ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2021

1-99:

  1/2021 Απόφαση 2/2021 Απόφαση 3/2021 Απόφαση 4/2021 Απόφαση
5/2021 Απόφαση 6/2021 Απόφαση 7/2021 Απόφαση 8/2021 Απόφαση 9/2021 Απόφαση
  11/2021 Απόφαση 12/2021 Απόφαση 13/2021 Απόφαση  
    17/2021 Απόφαση 18/2021 Απόφαση 19/2021 Απόφαση
20/2021 Απόφαση 21/2021 Απόφαση 22/2021 Απόφαση 23/2021 Απόφαση 24/2021 Απόφαση
25/2021 Απόφαση 26/2021 Απόφαση 27/2021 Απόφαση 28/2021 Απόφαση 29/2021 Απόφαση
30/2021 Απόφαση 31/2021 Απόφαση 32/2021 Απόφαση 33/2021 Απόφαση 34/2021 Απόφαση
35/2021 Απόφαση 36/2021 Απόφαση 37/2021 Απόφαση 38/2021 Απόφαση  
40/2021 Απόφαση 41/2021 Απόφαση 42/2021 Απόφαση 43/2021 Απόφαση 44/2021 Απόφαση
45/2021 Απόφαση 46/2021 Απόφαση 47/2021 Απόφαση 48/2021 Απόφαση 49/2021 Απόφαση
50/2021 Απόφαση 51/2021 Απόφαση 52/2021 Απόφαση 53/2021 Απόφαση 54/2021 Απόφαση
55/2021 Απόφαση 56/2021 Απόφαση 57/2021 Απόφαση 58/2021 Απόφαση 59/2021 Απόφαση
60/2021 Απόφαση 61/2021 Απόφαση 62/2021 Απόφαση 63/2021 Απόφαση 64/2021 Απόφαση
65/2021 Απόφαση 66/2021 Απόφαση 67/2021 Απόφαση 68/2021 Απόφαση 69/2021 Απόφαση
70/2021 Απόφαση 71/2021 Απόφαση 72/2021 Απόφαση   74/2021 Απόφαση
75/2021 Απόφαση 76/2021 Απόφαση 77/2021 Απόφαση 78/2021 Απόφαση 79/2021 Απόφαση
80/2021 Απόφαση 81/2021 Απόφαση 82/2021 Απόφαση 83/2021 Απόφαση 84/2021 Απόφαση
85/2021 Απόφαση 86/2021 Απόφαση 87/2021 Απόφαση 88/2021 Απόφαση 89/2021 Απόφαση
90/2021 Απόφαση 91/2021 Απόφαση 92/2021 Απόφαση 93/2021 Απόφαση 94/2021 Απόφαση
95/2021 Απόφαση 96/2021 Απόφαση 97/2021 Απόφαση 98/2021 Απόφαση 99/2021 Απόφαση

100-199:

