαση 
260/2018 Απόφαση 261/2018 Απόφαση 262/2018 Απόφαση 263/2018 Απόφαση 264/2018 Απόφαση 
265/2018 Απόφαση 266/2018 Απόφαση 267/2018 Απόφαση 268/2018 Απόφαση 269/2018 Απόφαση 
 271/2018 Απόφαση 272/2018 Απόφαση 273/2018 Απόφαση 274/2018 Απόφαση 
275/2018 Απόφαση 276/2018 Απόφαση 277/2018 Απόφαση 278/2018 Απόφαση 279/2018 Απόφαση 
280/2018 Απόφαση 281/2018 Απόφαση 282/2018 Απόφαση 283/2018 Απόφαση  
285/2018 Απόφαση 286/2018 Απόφαση 287/2018 Απόφαση 288/2018 Απόφαση 289/2018 Απόφαση 
 291/2018 Απόφαση 292/2018 Απόφαση 293/2018 Απόφαση 294/2018 Απόφαση 
295/2018 Απόφαση 296/2018 Απόφαση 297/2018 Απόφαση 298/2018 Απόφαση 299/2018 Απόφαση 

300-399:

300/2018 Απόφαση 301/2018 Απόφαση 302/2018 Απόφαση 303/2018 Απόφαση 304/2018 Απόφαση 
305/2018 Απόφαση 306/2018 Απόφαση 307/2018 Απόφαση 308/2018 Απόφαση 309/2018 Απόφαση 
310/2018 Απόφαση 311/2018 Απόφαση 312/2018 Απόφαση 313/2018 Απόφαση 314/2018 Απόφαση 
315/2018 Απόφαση 316/2018 Απόφαση 317/2018 Απόφαση  319/2018 Απόφαση 
320/2018 Απόφαση 321/2018 Απόφαση 322/2018 Απόφαση 323/2018 Απόφαση 324/2018 Απόφαση 
325/2018 Απόφαση 326/2018 Απόφαση 327/2018 Απόφαση 328/2018 Απόφαση 329/2018 Απόφαση 
330/2018 Απόφαση 331/2018 Απόφαση 332/2018 Απόφαση 333/2018 Απόφαση 334/2018 Απόφαση 
335/2018 Απόφαση 336/2018 Απόφαση 337/2018 Απόφαση 338/2018 Απόφαση 339/2018 Απόφαση 
340/2018 Απόφαση 341/2018 Απόφαση 342/2018 Απόφαση 343/2018 Απόφαση 344/2018 Απόφαση 
345/2018 Απόφαση 346/2018 Απόφαση 347/2018 Απόφαση 348/2018 Απόφαση 349/2018 Απόφαση 
350/2018 Απόφαση 351/2018 Απόφαση 352/2018 Απόφαση 353/2018 Απόφαση 354/2018 Απόφαση 
355/2018 Απόφαση 356/2018 Απόφαση 357/2018 Απόφαση 358/2018 Απόφαση 359/2018 Απόφαση 
360/2018 Απόφαση 361/2018 Απόφαση 362/2018 Απόφαση 363/2018 Απόφαση 364/2018 Απόφαση 
365/2018 Απόφαση 366/2018 Απόφαση 367/2018 Απόφαση 368/2018 Απόφαση 369/2018 Απόφαση 
370/2018 Απόφαση 371/2018 Απόφαση 372/2018 Απόφαση 373/2018 Απόφαση 374/2018 Απόφαση 
375/2018 Απόφαση 376/2018 Απόφαση 377/2018 Απόφαση 378/2018 Απόφαση 379/2018 Απόφαση 
380/2018 Απόφαση 381/2018 Απόφαση 382/2018 Απόφαση 383/2018 Απόφαση 384/2018 Απόφαση 
385/2018 Απόφαση 386/2018 Απόφαση 387/2018 Απόφαση 388/2018 Απόφαση 389/2018 Απόφαση 
390/2018 Απόφαση 391/2018 Απόφαση 392/2018 Απόφαση 393/2018 Απόφαση 394/2018 Απόφαση 
395/2018 Απόφαση 396/2018 Απόφαση  398/2018 Απόφαση 399/2018 Απόφαση 

400-499:

400/2018 Απόφαση 401/2018 Απόφαση 402/2018 Απόφαση 403/2018 Απόφαση 404/2018 Απόφαση 
405/2018 Απόφαση 406/2018 Απόφαση 407/2018 Απόφαση 408/2018 Απόφαση 409/2018 Απόφαση 
410/2018 Απόφαση 411/2018 Απόφαση 412/2018 Απόφαση 413/2018 Απόφαση 414/2018 Απόφαση 
415/2018 Απόφαση 416/2018 Απόφαση 417/2018 Απόφαση 418/2018 Απόφαση 419/2018 Απόφαση 
420/2018 Απόφαση 421/2018 Απόφαση  423/2018 Απόφαση 424/2018 Απόφαση 
425/2018 Απόφαση 426/2018 Απόφαση 427/2018 Απόφαση 428/2018 Απόφαση 429/2018 Απόφαση 
430/2018 Απόφαση 431/2018 Απόφαση 432/2018 Απόφαση 433/2018 Απόφαση 434/2018 Απόφαση 
435/2018 Απόφαση 436/2018 Απόφαση 437/2018 Απόφαση 438/2018 Απόφαση 439/2018 Απόφαση 
440/2018 Απόφαση 441/2018 Απόφαση 442/2018 Απόφαση 443/2018 Απόφαση 444/2018 Απόφαση 
445/2018 Απόφαση 446/2018 Απόφαση 447/2018 Απόφαση 448/2018 Απόφαση 449/2018 Απόφαση 
450/2018 Απόφαση 451/2018 Απόφαση 452/2018 Απόφαση 453/2018 Απόφαση 454/2018 Απόφαση 
455/2018 Απόφαση 456/2018 Απόφαση 457/2018 Απόφαση 458/2018 Απόφαση 459/2018 Απόφαση 
460/2018 Απόφαση 461/2018 Απόφαση 462/2018 Απόφαση 463/2018 Απόφαση 464/2018 Απόφαση 
465/2018 Απόφαση 466/2018 Απόφαση 467/2018 Απόφαση 468/2018 Απόφαση 469/2018 Απόφαση 
470/2018 Απόφαση 471/2018 Απόφαση 472/2018 Απόφαση 473/2018 Απόφαση 474/2018 Απόφαση 
475/2018 Απόφαση  477/2018 Απόφαση 478/2018 Απόφαση  
480/2018 Απόφαση 481/2018 Απόφαση 482/2018 Απόφαση 483/2018 Απόφαση 484/2018 Απόφαση 
485/2018 Απόφαση 486/2018 Απόφαση 487/2018 Απόφαση 488/2018 Απόφαση 489/2018 Απόφαση 
490/2018 Απόφαση 491/2018 Απόφαση 492/2018 Απόφαση 493/2018 Απόφαση 494/2018 Απόφαση 
495/2018 Απόφαση 496/2018 Απόφαση 497/2018 Απόφαση 498/2018 Απόφαση 499/2018 Απόφαση 

500-599:

500/2018 Απόφαση 501/2018 Απόφαση 502/2018 Απόφαση 503/2018 Απόφαση 504/2018 Απόφαση 
505/2018 Απόφαση 506/2018 Απόφαση 507/2018 Απόφαση 508/2018 Απόφαση 509/2018 Απόφαση 
510/2018 Απόφαση 511/2018 Απόφαση 512/2018 Απόφαση  514/2018 Απόφαση 
515/2018 Απόφαση 516/2018 Απόφαση 517/2018 Απόφαση 518/2018 Απόφαση  
 521/2018 Απόφαση 522/2018 Απόφαση 523/2018 Απόφαση 524/2018 Απόφαση 
525/2018 Απόφαση 526/2018 Απόφαση 527/2018 Απόφαση 528/2018 Απόφαση 529/2018 Απόφαση 
530/2018 Απόφαση 531/2018 Απόφαση 532/2018 Απόφαση  534/2018 Απόφαση 
535/2018 Απόφαση 536/2018 Απόφαση 537/2018 Απόφαση 538/2018 Απόφαση 539/2018 Απόφαση 
540/2018 Απόφαση 541/2018 Απόφαση 542/2018 Απόφαση 543/2018 Απόφαση 544/2018 Απόφαση 
545/2018 Απόφαση 546/2018 Απόφαση 547/2018 Απόφαση 548/2018 Απόφαση 549/2018 Απόφαση 
550/2018 Απόφαση 551/2018 Απόφαση 552/2018 Απόφαση 553/2018 Απόφαση 554/2018 Απόφαση 
555/2018 Απόφαση 556/2018 Απόφαση 557/2018 Απόφαση 558/2018 Απόφαση 559/2018 Απόφαση 
560/2018 Απόφαση 561/2018 Απόφαση 562/2018 Απόφαση 563/2018 Απόφαση 564/2018 Απόφαση 
565/2018 Απόφαση  567/2018 Απόφαση 568/2018 Απόφαση 569/2018 Απόφαση 
570/2018 Απόφαση 571/2018 Απόφαση 572/2018 Απόφαση 573/2018 Απόφαση 574/2018 Απόφαση 
575/2018 Απόφαση 576/2018 Απόφαση 577/2018 Απόφαση 578/2018 Απόφαση 579/2018 Απόφαση 
580/2018 Απόφαση 581/2018 Απόφαση 582/2018 Απόφαση 583/2018 Απόφαση 584/2018 Απόφαση 
585/2018 Απόφαση 586/2018 Απόφαση 587/2018 Απόφαση 588/2018 Απόφαση 589/2018 Απόφαση 
590/2018 Απόφαση  592/2018 Απόφαση 593/2018 Απόφαση 594/2018 Απόφαση 
595/2018 Απόφαση 596/2018 Απόφαση 597/2018 Απόφαση 598/2018 Απόφαση 599/2018 Απόφαση 

600-699:

600/2018 Απόφαση 601/2018 Απόφαση 602/2018 Απόφαση 603/2018 Απόφαση 604/2018 Απόφαση 
605/2018 Απόφαση 606/2018 Απόφαση 607/2018 Απόφαση 608/2018 Απόφαση  
610/2018 Απόφαση 611/2018 Απόφαση 612/2018 Απόφαση 613/2018 Απόφαση 614/2018 Απόφαση 
615/2018 Απόφαση 616/2018 Απόφαση 617/2018 Απόφαση 618/2018 Απόφαση 619/2018 Απόφαση 
620/2018 Απόφαση 621/2018 Απόφαση 622/2018 Απόφαση 623/2018 Απόφαση 624/2018 Απόφαση 
625/2018 Απόφαση 626/2018 Απόφαση 627/2018 Απόφαση 628/2018 Απόφαση 629/2018 Απόφαση 
630/2018 Απόφαση 631/2018 Απόφαση 632/2018 Απόφαση 633/2018 Απόφαση 634/2018 Απόφαση 
635/2018 Απόφαση 636/2018 Απόφαση 637/2018 Απόφαση 638/2018 Απόφαση 639/2018 Απόφαση 
640/2018 Απόφαση 641/2018 Απόφαση 642/2018 Απόφαση 643/2018 Απόφαση 644/2018 Απόφαση 
645/2018 Απόφαση 646/2018 Απόφαση 647/2018 Απόφαση 648/2018 Απόφαση  
650/2018 Απόφαση  652/2018 Απόφαση 653/2018 Απόφαση 654/2018 Απόφαση 
655/2018 Απόφαση 656/2018 Απόφαση 657/2018 Απόφαση 658/2018 Απόφαση 659/2018 Απόφαση 
660/2018 Απόφαση 661/2018 Απόφαση 662/2018 Απόφαση 663/2018 Απόφαση 664/2018 Απόφαση 
665/2018 Απόφαση 666/2018 Απόφαση 667/2018 Απόφαση 668/2018 Απόφαση 669/2018 Απόφαση 
670/2018 Απόφαση 671/2018 Απόφαση 672/2018 Απόφαση 673/2018 Απόφαση 674/2018 Απόφαση 
675/2018 Απόφαση 676/2018 Απόφαση 677/2018 Απόφαση 678/2018 Απόφαση 679/2018 Απόφαση 
680/2018 Απόφαση 681/2018 Απόφαση 682/2018 Απόφαση 683/2018 Απόφαση 684/2018 Απόφαση 
685/2018 Απόφαση 686/2018 Απόφαση 687/2018 Απόφαση 688/2018 Απόφαση 689/2018 Απόφαση 
690/2018 Απόφαση 691/2018 Απόφαση 692/2018 Απόφαση 693/2018 Απόφαση 694/2018 Απόφαση 
695/2018 Απόφαση 696/2018 Απόφαση 697/2018 Απόφαση 698/2018 Απόφαση 699/2018 Απόφαση 