100/2021 Απόφαση 101/2021 Απόφαση 102/2021 Απόφαση 103/2021 Απόφαση 104/2021 Απόφαση
105/2021 Απόφαση 106/2021 Απόφαση 107/2021 Απόφαση 108/2021 Απόφαση 109/2021 Απόφαση
110/2021 Απόφαση 111/2021 Απόφαση 112/2021 Απόφαση 113/2021 Απόφαση 114/2021 Απόφαση
115/2021 Απόφαση 116/2021 Απόφαση 117/2021 Απόφαση 118/2021 Απόφαση 119/2021 Απόφαση
120/2021 Απόφαση 121/2021 Απόφαση 122/2021 Απόφαση 123/2021 Απόφαση 124/2021 Απόφαση
  126/2021 Απόφαση 127/2021 Απόφαση 128/2021 Απόφαση 129/2021 Απόφαση
130/2021 Απόφαση 131/2021 Απόφαση 132/2021 Απόφαση 133/2021 Απόφαση 134/2021 Απόφαση
135/2021 Απόφαση 136/2021 Απόφαση 137/2021 Απόφαση 138/2021 Απόφαση 139/2021 Απόφαση
140/2021 Απόφαση 141/2021 Απόφαση 142/2021 Απόφαση 143/2021 Απόφαση 144/2021 Απόφαση
145/2021 Απόφαση 146/2021 Απόφαση 147/2021 Απόφαση 148/2021 Απόφαση 149/2021 Απόφαση
150/2021 Απόφαση 151/2021 Απόφαση 152/2021 Απόφαση 153/2021 Απόφαση 154/2021 Απόφαση
155/2021 Απόφαση 156/2021 Απόφαση 157/2021 Απόφαση 158/2021 Απόφαση 159/2021 Απόφαση
160/2021 Απόφαση 161/2021 Απόφαση 162/2021 Απόφαση 163/2021 Απόφαση 164/2021 Απόφαση
165/2021 Απόφαση 166/2021 Απόφαση 167/2021 Απόφαση 168/2021 Απόφαση 169/2021 Απόφαση
170/2021 Απόφαση 171/2021 Απόφαση 172/2021 Απόφαση 173/2021 Απόφαση 174/2021 Απόφαση
175/2021 Απόφαση 176/2021 Απόφαση 177/2021 Απόφαση 178/2021 Απόφαση 179/2021 Απόφαση
180/2021 Απόφαση 181/2021 Απόφαση 182/2021 Απόφαση 183/2021 Απόφαση 184/2021 Απόφαση
185/2021 Απόφαση 186/2021 Απόφαση 187/2021 Απόφαση 188/2021 Απόφαση 189/2021 Απόφαση
190/2021 Απόφαση 191/2021 Απόφαση 192/2021 Απόφαση 193/2021 Απόφαση 194/2021 Απόφαση
195/2021 Απόφαση 196/2021 Απόφαση 197/2021 Απόφαση 198/2021 Απόφαση 199/2021 Απόφαση

200-299:

200/2021 Απόφαση 201/2021 Απόφαση 202/2021 Απόφαση 203/2021 Απόφαση 204/2021 Απόφαση
205/2021 Απόφαση 206/2021 Απόφαση   208/2021 Απόφαση 209/2021 Απόφαση
210/2021 Απόφαση 211/2021 Απόφαση 212/2021 Απόφαση 213/2021 Απόφαση 214/2021 Απόφαση
215/2021 Απόφαση 216/2021 Απόφαση 217/2021 Απόφαση 218/2021 Απόφαση 219/2021 Απόφαση
  221/2021 Απόφαση 222/2021 Απόφαση 223/2021 Απόφαση 224/2021 Απόφαση
225/2021 Απόφαση 226/2021 Απόφαση 227/2021 Απόφαση 228/2021 Απόφαση 229/2021 Απόφαση
230/2021 Απόφαση 231/2021 Απόφαση 232/2021 Απόφαση 233/2021 Απόφαση 234/2021 Απόφαση
235/2021 Απόφαση 236/2021 Απόφαση 237/2021 Απόφαση 238/2021 Απόφαση 239/2021 Απόφαση
  241/2021 Απόφαση 242/2021 Απόφαση 243/2021 Απόφαση 244/2021 Απόφαση
245/2021 Απόφαση 246/2021 Απόφαση 247/2021 Απόφαση 248/2021 Απόφαση 249/2021 Απόφαση
250/2021 Απόφαση 251/2021 Απόφαση 252/2021 Απόφαση 253/2021 Απόφαση 254/2021 Απόφαση
255/2021 Απόφαση 256/2021 Απόφαση 257/2021 Απόφαση 258/2021 Απόφαση 259/2021 Απόφαση
260/2021 Απόφαση 261/2021 Απόφαση   263/2021 Απόφαση 264/2021 Απόφαση
265/2021 Απόφαση 266/2021 Απόφαση 267/2021 Απόφαση 268/2021 Απόφαση 269/2021 Απόφαση
270/2021 Απόφαση 271/2021 Απόφαση 272/2021 Απόφαση 273/2021 Απόφαση 274/2021 Απόφαση
275/2021 Απόφαση 276/2021 Απόφαση 277/2021 Απόφαση 278/2021 Απόφαση 279/2021 Απόφαση
280/2021 Απόφαση 281/2021 Απόφαση 282/2021 Απόφαση 283/2021 Απόφαση 284/2021 Απόφαση
285/2021 Απόφαση 286/2021 Απόφαση 287/2021 Απόφαση 288/2021 Απόφαση 289/2021 Απόφαση
290/2021 Απόφαση 291/2021 Απόφαση 292/2021 Απόφαση 293/2021 Απόφαση 294/2021 Απόφαση
295/2021 Απόφαση 296/2021 Απόφαση 297/2021 Απόφαση 298/2021 Απόφαση 299/2021 Απόφαση