700-799:

700/2018 Απόφαση 701/2018 Απόφαση 702/2018 Απόφαση 703/2018 Απόφαση 704/2018 Απόφαση 
705/2018 Απόφαση 706/2018 Απόφαση 707/2018 Απόφαση 708/2018 Απόφαση 709/2018 Απόφαση 
710/2018 Απόφαση 711/2018 Απόφαση 712/2018 Απόφαση 713/2018 Απόφαση 714/2018 Απόφαση 
715/2018 Απόφαση 716/2018 Απόφαση 717/2018 Απόφαση 718/2018 Απόφαση 719/2018 Απόφαση 
720/2018 Απόφαση 721/2018 Απόφαση 722/2018 Απόφαση 723/2018 Απόφαση 724/2018 Απόφαση 
725/2018 Απόφαση 726/2018 Απόφαση 727/2018 Απόφαση 728/2018 Απόφαση 729/2018 Απόφαση 
730/2018 Απόφαση 731/2018 Απόφαση 732/2018 Απόφαση 733/2018 Απόφαση 734/2018 Απόφαση 
735/2018 Απόφαση 736/2018 Απόφαση 737/2018 Απόφαση 738/2018 Απόφαση 739/2018 Απόφαση 
740/2018 Απόφαση 741/2018 Απόφαση 742/2018 Απόφαση 743/2018 Απόφαση 744/2018 Απόφαση 
745/2018 Απόφαση 746/2018 Απόφαση 747/2018 Απόφαση 748/2018 Απόφαση 749/2018 Απόφαση 
750/2018 Απόφαση 751/2018 Απόφαση 752/2018 Απόφαση 753/2018 Απόφαση 754/2018 Απόφαση 
755/2018 Απόφαση 756/2018 Απόφαση 757/2018 Απόφαση 758/2018 Απόφαση 759/2018 Απόφαση 
760/2018 Απόφαση 761/2018 Απόφαση 762/2018 Απόφαση 763/2018 Απόφαση 764/2018 Απόφαση 
765/2018 Απόφαση 766/2018 Απόφαση 767/2018 Απόφαση 768/2018 Απόφαση 769/2018 Απόφαση 
770/2018 Απόφαση 771/2018 Απόφαση 772/2018 Απόφαση 773/2018 Απόφαση 774/2018 Απόφαση 
775/2018 Απόφαση 776/2018 Απόφαση 777/2018 Απόφαση 778/2018 Απόφαση 779/2018 Απόφαση 
780/2018 Απόφαση 781/2018 Απόφαση 782/2018 Απόφαση 783/2018 Απόφαση 784/2018 Απόφαση 
785/2018 Απόφαση 786/2018 Απόφαση 787/2018 Απόφαση  789/2018 Απόφαση 
790/2018 Απόφαση 791/2018 Απόφαση 792/2018 Απόφαση 793/2018 Απόφαση 794/2018 Απόφαση 
795/2018 Απόφαση 796/2018 Απόφαση 797/2018 Απόφαση 798/2018 Απόφαση 799/2018 Απόφαση 

800-899:

800/2018 Απόφαση 801/2018 Απόφαση 802/2018 Απόφαση 803/2018 Απόφαση 804/2018 Απόφαση 
805/2018 Απόφαση 806/2018 Απόφαση 807/2018 Απόφαση 808/2018 Απόφαση 809/2018 Απόφαση 
810/2018 Απόφαση 811/2018 Απόφαση 812/2018 Απόφαση  814/2018 Απόφαση 
815/2018 Απόφαση 816/2018 Απόφαση 817/2018 Απόφαση 818/2018 Απόφαση 819/2018 Απόφαση 
820/2018 Απόφαση 821/2018 Απόφαση 822/2018 Απόφαση 823/2018 Απόφαση 824/2018 Απόφαση 
825/2018 Απόφαση 826/2018 Απόφαση 827/2018 Απόφαση 828/2018 Απόφαση 829/2018 Απόφαση 
 831/2018 Απόφαση    
835/2018 Απόφαση 836/2018 Απόφαση 837/2018 Απόφαση 838/2018 Απόφαση 839/2018 Απόφαση 
840/2018 Απόφαση 841/2018 Απόφαση 842/2018 Απόφαση 843/2018 Απόφαση 844/2018 Απόφαση 
845/2018 Απόφαση 846/2018 Απόφαση 847/2018 Απόφαση 848/2018 Απόφαση 849/2018 Απόφαση 
850/2018 Απόφαση 851/2018 Απόφαση 852/2018 Απόφαση 853/2018 Απόφαση 854/2018 Απόφαση 
855/2018 Απόφαση 856/2018 Απόφαση 857/2018 Απόφαση 858/2018 Απόφαση 859/2018 Απόφαση 
  862/2018 Απόφαση 863/2018 Απόφαση 864/2018 Απόφαση 
865/2018 Απόφαση 866/2018 Απόφαση 867/2018 Απόφαση 868/2018 Απόφαση 869/2018 Απόφαση 
870/2018 Απόφαση 871/2018 Απόφαση 872/2018 Απόφαση 873/2018 Απόφαση 874/2018 Απόφαση 
875/2018 Απόφαση 876/2018 Απόφαση 877/2018 Απόφαση 878/2018 Απόφαση 879/2018 Απόφαση 
880/2018 Απόφαση 881/2018 Απόφαση 882/2018 Απόφαση 883/2018 Απόφαση 884/2018 Απόφαση 
885/2018 Απόφαση  887/2018 Απόφαση 888/2018 Απόφαση 889/2018 Απόφαση 
890/2018 Απόφαση 891/2018 Απόφαση 892/2018 Απόφαση 893/2018 Απόφαση 894/2018 Απόφαση 
895/2018 Απόφαση 896/2018 Απόφαση 897/2018 Απόφαση 898/2018 Απόφαση 899/2018 Απόφαση 

900-999:

900/2018 Απόφαση 901/2018 Απόφαση 902/2018 Απόφαση 903/2018 Απόφαση 904/2018 Απόφαση 
905/2018 Απόφαση 906/2018 Απόφαση 907/2018 Απόφαση 908/2018 Απόφαση 909/2018 Απόφαση 
910/2018 Απόφαση 911/2018 Απόφαση 912/2018 Απόφαση 913/2018 Απόφαση 914/2018 Απόφαση 
915/2018 Απόφαση 916/2018 Απόφαση 917/2018 Απόφαση 918/2018 Απόφαση 919/2018 Απόφαση 
920/2018 Απόφαση 921/2018 Απόφαση 922/2018 Απόφαση 923/2018 Απόφαση 924/2018 Απόφαση 
925/2018 Απόφαση 926/2018 Απόφαση 927/2018 Απόφαση 928/2018 Απόφαση 929/2018 Απόφαση 
 931/2018 Απόφαση 932/2018 Απόφαση 933/2018 Απόφαση 934/2018 Απόφαση 
935/2018 Απόφαση 936/2018 Απόφαση 937/2018 Απόφαση 938/2018 Απόφαση 939/2018 Απόφαση 
940/2018 Απόφαση 941/2018 Απόφαση 942/2018 Απόφαση 943/2018 Απόφαση 944/2018 Απόφαση 
945/2018 Απόφαση 946/2018 Απόφαση 947/2018 Απόφαση 948/2018 Απόφαση 949/2018 Απόφαση 
950/2018 Απόφαση 951/2018 Απόφαση 952/2018 Απόφαση 953/2018 Απόφαση 954/2018 Απόφαση 
955/2018 Απόφαση 956/2018 Απόφαση 957/2018 Απόφαση 958/2018 Απόφαση 959/2018 Απόφαση 
960/2018 Απόφαση 961/2018 Απόφαση 962/2018 Απόφαση  964/2018 Απόφαση 
965/2018 Απόφαση 966/2018 Απόφαση 967/2018 Απόφαση 968/2018 Απόφαση 969/2018 Απόφαση 
970/2018 Απόφαση 971/2018 Απόφαση 972/2018 Απόφαση 973/2018 Απόφαση 974/2018 Απόφαση 
975/2018 Απόφαση 976/2018 Απόφαση 977/2018 Απόφαση 978/2018 Απόφαση 979/2018 Απόφαση 
980/2018 Απόφαση 981/2018 Απόφαση 982/2018 Απόφαση 983/2018 Απόφαση 984/2018 Απόφαση 
985/2018 Απόφαση 986/2018 Απόφαση 987/2018 Απόφαση 988/2018 Απόφαση 989/2018 Απόφαση 
990/2018 Απόφαση 991/2018 Απόφαση 992/2018 Απόφαση 993/2018 Απόφαση 994/2018 Απόφαση 
995/2018 Απόφαση 996/2018 Απόφαση 997/2018 Απόφαση  999/2018 Απόφαση 

1000-1099:

1000/2018 Απόφαση 1001/2018 Απόφαση 1002/2018 Απόφαση 1003/2018 Απόφαση 1004/2018 Απόφαση 
1005/2018 Απόφαση 1006/2018 Απόφαση 1007/2018 Απόφαση 1008/2018 Απόφαση 1009/2018 Απόφαση 
1010/2018 Απόφαση 1011/2018 Απόφαση 1012/2018 Απόφαση 1013/2018 Απόφαση 1014/2018 Απόφαση 
1015/2018 Απόφαση 1016/2018 Απόφαση 1017/2018 Απόφαση 1018/2018 Απόφαση 1019/2018 Απόφαση 
1020/2018 Απόφαση 1021/2018 Απόφαση 1022/2018 Απόφαση 1023/2018 Απόφαση 1024/2018 Απόφαση 
1025/2018 Απόφαση 1026/2018 Απόφαση 1027/2018 Απόφαση 1028/2018 Απόφαση 1029/2018 Απόφαση 
1030/2018 Απόφαση 1031/2018 Απόφαση 1032/2018 Απόφαση 1033/2018 Απόφαση 1034/2018 Απόφαση 
1035/2018 Απόφαση 1036/2018 Απόφαση 1037/2018 Απόφαση 1038/2018 Απόφαση 1039/2018 Απόφαση 
1040/2018 Απόφαση 1041/2018 Απόφαση 1042/2018 Απόφαση 1043/2018 Απόφαση 1044/2018 Απόφαση 
1045/2018 Απόφαση 1046/2018 Απόφαση 1047/2018 Απόφαση 1048/2018 Απόφαση 1049/2018 Απόφαση 
1050/2018 Απόφαση 1051/2018 Απόφαση 1052/2018 Απόφαση 1053/2018 Απόφαση 1054/2018 Απόφαση 
1055/2018 Απόφαση  1057/2018 Απόφαση 1058/2018 Απόφαση 1059/2018 Απόφαση 
 1061/2018 Απόφαση 1062/2018 Απόφαση 1063/2018 Απόφαση  
  1067/2018 Απόφαση 1068/2018 Απόφαση 1069/2018 Απόφαση 
 1071/2018 Απόφαση 1072/2018 Απόφαση 1073/2018 Απόφαση 1074/2018 Απόφαση 
1075/2018 Απόφαση 1076/2018 Απόφαση 1077/2018 Απόφαση 1078/2018 Απόφαση 1079/2018 Απόφαση 
1080/2018 Απόφαση 1081/2018 Απόφαση 1082/2018 Απόφαση 1083/2018 Απόφαση 1084/2018 Απόφαση 
1085/2018 Απόφαση 1086/2018 Απόφαση 1087/2018 Απόφαση 1088/2018 Απόφαση 1089/2018 Απόφαση 
1090/2018 Απόφαση 1091/2018 Απόφαση 1092/2018 Απόφαση 1093/2018 Απόφαση 1094/2018 Απόφαση 
1095/2018 Απόφαση 1096/2018 Απόφαση 1097/2018 Απόφαση 1098/2018 Απόφαση 1099/2018 Απόφαση 