300-399:

300/2021 Απόφαση 301/2021 Απόφαση 302/2021 Απόφαση 303/2021 Απόφαση 304/2021 Απόφαση
305/2021 Απόφαση 306/2021 Απόφαση 307/2021 Απόφαση 308/2021 Απόφαση 309/2021 Απόφαση
310/2021 Απόφαση 311/2021 Απόφαση 312/2021 Απόφαση 313/2021 Απόφαση 314/2021 Απόφαση
315/2021 Απόφαση 316/2021 Απόφαση 317/2021 Απόφαση 318/2021 Απόφαση 319/2021 Απόφαση
320/2021 Απόφαση 321/2021 Απόφαση 322/2021 Απόφαση 323/2021 Απόφαση 324/2021 Απόφαση
325/2021 Απόφαση 326/2021 Απόφαση 327/2021 Απόφαση 328/2021 Απόφαση 329/2021 Απόφαση
330/2021 Απόφαση 331/2021 Απόφαση 332/2021 Απόφαση 333/2021 Απόφαση 334/2021 Απόφαση
335/2021 Απόφαση 336/2021 Απόφαση 337/2021 Απόφαση 338/2021 Απόφαση 339/2021 Απόφαση
340/2021 Απόφαση 341/2021 Απόφαση 342/2021 Απόφαση 343/2021 Απόφαση 344/2021 Απόφαση
345/2021 Απόφαση 346/2021 Απόφαση 347/2021 Απόφαση 348/2021 Απόφαση 349/2021 Απόφαση
350/2021 Απόφαση 351/2021 Απόφαση   353/2021 Απόφαση 354/2021 Απόφαση
355/2021 Απόφαση 356/2021 Απόφαση 357/2021 Απόφαση 358/2021 Απόφαση 359/2021 Απόφαση
360/2021 Απόφαση 361/2021 Απόφαση 362/2021 Απόφαση 363/2021 Απόφαση 364/2021 Απόφαση
365/2021 Απόφαση 366/2021 Απόφαση 367/2021 Απόφαση 368/2021 Απόφαση 369/2021 Απόφαση
370/2021 Απόφαση 371/2021 Απόφαση 372/2021 Απόφαση 373/2021 Απόφαση 374/2021 Απόφαση
375/2021 Απόφαση 376/2021 Απόφαση 377/2021 Απόφαση 378/2021 Απόφαση 379/2021 Απόφαση
380/2021 Απόφαση 381/2021 Απόφαση 382/2021 Απόφαση 383/2021 Απόφαση 384/2021 Απόφαση
385/2021 Απόφαση 386/2021 Απόφαση 387/2021 Απόφαση 388/2021 Απόφαση 389/2021 Απόφαση
390/2021 Απόφαση 391/2021 Απόφαση 392/2021 Απόφαση 393/2021 Απόφαση 394/2021 Απόφαση
395/2021 Απόφαση 396/2021 Απόφαση 397/2021 Απόφαση 398/2021 Απόφαση 399/2021 Απόφαση

400-499:

400/2021 Απόφαση 401/2021 Απόφαση 402/2021 Απόφαση 403/2021 Απόφαση 404/2021 Απόφαση
405/2021 Απόφαση 406/2021 Απόφαση 407/2021 Απόφαση 408/2021 Απόφαση 409/2021 Απόφαση
410/2021 Απόφαση 411/2021 Απόφαση 412/2021 Απόφαση 413/2021 Απόφαση 414/2021 Απόφαση
415/2021 Απόφαση 416/2021 Απόφαση 417/2021 Απόφαση 418/2021 Απόφαση 419/2021 Απόφαση
420/2021 Απόφαση 421/2021 Απόφαση 422/2021 Απόφαση 423/2021 Απόφαση 424/2021 Απόφαση
425/2021 Απόφαση 426/2021 Απόφαση 427/2021 Απόφαση 428/2021 Απόφαση 429/2021 Απόφαση
430/2021 Απόφαση 431/2021 Απόφαση 432/2021 Απόφαση 433/2021 Απόφαση 434/2021 Απόφαση
435/2021 Απόφαση 436/2021 Απόφαση   438/2021 Απόφαση 439/2021 Απόφαση
440/2021 Απόφαση 441/2021 Απόφαση 442/2021 Απόφαση 443/2021 Απόφαση 444/2021 Απόφαση
445/2021 Απόφαση 446/2021 Απόφαση 447/2021 Απόφαση 448/2021 Απόφαση 449/2021 Απόφαση
450/2021 Απόφαση 451/2021 Απόφαση 452/2021 Απόφαση 453/2021 Απόφαση 454/2021 Απόφαση
455/2021 Απόφαση 456/2021 Απόφαση 457/2021 Απόφαση 458/2021 Απόφαση 459/2021 Απόφαση
460/2021 Απόφαση 461/2021 Απόφαση 462/2021 Απόφαση 463/2021 Απόφαση 464/2021 Απόφαση
465/2021 Απόφαση 466/2021 Απόφαση 467/2021 Απόφαση 468/2021 Απόφαση 469/2021 Απόφαση
470/2021 Απόφαση 471/2021 Απόφαση 472/2021 Απόφαση 473/2021 Απόφαση 474/2021 Απόφαση
475/2021 Απόφαση 476/2021 Απόφαση 477/2021 Απόφαση 478/2021 Απόφαση 479/2021 Απόφαση
480/2021 Απόφαση 481/2021 Απόφαση 482/2021 Απόφαση 483/2021 Απόφαση 484/2021 Απόφαση
485/2021 Απόφαση 486/2021 Απόφαση 487/2021 Απόφαση 488/2021 Απόφαση 489/2021 Απόφαση
490/2021 Απόφαση 491/2021 Απόφαση 492/2021 Απόφαση 493/2021 Απόφαση 494/2021 Απόφαση
495/2021 Απόφαση 496/2021 Απόφαση 497/2021 Απόφαση 498/2021 Απόφαση 499/2021 Απόφαση

500-599:

500/2021 Απόφαση 501/2021 Απόφαση 502/2021 Απόφαση 503/2021 Απόφαση 504/2021 Απόφαση
505/2021 Απόφαση 506/2021 Απόφαση 507/2021 Απόφαση   509/2021 Απόφαση
510/2021 Απόφαση 511/2021 Απόφαση 512/2021 Απόφαση 513/2021 Απόφαση 514/2021 Απόφαση
515/2021 Απόφαση 516/2021 Απόφαση 517/2021 Απόφαση 518/2021 Απόφαση 519/2021 Απόφαση
  521/2021 Απόφαση 522/2021 Απόφαση 523/2021 Απόφαση 524/2021 Απόφαση
525/2021 Απόφαση 526/2021 Απόφαση 527/2021 Απόφαση 528/2021 Απόφαση 529/2021 Απόφαση
530/2021 Απόφαση   532/2021 Απόφαση 533/2021 Απόφαση 534/2021 Απόφαση
535/2021 Απόφαση 536/2021 Απόφαση 537/2021 Απόφαση 538/2021 Απόφαση 539/2021 Απόφαση
540/2021 Απόφαση 541/2021 Απόφαση 542/2021 Απόφαση 543/2021 Απόφαση 544/2021 Απόφαση
545/2021 Απόφαση 546/2021 Απόφαση 547/2021 Απόφαση 548/2021 Απόφαση 549/2021 Απόφαση
  551/2021 Απόφαση 552/2021 Απόφαση 553/2021 Απόφαση 554/2021 Απόφαση
555/2021 Απόφαση 556/2021 Απόφαση 557/2021 Απόφαση 558/2021 Απόφαση 559/2021 Απόφαση
560/2021 Απόφαση 561/2021 Απόφαση 562/2021 Απόφαση 563/2021 Απόφαση 564/2021 Απόφαση
565/2021 Απόφαση 566/2021 Απόφαση 567/2021 Απόφαση 568/2021 Απόφαση 569/2021 Απόφαση
570/2021 Απόφαση 571/2021 Απόφαση 572/2021 Απόφαση 573/2021 Απόφαση 574/2021 Απόφαση
575/2021 Απόφαση 576/2021 Απόφαση 577/2021 Απόφαση 578/2021 Απόφαση 579/2021 Απόφαση
580/2021 Απόφαση 581/2021 Απόφαση 582/2021 Απόφαση 583/2021 Απόφαση 584/2021 Απόφαση
585/2021 Απόφαση 586/2021 Απόφαση 587/2021 Απόφαση 588/2021 Απόφαση 589/2021 Απόφαση
590/2021 Απόφαση 591/2021 Απόφαση 592/2021 Απόφαση 593/2021 Απόφαση 594/2021 Απόφαση
595/2021 Απόφαση 596/2021 Απόφαση 597/2021 Απόφαση 598/2021 Απόφαση 599/2021 Απόφαση

600-699:

600/2021 Απόφαση 601/2021 Απόφαση 602/2021 Απόφαση 603/2021 Απόφαση 604/2021 Απόφαση
605/2021 Απόφαση 606/2021 Απόφαση 607/2021 Απόφαση 608/2021 Απόφαση 609/2021 Απόφαση
610/2021 Απόφαση 611/2021 Απόφαση 612/2021 Απόφαση 613/2021 Απόφαση  
615/2021 Απόφαση 616/2021 Απόφαση 617/2021 Απόφαση 618/2021 Απόφαση 619/2021 Απόφαση
620/2021 Απόφαση 621/2021 Απόφαση 622/2021 Απόφαση 623/2021 Απόφαση 624/2021 Απόφαση
625/2021 Απόφαση 626/2021 Απόφαση 627/2021 Απόφαση 628/2021 Απόφαση 629/2021 Απόφαση
630/2021 Απόφαση 631/2021 Απόφαση 632/2021 Απόφαση 633/2021 Απόφαση 634/2021 Απόφαση
635/2021 Απόφαση 636/2021 Απόφαση 637/2021 Απόφαση 638/2021 Απόφαση 639/2021 Απόφαση
  641/2021 Απόφαση 642/2021 Απόφαση 643/2021 Απόφαση 644/2021 Απόφαση
645/2021 Απόφαση 646/2021 Απόφαση 647/2021 Απόφαση 648/2021 Απόφαση 649/2021 Απόφαση
650/2021 Απόφαση 651/2021 Απόφαση 652/2021 Απόφαση 653/2021 Απόφαση 654/2021 Απόφαση
655/2021 Απόφαση 656/2021 Απόφαση 657/2021 Απόφαση 658/2021 Απόφαση 659/2021 Απόφαση
660/2021 Απόφαση 661/2021 Απόφαση 662/2021 Απόφαση 663/2021 Απόφαση 664/2021 Απόφαση
665/2021 Απόφαση 666/2021 Απόφαση 667/2021 Απόφαση 668/2021 Απόφαση 669/2021 Απόφαση
670/2021 Απόφαση 671/2021 Απόφαση 672/2021 Απόφαση 673/2021 Απόφαση 674/2021 Απόφαση
675/2021 Απόφαση 676/2021 Απόφαση 677/2021 Απόφαση 678/2021 Απόφαση 679/2021 Απόφαση
680/2021 Απόφαση 681/2021 Απόφαση 682/2021 Απόφαση 683/2021 Απόφαση 684/2021 Απόφαση
685/2021 Απόφαση   687/2021 Απόφαση 688/2021 Απόφαση 689/2021 Απόφαση
690/2021 Απόφαση 691/2021 Απόφαση   693/2021 Απόφαση 694/2021 Απόφαση
695/2021 Απόφαση 696/2021 Απόφαση 697/2021 Απόφαση 698/2021 Απόφαση 699/2021 Απόφαση

700-799:

700/2021 Απόφαση 701/2021 Απόφαση 702/2021 Απόφαση 703/2021 Απόφαση 704/2021 Απόφαση
705/2021 Απόφαση 706/2021 Απόφαση 707/2021 Απόφαση    
710/2021 Απόφαση 711/2021 Απόφαση 712/2021 Απόφαση 713/2021 Απόφαση 714/2021 Απόφαση
715/2021 Απόφαση 716/2021 Απόφαση 717/2021 Απόφαση 718/2021 Απόφαση 719/2021 Απόφαση
720/2021 Απόφαση 721/2021 Απόφαση 722/2021 Απόφαση 723/2021 Απόφαση 724/2021 Απόφαση
725/2021 Απόφαση 726/2021 Απόφαση 727/2021 Απόφαση 728/2021 Απόφαση 729/2021 Απόφαση
730/2021 Απόφαση 731/2021 Απόφαση 732/2021 Απόφαση 733/2021 Απόφαση 734/2021 Απόφαση
735/2021 Απόφαση 736/2021 Απόφαση 737/2021 Απόφαση 738/2021 Απόφαση 739/2021 Απόφαση
740/2021 Απόφαση 741/2021 Απόφαση 742/2021 Απόφαση 743/2021 Απόφαση  
745/2021 Απόφαση 746/2021 Απόφαση 747/2021 Απόφαση 748/2021 Απόφαση 749/2021 Απόφαση
750/2021 Απόφαση 751/2021 Απόφαση 752/2021 Απόφαση 753/2021 Απόφαση  
755/2021 Απόφαση 756/2021 Απόφαση 757/2021 Απόφαση 758/2021 Απόφαση 759/2021 Απόφαση
760/2021 Απόφαση 761/2021 Απόφαση 762/2021 Απόφαση 763/2021 Απόφαση 764/2021 Απόφαση
765/2021 Απόφαση 766/2021 Απόφαση 767/2021 Απόφαση 768/2021 Απόφαση 769/2021 Απόφαση
770/2021 Απόφαση   772/2021 Απόφαση 773/2021 Απόφαση 774/2021 Απόφαση
775/2021 Απόφαση 776/2021 Απόφαση 777/2021 Απόφαση 778/2021 Απόφαση 779/2021 Απόφαση
780/2021 Απόφαση 781/2021 Απόφαση 782/2021 Απόφαση 783/2021 Απόφαση 784/2021 Απόφαση
785/2021 Απόφαση 786/2021 Απόφαση 787/2021 Απόφαση 788/2021 Απόφαση 789/2021 Απόφαση
790/2021 Απόφαση 791/2021 Απόφαση 792/2021 Απόφαση 793/2021 Απόφαση 794/2021 Απόφαση
795/2021 Απόφαση 796/2021 Απόφαση 797/2021 Απόφαση 798/2021 Απόφαση 799/2021 Απόφαση

800-899:

800/2021 Απόφαση 801/2021 Απόφαση 802/2021 Απόφαση 803/2021 Απόφαση 804/2021 Απόφαση
805/2021 Απόφαση 806/2021 Απόφαση 807/2021 Απόφαση 808/2021 Απόφαση 809/2021 Απόφαση
810/2021 Απόφαση 811/2021 Απόφαση 812/2021 Απόφαση 813/2021 Απόφαση 814/2021 Απόφαση
815/2021 Απόφαση 816/2021 Απόφαση 817/2021 Απόφαση 818/2021 Απόφαση 819/2021 Απόφαση
820/2021 Απόφαση 821/2021 Απόφαση 822/2021 Απόφαση 823/2021 Απόφαση 824/2021 Απόφαση
825/2021 Απόφαση 826/2021 Απόφαση 827/2021 Απόφαση 828/2021 Απόφαση 829/2021 Απόφαση
830/2021 Απόφαση 831/2021 Απόφαση 832/2021 Απόφαση 833/2021 Απόφαση 834/2021 Απόφαση
835/2021 Απόφαση 836/2021 Απόφαση 837/2021 Απόφαση 838/2021 Απόφαση 839/2021 Απόφαση
840/2021 Απόφαση 841/2021 Απόφαση 842/2021 Απόφαση 843/2021 Απόφαση 844/2021 Απόφαση
845/2021 Απόφαση 846/2021 Απόφαση 847/2021 Απόφαση 848/2021 Απόφαση 849/2021 Απόφαση
850/2021 Απόφαση 851/2021 Απόφαση 852/2021 Απόφαση 853/2021 Απόφαση 854/2021 Απόφαση
855/2021 Απόφαση 856/2021 Απόφαση 857/2021 Απόφαση 858/2021 Απόφαση 859/2021 Απόφαση
860/2021 Απόφαση 861/2021 Απόφαση 862/2021 Απόφαση 863/2021 Απόφαση 864/2021 Απόφαση
865/2021 Απόφαση 866/2021 Απόφαση 867/2021 Απόφαση 868/2021 Απόφαση 869/2021 Απόφαση
870/2021 Απόφαση 871/2021 Απόφαση 872/2021 Απόφαση 873/2021 Απόφαση 874/2021 Απόφαση
875/2021 Απόφαση 876/2021 Απόφαση 877/2021 Απόφαση 878/2021 Απόφαση 879/2021 Απόφαση
880/2021 Απόφαση 881/2021 Απόφαση 882/2021 Απόφαση 883/2021 Απόφαση 884/2021 Απόφαση
885/2021 Απόφαση 886/2021 Απόφαση 887/2021 Απόφαση 888/2021 Απόφαση 889/2021 Απόφαση
890/2021 Απόφαση 891/2021 Απόφαση 892/2021 Απόφαση 893/2021 Απόφαση 894/2021 Απόφαση
895/2021 Απόφαση 896/2021 Απόφαση 897/2021 Απόφαση 898/2021 Απόφαση 899/2021 Απόφαση

900-999:

900/2021 Απόφαση 901/2021 Απόφαση 902/2021 Απόφαση 903/2021 Απόφαση 904/2021 Απόφαση
905/2021 Απόφαση 906/2021 Απόφαση 907/2021 Απόφαση 908/2021 Απόφαση 909/2021 Απόφαση
910/2021 Απόφαση 911/2021 Απόφαση 912/2021 Απόφαση 913/2021 Απόφαση 914/2021 Απόφαση
915/2021 Απόφαση 916/2021 Απόφαση 917/2021 Απόφαση 918/2021 Απόφαση 919/2021 Απόφαση
920/2021 Απόφαση 921/2021 Απόφαση 922/2021 Απόφαση 923/2021 Απόφαση 924/2021 Απόφαση
925/2021 Απόφαση 926/2021 Απόφαση 927/2021 Απόφαση 928/2021 Απόφαση 929/2021 Απόφαση
930/2021 Απόφαση 931/2021 Απόφαση 932/2021 Απόφαση 933/2021 Απόφαση 934/2021 Απόφαση
935/2021 Απόφαση 936/2021 Απόφαση 937/2021 Απόφαση 938/2021 Απόφαση 939/2021 Απόφαση
940/2021 Απόφαση 941/2021 Απόφαση 942/2021 Απόφαση 943/2021 Απόφαση 944/2021 Απόφαση
945/2021 Απόφαση 946/2021 Απόφαση 947/2021 Απόφαση 948/2021 Απόφαση 949/2021 Απόφαση
950/2021 Απόφαση 951/2021 Απόφαση 952/2021 Απόφαση 953/2021 Απόφαση 954/2021 Απόφαση
955/2021 Απόφαση 956/2021 Απόφαση 957/2021 Απόφαση 958/2021 Απόφαση 959/2021 Απόφαση
960/2021 Απόφαση 961/2021 Απόφαση 962/2021 Απόφαση 963/2021 Απόφαση 964/2021 Απόφαση
965/2021 Απόφαση 966/2021 Απόφαση 967/2021 Απόφαση 968/2021 Απόφαση 969/2021 Απόφαση
970/2021 Απόφαση 971/2021 Απόφαση 972/2021 Απόφαση 973/2021 Απόφαση 974/2021 Απόφαση
975/2021 Απόφαση 976/2021 Απόφαση 977/2021 Απόφαση 978/2021 Απόφαση 979/2021 Απόφαση
980/2021 Απόφαση 981/2021 Απόφαση 982/2021 Απόφαση 983/2021 Απόφαση 984/2021 Απόφαση
985/2021 Απόφαση 986/2021 Απόφαση 987/2021 Απόφαση   989/2021 Απόφαση
990/2021 Απόφαση 991/2021 Απόφαση 992/2021 Απόφαση 993/2021 Απόφαση 994/2021 Απόφαση
995/2021 Απόφαση 996/2021 Απόφαση 997/2021 Απόφαση 998/2021 Απόφαση 999/2021 Απόφαση