1100-1199:

1100/2018 Απόφαση 1101/2018 Απόφαση 1102/2018 Απόφαση 1103/2018 Απόφαση 1104/2018 Απόφαση 
1105/2018 Απόφαση 1106/2018 Απόφαση 1107/2018 Απόφαση 1108/2018 Απόφαση 1109/2018 Απόφαση 
1110/2018 Απόφαση 1111/2018 Απόφαση 1112/2018 Απόφαση 1113/2018 Απόφαση 1114/2018 Απόφαση 
1115/2018 Απόφαση 1116/2018 Απόφαση 1117/2018 Απόφαση 1118/2018 Απόφαση 1119/2018 Απόφαση 
1120/2018 Απόφαση 1121/2018 Απόφαση 1122/2018 Απόφαση 1123/2018 Απόφαση 1124/2018 Απόφαση 
1125/2018 Απόφαση 1126/2018 Απόφαση 1127/2018 Απόφαση  1129/2018 Απόφαση 
1130/2018 Απόφαση 1131/2018 Απόφαση 1132/2018 Απόφαση 1133/2018 Απόφαση 1134/2018 Απόφαση 
1135/2018 Απόφαση 1136/2018 Απόφαση 1137/2018 Απόφαση 1138/2018 Απόφαση 1139/2018 Απόφαση 
1140/2018 Απόφαση 1141/2018 Απόφαση 1142/2018 Απόφαση 1143/2018 Απόφαση 1144/2018 Απόφαση 
1145/2018 Απόφαση 1146/2018 Απόφαση 1147/2018 Απόφαση 1148/2018 Απόφαση 1149/2018 Απόφαση 
1150/2018 Απόφαση 1151/2018 Απόφαση 1152/2018 Απόφαση 1153/2018 Απόφαση 1154/2018 Απόφαση 
1155/2018 Απόφαση 1156/2018 Απόφαση 1157/2018 Απόφαση 1158/2018 Απόφαση 1159/2018 Απόφαση 
 1161/2018 Απόφαση 1162/2018 Απόφαση 1163/2018 Απόφαση 1164/2018 Απόφαση 
1165/2018 Απόφαση 1166/2018 Απόφαση 1167/2018 Απόφαση 1168/2018 Απόφαση 1169/2018 Απόφαση 
1170/2018 Απόφαση 1171/2018 Απόφαση 1172/2018 Απόφαση 1173/2018 Απόφαση 1174/2018 Απόφαση 
1175/2018 Απόφαση 1176/2018 Απόφαση 1177/2018 Απόφαση