1000-1099:

1000/2021 Απόφαση 1001/2021 Απόφαση 1002/2021 Απόφαση 1003/2021 Απόφαση 1004/2021 Απόφαση
1005/2021 Απόφαση 1006/2021 Απόφαση 1007/2021 Απόφαση 1008/2021 Απόφαση 1009/2021 Απόφαση
1010/2021 Απόφαση   1012/2021 Απόφαση 1013/2021 Απόφαση 1014/2021 Απόφαση
1015/2021 Απόφαση 1016/2021 Απόφαση 1017/2021 Απόφαση 1018/2021 Απόφαση 1019/2021 Απόφαση
1020/2021 Απόφαση 1021/2021 Απόφαση 1022/2021 Απόφαση 1023/2021 Απόφαση 1024/2021 Απόφαση
1025/2021 Απόφαση 1026/2021 Απόφαση 1027/2021 Απόφαση 1028/2021 Απόφαση 1029/2021 Απόφαση
1030/2021 Απόφαση 1031/2021 Απόφαση 1032/2021 Απόφαση 1033/2021 Απόφαση 1034/2021 Απόφαση
1035/2021 Απόφαση 1036/2021 Απόφαση 1037/2021 Απόφαση 1038/2021 Απόφαση 1039/2021 Απόφαση
1040/2021 Απόφαση 1041/2021 Απόφαση 1042/2021 Απόφαση 1043/2021 Απόφαση 1044/2021 Απόφαση
1045/2021 Απόφαση 1046/2021 Απόφαση 1047/2021 Απόφαση 1048/2021 Απόφαση 1049/2021 Απόφαση
1050/2021 Απόφαση 1051/2021 Απόφαση 1052/2021 Απόφαση 1053/2021 Απόφαση  
1055/2021 Απόφαση 1056/2021 Απόφαση 1057/2021 Απόφαση 1058/2021 Απόφαση 1059/2021 Απόφαση
1060/2021 Απόφαση   1062/2021 Απόφαση 1063/2021 Απόφαση 1064/2021 Απόφαση
1065/2021 Απόφαση 1066/2021 Απόφαση 1067/2021 Απόφαση 1068/2021 Απόφαση 1069/2021 Απόφαση
1070/2021 Απόφαση 1071/2021 Απόφαση 1072/2021 Απόφαση 1073/2021 Απόφαση 1074/2021 Απόφαση
1075/2021 Απόφαση 1076/2021 Απόφαση     1079/2021 Απόφαση
1080/2021 Απόφαση 1081/2021 Απόφαση 1082/2021 Απόφαση 1083/2021 Απόφαση 1084/2021 Απόφαση
1085/2021 Απόφαση 1086/2021 Απόφαση